Artykuły

Blog portalu C&C Chakowski & Ciszek

Czas Pracy

Procedura wprowadzania indywidualnego czasu pracy

W ramach uprawnień każdego pracodawcy leży zbiorcze zaplanowanie czasu pracy pracowników. Najczęściej więc regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy wskazuje w jakim systemie czasu pracy i w jakim okresie rozliczeniowym pracują pracownicy. Regulacje te dotyczą zazwyczaj całych grup pracowników, w zależności od zajmowanego stanowiska pracy. Kodeks pracy dopuszcza jednak aby czas pracy niektórych pracowników został zaplanowany indywidualnie. Ważne możliwości w tym zakresie oferuje także tzw. ustawa antykryzysowa.

Więcej
Podatki i ZUS, Zatrudnianie cudzoziemców

Jak zatrudniać cudzoziemców w branży IT.

Forma współpracy ma istotny wpływ zarówno na opodatkowanie, ozusowanie jak i zakres obowiązków danej firmy. Sprawa komplikuje się, gdy chcemy dołączyć do naszego zespołu cudzoziemca. Warto zatem przyjrzeć się dostępnym w tej sytuacji formom zatrudnienia i ich konsekwencjom.
Działalność cudzoziemców – specjalistów z branży IT w startupach w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT) i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (dalej: ZUS), trzeba analizować co najmniej na czterech poziomach.

Więcej
International

PKD a outsourcing okiem praktyka – czyli kilka uwag o przedmiocie działalności w umowach spółek oferujących outsourcing

Jako że nad zjawiskiem tzw. outsourcingu pracowniczego zbierają się czarne chmury, a planowane przez rząd zmiany w ustawie o cudzoziemcach – jeśli wejdą w życie – sprawią, że taka forma prowadzenia działalności przy zatrudnieniu cudzoziemców będzie faktycznie niemożliwa, warto przyjrzeć się w szczegółach temu, jak oferując outsourcing nie wpakować się w tarapaty.

Więcej
Prawo Pracy

Prawa zwierząt w prawie pracy

Rozwój uważności ludzi na potrzeby zwierząt sprawia, że przestaje się je traktować przedmiotowo, na rzecz podejścia podmiotowego. Takie podejścia obserwowane są od lat, co uznać należy za pożądany kierunek zmian.
W tym zakresie ciekawym wątkiem są prawa zwierząt w prawie pracy i prawie socjalnym. Bowiem jak zastanowimy się nad tym, w ilu dziedzinach związanych z szeroko pojętym prawem pracy może dochodzić do negatywnych w skutkach dla zwierząt zjawisk, zauważamy istotność tego zagadnienia. Poniżej przedstawione zostaną wybrane płaszczyzny ochrony zwierząt w prawie pracy oraz przykłady sytuacji, które, jako oceniane negatywnie, powinny być eliminowane.

Więcej
Czas Pracy

Zadaniowy czas pracy

Istnieją takie formy wykonywania pracy, które z góry narzucają pracownikom dużą swobodę co do godzin i miejsca jej świadczenia. Kiedy uzasadniony będzie zadaniowy czas pracy, a kiedy pracodawca nie może stosować tej formy sprawowania kontroli nad pracownikiem? Jakie są wady i zalety takiego systemu?

Więcej
International

Cudzoziemiec legalnie pracujący w Polsce. Jak go oddelegować do pracy w Niemczech?

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce jest (zasadniczo) prosta. Wiele firm po przejściu tej procedury. Tym bardziej w obliczu pogarszającego się stanu polskiej gospodarki chętnie poszerzyłyby zakres swojego biznesu i wysłały swoją załogę do zagranicznych kontrahentów. Bardzo często pierwszy wybór pada na naszego zachodniego sąsiada. W Niemczech, według najnowszych badań, braki kadrowe dotykają już 2/ 3 podmiotów na rynku i aktywnie poszukiwanych jest ponad 1,7 miliona rąk do pracy. Dotyczy to nie tylko branży IT, czy branży opiekuńczej, ale i kierowców ciężarówek, nauczycieli, lekarzy oraz … niewykwalifikowanej siły roboczej.

Więcej
Podatki i ZUS

Jak rozliczać na gruncie podatków i ZUS cudzoziemców?

Najkrótsza odpowiedź na zadane w tytule pytanie – należy rozliczać prawidłowo. To oczywiste, a jednak nieproste. Temat-rzeka. Dlatego zaczynamy nowy cykl wpisów na blogu, gdzie będziemy omawiać kwestie podstawowe, zagadnienia bardziej szczegółowe czy konkretne przypadki.
Aby prawidłowo określić, jak ma wyglądać rozliczanie cudzoziemców trzeba zacząć od samego początku, czyli od ram prawnych współpracy. Te właśnie te ramy prawne będą określać dostępne sposoby rozliczania.
W tym wpisie zajmę się umową o pracę, umowami cywilnoprawnymi i umowami B2B.

Więcej
Zatrudnianie cudzoziemców

Sztuczna inteligencja będzie zarządzać cudzoziemcami?

Im większe prawdopodobieństwo wysokiej skali zjawisk migracyjnych, tym bardziej trzeba zabezpieczyć wszystkie obszary, na które ma ona wpływ. Zgodnie z danymi statystycznymi publikowanymi przez The International Organization for Migration (IOM) – w 2020 roku w skali globalnej aktywne zawodowo były 164 miliony pracowników-migrantów, co stanowi 2% populacji. IOM szacuje, że światowa populacja wszystkich migrantów to 272 miliony osób. 20 lat wcześniej, w roku 2000, wskaźnik ten wynosił 150 milionów.

Więcej
Prawo Pracy

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – przeciwdziałanie mobbingowi w pracy

Mobbing dotyka zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Poniższy tekst skupia się na spojrzeniu na to zjawisko od strony pracodawcy i konkretnych kroków, jakie powinien podjąć, aby mu zapobiegać w swojej Firmie oraz jakie działania powinien wdrożyć, jeśli do mobbingu już dojdzie.

Więcej
Top
Szkolenia

Sprawdź

Naszą szeroką ofertę szkoleń
Zobacz ofertę