Artykuły

Blog portalu C&C Chakowski & Ciszek

Bez kategorii

Jak obronić się przed zarzutami o nierówne traktowanie/dyskryminację w wynagradzaniu

W ostatnim czasie uczestniczyłem w dwóch konferencjach w Krakowie i w Warszawie, podczas których miałem przyjemność dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat problematyki równości wynagrodzeń w kontekście konieczności wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania – dalej dyrektywa, co przypomnę, powinno mieć miejsce do dnia 7 czerwca 2026 r.

Więcej
Prawo Pracy

Obowiązek informacyjny pracodawcy w procesie sygnalizowania

Proces przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń przekazywanych przez sygnalistów, co do zasady, wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Chodzi tutaj zarówno o dane osobowe sygnalisty, jak i osoby, której zgłoszenie dotyczy, a także ewentualnych świadków tj. osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu. Tymczasem ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: Ustawa) tylko w wąskim zakresie odwołuje się do problematyki ochrony danych osobowych. Oznacza to, że w zakresie nieuregulowanym znajdzie zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.

Więcej
Czas Pracy

Czy dwa zdania w regulaminie pracy mogą kosztować firmę 2.000.000 złotych rocznie?

Większość osób jest świadoma, że grzywna za naruszenie praw pracowniczych wynosi od 1.000 do 30.000 zł zgodnie z art. 281 pkt 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm., dalej jako: „k. p.”). Należy jednak podkreślić, iż wyżej wspominana kara wynika z błędów, które pośrednio lub bezpośrednio naruszają zapisy k.p., co obecnie jest sytuacją dość rzadką. Występuje niemalże jedynie w sytuacji, kiedy firma nie dostawała wewnątrzzakładowych zapisów do najnowszych zmian.

Więcej
International

Co odbiorca usług może wiedzieć o zewnętrznie zatrudnionych cudzoziemcach?

Legalność zatrudnienia jest bez wątpienia kluczową kwestią w przypadku angażowania cudzoziemców. W oczywisty sposób o legalizację pracy musi zadbać podmiot, który zatrudnia cudzoziemców. A co dzieje się gdy cudzoziemcy wykonują powierzone im zadania w innym zakładzie, np. jako pracownicy tymczasowi lub przy realizacji usług w ramach outsourcingu? Czy odbiorca takich usług może dla swoich własnych celów sprawdzić i potwierdzić legalne zatrudnienie cudzoziemców w Polsce?

Więcej
Czas Pracy, Prawo Pracy

Przerwy na papierosa – analiza prawa i propozycja rozwiązania bez zakazywania palenia w całym zakładzie

Zakładając „uśredniony” zakład pracy, w ciągu typowego dnia pracy, pracownicy-palacze wykorzystują ok. 20 minut czasu pracy na przerwy w celu palenia wyrobów tytoniowych. W przeciętnym miesiącu pracy, liczącym ok. 21 dni roboczych, łączna długość przerw na palenie wyniesie w sumie 7 godzin w ciągu miesiąca, co wygeneruje zauważalne straty w produktywności zakładu pracodawcy.

Więcej
Podatki i ZUS

Bezpieczeństwo – czy jest alternatywa?

Na tym blogu zazwyczaj pisałem o tematyce podatkowej i zusowskiej. Omawiane tematy, mam nadzieję, pozwalają Państwu bezpieczniej działać w ramach tych poszczególnych zagadnień. Jednocześnie kluczowe jest dla każdej organizacji, aby poza zapewnieniem odpowiedniego działania w konkretnych sprawach, zapewnić także bezpieczeństwo całości organizacji i to z wielu perspektyw.

Więcej
Czas Pracy

Czas pracy szyty na miarę

W firmach odpowiedzialność za planowanie czasu pracy może być przypisana różnym działom lub osobom, w zależności od wielkości i struktury organizacyjnej:

Więcej
Czas Pracy, Prawo Pracy

Odpowiedzialność pracodawcy za naruszanie norm czasu pracy

Pracodawcy działający często w warunkach permanentnego niedoboru pracowników dość często znajdują się w sytuacji przekroczenia dopuszczalnych limitów czasu pracy. Czasem są to zjawiska incydentalne, wynikające z niedopatrzeń czy mniejszych lub większych kryzysów, a czasem są to zjawiska systemowe, dla których żadna ze stron stosunku pracy niekoniecznie jest w stanie wskazać proste rozwiązania, na naruszające ich interesów w poważny sposób.

Więcej
Prawo Pracy

Pokolenie Z na horyzoncie

Pokolenie Z określa się jako osoby urodzone po w drugiej połowie lat `90 do roku 2012. Wskazuje się, że są to pierwsi ludzie dorastający we w pełni scyfryzowanym społeczeństwie. Niekiedy osoby należące do tej grupy kategoryzuje się jako „roszczeniowe” i „leniwe”.
Przeprowadzone ostatnio badania przez osoby studiujące na SWPS wskazują, pokolenie Z jest pragmatyczne, ambitne, otwarcie mówiące o tym, co jest dla nich ważne. Wyniki badań opublikowano w raporcie „Zetki o Zetkach”.

Więcej
Corporate

Sprzedaż udziałów „na odległość” w spółce cudzoziemskiej – praktyczne wskazówki cz. II

Kontynuujemy zagadnienie związane z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi sprzedaży udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem cudzoziemców. W poprzednim moim wpisie poruszyłem kwestie dokonywania sprzedaży udziałów przez wspólników w spółkach cudzoziemskich poprzez przesyłanie dokumentów umów sprzedaży udziałów pomiędzy kontrahentami z miasta A do miasta B (i na odwrót) bez konieczności stawia się stron w tym samym miejscu i czasie w kancelarii notarialnej.

Więcej
Top
Szkolenia

Sprawdź

Naszą szeroką ofertę szkoleń
Zobacz ofertę