Artykuły

Blog portalu C&C Chakowski & Ciszek

Zatrudnianie cudzoziemców

Cudzoziemcy w startupach. Obszar IT

System pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce nie jest prosty, a jego funkcjonowanie w praktyce bywa często przeszkodą we współpracy z obcokrajowcami. Niemniej jednak aktualnie funkcjonują różnego rodzaju ułatwienia, które pozwalają (po pierwsze) na łatwiejszą współpracę ze specjalistami zza granicy – w tym w obszarze IT, oraz (po drugie) łatwiejszą legalizację pobytu w Polsce przez samych cudzoziemców.

Więcej
Podatki i ZUS

Rezydencja podatkowa i dlaczego za często traktujemy ten temat zbyt pochopnie

Co to jest rezydencja podatkowa?

Rezydencja podatkowa niejedno ma imię – może być też nazywana miejscem zamieszkania dla celów podatkowych czy nieograniczonym obowiązkiem podatkowym.
W pewnym uproszczeniu rezydencja podatkowa to sytuacja, gdy dana osoba w danym państwie, co do zasady, opodatkowane ma wszystkie swoje przychody, bez względu na to, gdzie położone jest źródło tych przychodów. Czyli, że ta osoba opodatkowana jest, co do zasady, w kraju zamieszkania.
To okropne prawnicze „co do zasady” tutaj akurat jest bardzo ludzkie, dlatego, że zasada ta jest ograniczana wtedy, gdy mamy dostępne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Więcej
Prawo Pracy

Jaką umowę mogę podpisać z pracownikiem tymczasowym?

Dobór właściwej i zgodnej z prawem umowy między pracownikiem tymczasowym, a agencją pracy tymczasowej może być w praktyce dużym wyzwaniem. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych nie jest w tym zakresie jednoznaczna.
Praca pracowników tymczasowych może być wykonywana zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umowy prawa cywilnego – tyle teorii, a jak z praktyką?

Więcej
Prawo Pracy

“Lojalka” dla pracownika

W praktyce bardzo często pojawia się pytanie czy pracodawca może zmusić pracownika do podpisania umowy o zakazie konkurencji pod groźbą rozwiązania stosunku pracy. Ponadto pojawiają się wątpliwości czy pracodawca może zakazywać pracownikowi podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Rozwiązania tych problemów należy szukać w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz w planach ustawodawcy co do doprecyzowania stanu prawnego.

Więcej
Czas Pracy

Procedura wprowadzania indywidualnego czasu pracy

W ramach uprawnień każdego pracodawcy leży zbiorcze zaplanowanie czasu pracy pracowników. Najczęściej więc regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy wskazuje w jakim systemie czasu pracy i w jakim okresie rozliczeniowym pracują pracownicy. Regulacje te dotyczą zazwyczaj całych grup pracowników, w zależności od zajmowanego stanowiska pracy. Kodeks pracy dopuszcza jednak aby czas pracy niektórych pracowników został zaplanowany indywidualnie. Ważne możliwości w tym zakresie oferuje także tzw. ustawa antykryzysowa.

Więcej
Podatki i ZUS, Zatrudnianie cudzoziemców

Jak zatrudniać cudzoziemców w branży IT.

Forma współpracy ma istotny wpływ zarówno na opodatkowanie, ozusowanie jak i zakres obowiązków danej firmy. Sprawa komplikuje się, gdy chcemy dołączyć do naszego zespołu cudzoziemca. Warto zatem przyjrzeć się dostępnym w tej sytuacji formom zatrudnienia i ich konsekwencjom.
Działalność cudzoziemców – specjalistów z branży IT w startupach w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT) i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (dalej: ZUS), trzeba analizować co najmniej na czterech poziomach.

Więcej
International

PKD a outsourcing okiem praktyka – czyli kilka uwag o przedmiocie działalności w umowach spółek oferujących outsourcing

Jako że nad zjawiskiem tzw. outsourcingu pracowniczego zbierają się czarne chmury, a planowane przez rząd zmiany w ustawie o cudzoziemcach – jeśli wejdą w życie – sprawią, że taka forma prowadzenia działalności przy zatrudnieniu cudzoziemców będzie faktycznie niemożliwa, warto przyjrzeć się w szczegółach temu, jak oferując outsourcing nie wpakować się w tarapaty.

Więcej
Prawo Pracy

Prawa zwierząt w prawie pracy

Rozwój uważności ludzi na potrzeby zwierząt sprawia, że przestaje się je traktować przedmiotowo, na rzecz podejścia podmiotowego. Takie podejścia obserwowane są od lat, co uznać należy za pożądany kierunek zmian.
W tym zakresie ciekawym wątkiem są prawa zwierząt w prawie pracy i prawie socjalnym. Bowiem jak zastanowimy się nad tym, w ilu dziedzinach związanych z szeroko pojętym prawem pracy może dochodzić do negatywnych w skutkach dla zwierząt zjawisk, zauważamy istotność tego zagadnienia. Poniżej przedstawione zostaną wybrane płaszczyzny ochrony zwierząt w prawie pracy oraz przykłady sytuacji, które, jako oceniane negatywnie, powinny być eliminowane.

Więcej
Czas Pracy

Zadaniowy czas pracy

Istnieją takie formy wykonywania pracy, które z góry narzucają pracownikom dużą swobodę co do godzin i miejsca jej świadczenia. Kiedy uzasadniony będzie zadaniowy czas pracy, a kiedy pracodawca nie może stosować tej formy sprawowania kontroli nad pracownikiem? Jakie są wady i zalety takiego systemu?

Więcej
International

Cudzoziemiec legalnie pracujący w Polsce. Jak go oddelegować do pracy w Niemczech?

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce jest (zasadniczo) prosta. Wiele firm po przejściu tej procedury. Tym bardziej w obliczu pogarszającego się stanu polskiej gospodarki chętnie poszerzyłyby zakres swojego biznesu i wysłały swoją załogę do zagranicznych kontrahentów. Bardzo często pierwszy wybór pada na naszego zachodniego sąsiada. W Niemczech, według najnowszych badań, braki kadrowe dotykają już 2/ 3 podmiotów na rynku i aktywnie poszukiwanych jest ponad 1,7 miliona rąk do pracy. Dotyczy to nie tylko branży IT, czy branży opiekuńczej, ale i kierowców ciężarówek, nauczycieli, lekarzy oraz … niewykwalifikowanej siły roboczej.

Więcej
Top
Szkolenia

Sprawdź

Naszą szeroką ofertę szkoleń
Zobacz ofertę