Prawo pracy

C&C Chakowski & Ciszek zapewnia kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie szeroko pojętego indywidulanego prawa pracy.

  • Opracowywanie i weryfikacja umów o pracę, umów o dzieło oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
  • Doradztwo w sprawach dotyczących prawa pracy, w tym regulacji związanych z wynagrodzeniem, urlopami, uprawnieniami rodzicielskimi
  • Rekomendacje dotyczące procedur związanych z rozwiązaniem umowy o pracę, w tym zwolnień grupowych i negocjacji warunków odprawy
  • Pomoc w sporządzaniu i interpretacji regulaminów pracy oraz innych dokumentów wewnętrznych regulujących stosunek pracy
  • Ocena ryzyka związanego z praktykami zatrudnieniowymi oraz wskazywanie sposobów na minimalizację konfliktów i sporów
  • Indywidualne konsultacje dla klientów w sprawach dotyczących interpretacji przepisów prawa pracy i ich skutków dla działalności firmy
  • Pomoc w mediacji i negocjacjach między pracodawcą a pracownikami w celu rozwiązania sporów pozasądowych
Top
Szkolenia

Sprawdź

Naszą szeroką ofertę szkoleń
Zobacz ofertę