Aktualności

Wydarzenia

 

Optymalizacja czasu pracy

Zmniejszenie kosztów godzin nadliczbowych przy niezmiennym stanie zatrudnienia.

Obniżenie ryzyka odpowiedzialności wykroczeniowej menedżerów wynikającego z nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy.

Relacje firma – związki zawodowe

Consulting w sprawach wymagających współdziałania z organizacjami związkowymi.

Reprezentowanie w negocjacjach zbiorowego prawa pracy (układy zbiorowe pracy, regulaminy prawa pracy, porozumienia zbiorowe, spory zbiorowe).

Praca tymczasowa

Wsparcie agencji zatrudnienia w relacjach z Klientem (pracodawcą użytkownikiem).

Konstruowanie kontraktów na rekrutację i świadczenie usług pracy tymczasowej

 

Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników za granicę

Pomoc firmom delegującym pracowników w ramach swobody świadczenia usług.

Współpraca z polskojęzycznymi prawnikami za granicą.

Procedury administracyjne legalizujące pracę obcokrajowców.

Ochrona danych osobowych

Polityki bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcje zarządzania systemem informatycznym.

Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (przez podmioty krajowe i zagraniczne). Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i ich ewidencja.

Kontrakty pracownicze

Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu.

Kontrakty menedżerskie.

Umowy o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu zatrudnienia.