“Zarządzanie procesem legalizacji i zatrudniania cudzoziemców w Polsce”

Podyplomowe Studia Menedżerskie

Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Patron merytoryczny C&C Chakowski & Ciszek


Studia mają na celu dostarczenie słuchaczom kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zgodnego z prawem i teorią zarządzania, sposobu zatrudniania cudzoziemców w Polsce, związanych z tym kwestii kosztowych oraz aktualnych tendencji i wyzwań w sferze migracji zarobkowych w Polsce.

Są one dedykowane przede wszystkim menedżerom i pracownikom działów kadr i legalizacji firm zatrudniających cudzoziemców, pracownikom instytucji publicznych obsługujących pracodawców i cudzoziemców, oraz wszystkim innym osobom, pragnącym zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat prawidłowego zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Więcej informacji https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2023/programme/SP-PRK-ZA-ZPL/?from=org-unit:26000000


“Prawne i społeczne aspekty funkcjonowania cudzoziemców w Polsce”

Podyplomowe Studia

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Patron merytoryczny C&C Chakowski & Ciszek


Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zostały uruchomione nowe studia podyplomowe pn. “Prawne i społeczne aspekty funkcjonowania cudzoziemców w Polsce”.

Studia skierowane są do pracowników pomocy społecznej, kuratorów sądowych, pracowników organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, pracodawców zatrudniających cudzoziemców, pracowników działów kadrowych oraz wszystkich osób, które wspierają cudzoziemców na terenie Polski, w tym w ramach działalności NGO.

 

Więcej informacji
https://www.wpia.uni.lodz.pl/cudzoziemcy

Top
Szkolenia

Sprawdź

Naszą szeroką ofertę szkoleń
Zobacz ofertę