Zespół

Poznaj specjalistów, którzy tworzą nasz zespół

r. pr. Łukasz Bańkowski

Radca prawny

r.pr. Łukasz Bańkowski

jest radcą prawnym w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Świadczy kompleksowe doradztwo prawne oraz obsługę gospodarczą przedsiębiorców, w szczególności agencji zatrudnienia i organizacji sportowych. Jego doświadczenie obejmuje bieżącą obsługę i doradztwo prawno-gospodarcze klubów sportowych w zakresie m.in. opiniowania umów, negocjowania kontraktów piłkarskich, prawnych aspektów organizacji imprez sportowych, a także sporów majątkowych dotyczących kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Uczestniczy jako pełnomocnik w postępowaniach administracyjnych, przed organami administracji publicznej wszystkich stopni, we wszelkich sprawach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych wymagających kontroli działalności organów ww. sprawach. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem cudzoziemców na terytorium RP oraz wsparciem pracodawców w procesach kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców prowadzonych przez SG i PIP. Był konsultantem prawnym w ramach programu rządowego „Poland. Business Harbour”.
Doradza w języku polskim i angielskim.

Poznaj specjalistów którzy tworzą nasz zespół

dr Maciej Chakowski

Partner Zarządzający

r. pr. Przemysław Ciszek

Partner zarządzający

prof. UW Krzysztof Walczak

Partner

dr Izabela Florczak

Of Counsel

dp Grzegorz Ziomkowski

Of Counsel

prof. UŁ Krzysztof Stefański

Of Counsel

dp Wojciech Garczyński

Szef Działu Podatków i ZUS

r.pr. Katarzyna Ziółkowska

Szef Działu International & Outsourcing

dr Anna Kamińska-Pietnoczko

Szef Działu Prawa Pracy i RODO

Marcin Ziomkowski

Szef Działu Corporate

mgr inż. Paweł Wróbel

Szef Działu AI i Analityki HR

Michał Nocuń

Szef Działu Employment Immigration

adw. Marek Chojnowski

Adwokat

adw. Piotr Raczak

Adwokat

r.pr. Justyna Ziomkowska

Radca Prawny

dr Barbara Godlewska-Bujok

Prawnik

dp Aleksandra Woś

Doradca podatkowy

r. pr. Łukasz Bańkowski

Radca prawny

adw. Karolina Kot

Adwokat

Ksenia Rzepka

Adwokat

Beniamin Smulewicz

Prawnik

Top
Szkolenia

Sprawdź

Naszą szeroką ofertę szkoleń
Zobacz ofertę