Zespół

Poznaj specjalistów, którzy tworzą nasz zespół

dr Izabela Florczak

Of Counsel

dr Izabela Florczak

pełni funkcję Of Counsel w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, Prodziekanem ds. Współpracy Międzynarodowej i Projektów oraz adiunktem w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest także zastępcą Kierownika Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz badaczką Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, a także współpracownikiem Sekcji Badań nad Imigracją do Polski Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk oraz Doradcą Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego. Jest współzałożycielką i współkoordynatorką Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE. Jest wykonawcą, kierownikiem i ekspertem w licznych projektach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Jest autorką publikacji oraz raportów dotyczących prawa pracy i migracji zarobkowych.

Poznaj specjalistów którzy tworzą nasz zespół

dr Maciej Chakowski

Partner Zarządzający

r. pr. Przemysław Ciszek

Partner zarządzający

prof. UW Krzysztof Walczak

Partner

dr Izabela Florczak

Of Counsel

dp Grzegorz Ziomkowski

Of Counsel

prof. UŁ Krzysztof Stefański

Of Counsel

dp Wojciech Garczyński

Szef Działu Podatków i ZUS

r.pr. Katarzyna Ziółkowska

Szef Działu International & Outsourcing

dr Anna Kamińska-Pietnoczko

Szef Działu Prawa Pracy i RODO

Marcin Ziomkowski

Szef Działu Corporate

mgr inż. Paweł Wróbel

Szef Działu AI i Analityki HR

Michał Nocuń

Szef Działu Employment Immigration

adw. Marek Chojnowski

Adwokat

adw. Piotr Raczak

Adwokat

r.pr. Justyna Ziomkowska

Radca Prawny

dp Aleksandra Woś

Doradca podatkowy

r. pr. Łukasz Bańkowski

Radca prawny

adw. Karolina Kot

Adwokat

Beniamin Smulewicz

Prawnik

Top
Szkolenia

Sprawdź

Naszą szeroką ofertę szkoleń
Zobacz ofertę