Zespół

Poznaj specjalistów, którzy tworzą nasz zespół

dr Izabela Florczak

Szef Działu Employment Immigration

dr Izabela Florczak

jest Szefem Działu Employment Immigration w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i adiunktem w Katedrze Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Jest także zastępcą Kierownika Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto jest współpracownikiem Sekcji Badań nad Imigracją do Polski Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Jest współzałożycielką i współkoordynatorką Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE. Jest wykonawcą, kierownikiem i ekspertem w licznych projektach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Jest autorką publikacji oraz raportów dotyczących prawa pracy i migracji zarobkowych.

Poznaj specjalistów którzy tworzą nasz zespół

dr Maciej Chakowski

Partner Zarządzający

r. pr. Przemysław Ciszek

Partner zarządzający

prof. UW Krzysztof Walczak

Partner

prof. UŁ Krzysztof Stefański

Of Counsel

adw. Marek Chojnowski

Szef Działu Procesowego

dp Grzegorz Ziomkowski

Szef Działu Podatków i ZUS

r.pr. Katarzyna Ziółkowska

Szef Działu International

dr Izabela Florczak

Szef Działu Employment Immigration

dr Anna Kamińska-Pietnoczko

Szef Działu Prawa Pracy i RODO

Aleksandra Woś

Doradca podatkowy

Wojciech Garczyński

Doradca podatkowy

mgr inż. Paweł Wróbel

Data Analyst

Piotr Raczak

Adwokat

Łukasz Bańkowski

Radca prawny

dr Barbara Godlewska-Bujok

Prawnik

Michał Nocuń

 Prawnik

Marcin Ziomkowski

Prawnik

Julia Małyszczuk

PR & Social Media Specialist

Top
Szkolenia

Sprawdź

Naszą szeroką ofertę szkoleń
Zobacz ofertę