Zespół

Poznaj specjalistów, którzy tworzą nasz zespół

prof. UŁ Krzysztof Stefański

Of Counsel

dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ

jest doktorem habilitowany nauk prawnych i profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Pełni funkcję Of Counsel w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Jest także kierownikiem Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie Łódzkim. Jest koordynatorem AI Work Team – Zespołu badawczego ds. prowadzenia badań nad skutkami rozwoju sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych technologii dla rynku pracy oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Doświadczony legislator (autor wielu projektów aktów prawnych – ustaw i rozporządzeń oraz dokumentacji do negocjacji akcesyjnych Polski z UE), wieloletni pracownik administracji rządowej. Autor wielu ekspertyz prawnych m.in. dla największych polskich przedsiębiorstw, organów administracji państwowej oraz wielu jednostek samorządu terytorialnego, a także raportów dla Komisji Europejskiej. Autor i współautor ok 60 publikacji z zakresu prawa pracy.

Poznaj specjalistów którzy tworzą nasz zespół

dr Maciej Chakowski

Partner Zarządzający

r. pr. Przemysław Ciszek

Partner zarządzający

prof. UW Krzysztof Walczak

Partner

prof. UŁ Krzysztof Stefański

Of Counsel

adw. Marek Chojnowski

Szef Działu Procesowego

dp Grzegorz Ziomkowski

Szef Działu Podatków i ZUS

r.pr. Katarzyna Ziółkowska

Szef Działu International

dr Izabela Florczak

Szef Działu Employment Immigration

dr Anna Kamińska-Pietnoczko

Prawnik

dr Barbara Godlewska-Bujok

Prawnik

Wojciech Garczyński

Doradca podatkowy

mgr inż. Paweł Wróbel

Data Analyst

Michał Nocuń

 Prawnik

Piotr Raczak

Adwokat

Marcin Ziomkowski

Prawnik

Julia Małyszczuk

PR & Social Media Specialist

Top
Szkolenia

Sprawdź

Naszą szeroką ofertę szkoleń
Zobacz ofertę