Zespół

Poznaj specjalistów, którzy tworzą nasz zespół

prof. UŁ Krzysztof Stefański

Of Counsel

dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ

jest doktorem habilitowany nauk prawnych i profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Pełni funkcję Of Counsel w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Jest także kierownikiem Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie Łódzkim. Jest koordynatorem AI Work Team – Zespołu badawczego ds. prowadzenia badań nad skutkami rozwoju sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych technologii dla rynku pracy oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Doświadczony legislator (autor wielu projektów aktów prawnych – ustaw i rozporządzeń oraz dokumentacji do negocjacji akcesyjnych Polski z UE), wieloletni pracownik administracji rządowej. Autor wielu ekspertyz prawnych m.in. dla największych polskich przedsiębiorstw, organów administracji państwowej oraz wielu jednostek samorządu terytorialnego, a także raportów dla Komisji Europejskiej. Autor i współautor ok 60 publikacji z zakresu prawa pracy.

Poznaj specjalistów którzy tworzą nasz zespół

dr Maciej Chakowski

Partner Zarządzający

r. pr. Przemysław Ciszek

Partner zarządzający

prof. UW Krzysztof Walczak

Partner

prof. UŁ Krzysztof Stefański

Of Counsel

dp Grzegorz Ziomkowski

Of Counsel

r.pr. Katarzyna Ziółkowska

Szef Działu International & Outsourcing

dp Wojciech Garczyński

Szef Działu Podatków i ZUS

dr Izabela Florczak

Szef Działu Employment Immigration

adw. Marek Chojnowski

Szef Działu Procesowego

dr Anna Kamińska-Pietnoczko

Szef Działu Prawa Pracy i RODO

Marcin Ziomkowski

Szef Działu Corporate

dp Aleksandra Woś

Doradca podatkowy

adw. Karolina Kot

Adwokat

mgr inż. Paweł Wróbel

Data Analyst

adw. Piotr Raczak

Adwokat

r. pr. Łukasz Bańkowski

Radca prawny

r.pr. Justyna Ziomkowska

Radca Prawny

dr Barbara Godlewska-Bujok

Prawnik

Michał Nocuń

 Prawnik

Beniamin Smulewicz

Prawnik

Top
Szkolenia

Sprawdź

Naszą szeroką ofertę szkoleń
Zobacz ofertę