Zapisz się
Konferencja
Wt. | 25 Kwietnia | 10:00

O konferencji

Nowe Prawo Imigracyjne zmieni rzeczywistość rekrutacyjną wielu polskich pracodawców już w 2023 roku. Zmiany prawa będą dotyczyły nie tylko kwestii legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy, ale także istotnych zmian na rynku outsourcingowym w naszym kraju, który oparty jest na pracownikach cudzoziemskich. Należy także mieć na uwadze istotne problemy podatkowe i ubezpieczeniowe dotyczące tworzenia optymalnych kosztowo form zatrudniania cudzoziemców, jak również ich zakwaterowania, wyżywienia i dowozu do pracy. Ponadto na uwagę zasługuje także zwiększający się trend delegowania z Polski cudzoziemców do innych krajów UE i Wielkiej Brytanii. Wszystkie te problemy będą omawiane w sposób praktyczny i przystępny na naszej konferencji przez ekspertów kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, przedstawicieli urzędów i polskich uczelni.

Program

10:00
1. Oficjalne rozpoczęcie konferencji
dr Maciej Chakowski - Partner Zarządzający C&C Chakowski & Ciszek, Wydział Zarządzania UW
r.pr. Przemysław Ciszek - Partner Zarządzający C&C Chakowski & Ciszek
dr hab. Krzysztof Walczak, prof. UW - Partner C&C Chakowski & Ciszek, Wydział Zarządzania UW
10:10 - 11:10
2. Panel Dyskusyjny
Nowe Prawo Imigracyjne – jaka będzie przyszłość polskich pracodawców i cudzoziemskich pracowników?
Moderator panelu: r.pr. Przemysław Ciszek - C&C Chakowski & Ciszek
Uczestnicy:
Marcin Wiatrów - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Rafał Pasik - Państwowa Inspekcja Pracy
Piotr Ryło - Urząd Pracy m.st. Warszawy
r.pr. Robert Lisicki - Konfederacja Lewiatan
r.pr. Artur Gregorczyk - Grupa EWL
Agenda:
 1. Gorąca wiosna i lato – co oznacza nadejście 24.08 w kontekście końca ułatwień w pobycie i zatrudnianiu większości cudzoziemców?
 2. Planowana ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców – konieczna walka z patologiami outsourcingowymi czy nowe przeszkody dla biznesu?
 3. Kiedy uwolnienie zablokowanych postępowań pobytowych?
 4. Powiadomienia o powierzeniu pracy – miało być pięknie, wyszło jak zwykle
11:10 - 11:35
3. Panel Warsztatowy
Postępowania sądowe w sprawach cudzoziemskich – najważniejsze uwagi praktyczne
Panel poprowadzi: adw. Piotr Raczak - C&C Chakowski & Ciszek
Agenda:
 1. Jakie praktyki legalizacyjne firm „gwarantują” kłopoty w sądach (wnioski z audytów)
 2. Jak wybierać rozwiązania elastyczne, ale bezpieczne?
 3. Czy można zabezpieczyć osoby zarządzające firmą przed karą za nielegalne zatrudnienie?
 4. Jak ma wyglądać taryfikator kar w nowej ustawie?
 5. stygmatyzacja pracodawców w postępowaniu – naruszenie zasady domniemania niewinności
 6. Sposoby na walkę ze swobodną interpretacją przepisów dokonywaną przez organy
11:35 - 12:00
4. Panel Warsztatowy
Nowelizacja prawa cudzoziemskiego – najważniejsze zmiany
Panel poprowadzi: Michał Nocuń - C&C Chakowski & Ciszek
Agenda:
 1. Uwolnienie czasu pracy cudzoziemców – czy przestój w firmie to kłopoty z legalnością zatrudnienia?
 2. Nowe możliwości odmowy legalizacji zatrudnienia
 3. Jednoroczne zezwolenia na pracę – konieczność przemodelowania biznesów
 4. Koniec „spółek cudzoziemskich”
 5. digitalizacja postępowań
12:00 - 12:25
Przerwa
12:25 - 12:50
5. Panel Warsztatowy
Cudzoziemiec – pracownik czy zleceniobiorca?
Panel poprowadzą:
dr Izabela Florczak - C&C Chakowski & Ciszek
r. pr. Łukasz Bańkowski - C&C Chakowski & Ciszek
Agenda:
 1. Prawidłowa treść umowy o pracę i zlecenia z cudzoziemcem – czy Klient może decydować o formie zatrudnienia
 2. Umowa o pracę czy zlecenie – która forma korzystniejsza przy legalizacji zatrudnienia?
 3. Jak ustalić wynagrodzenie cudzoziemca, aby otrzymać zezwolenie/oświadczenie (aktualnie i po zmianach)
 4. Przy jakich umowach i dokumentach legalizacyjnych należy płacić pełne wynagrodzenie minimalne pomimo mniejszej liczby godzin?
 5. Godziny nadliczbowe przy zleceniu – bezwzględny zakaz
12:50 - 13:15
6. Panel Warsztatowy
Zmierzch outsourcingu pracowniczego cudzoziemców? –zmiana prawa, czyli zmiana trendu
Panel poprowadzi: dr Maciej Chakowski - C&C Chakowski & Ciszek
Agenda:
 1. Czym różni się outsourcing pracowniczy od outsourcingu procesowego – co z tych różnic wynika w praktyce?
 2. Zmiana prawa cudzoziemskiego może przemodelować rynek outsourcingu pracowniczego w Polsce
 3. Jak wykorzystać zmianę prawa imigracyjnego do zdobycia przewagi konkurencyjnej jako firma outsourcingowa?
 4. Jestem insourcerem – czyli na co uważać po zmianie prawa imigracyjnego?
 5. Jak audytować firmy outsurcingowe?
13:15 - 13:40
7. Panel Warsztatowy
Delegowanie cudzoziemców z PL do krajów UE i UK
Panel poprowadzi: r .pr. Katarzyna Ziółkowska - C&C Chakowski & Ciszek
Agenda:
 1. W jaki sposób wysłać cudzoziemca do świadczenia usług za granicą?
 2. Kiedy mamy do czynienia z podróż służbową, a kiedy z delegowaniem?
 3. Jak zatrudnić i udostępnić cudzoziemca zagranicznemu klientowi: pracownik, zleceniobiorca, a może w formule pracy tymczasowej?
 4. Dodatkowy szkopuł przy wysyłaniu cudzoziemców: kwestie legalizacyjne
 5. Terminowy zawrót głowy: długość pobytu, pracy, utrzymanie podatków i ubezpieczeń społecznych w Polsce
 6. Gdzie polscy przedsiębiorcy są witani z otwartymi rękami, a gdzie napotkają trudności?
 7. Jak rozpocząć udostępnianie pracowników na rynku brytyjskim?
13:40 - 13:55
Przerwa
13:55 - 14:20
8. Panel Warsztatowy
Optymalizacja kosztów zatrudnienia cudzoziemców
Panel poprowadzi: dp Wojciech Garczyński - C&C Chakowski & Ciszek
Agenda:
 1. Bezpieczeństwo organizacji jako główny cel
 2. Stosowanie modeli oszczędnościowych - Ryzyka podatkowe i karne skarbowe
 3. Spółka Cudzoziemska
 4. B+R - aplikacje do rekrutacji cudzoziemców
 5. Samodzielny Nierezydent
 6. Przepisy o unikaniu opodatkowania
 7. Żywotność modeli oszczędnościowych
14:20 - 14:45
9. Panel Warsztatowy
Zakwaterowanie i dojazdy do pracy cudzoziemców – podatki i ZUS
Panel poprowadzi: dp Grzegorz Ziomkowski - C&C Chakowski & Ciszek
Agenda:
 1. Aktualne trendy PIT i ZUS w rozliczaniu nieodpłatnych świadczeń dla cudzoziemców-zleceniobiorców
 2. Problemy w rozliczaniu VAT przy zakwaterowaniu cudzoziemców (stawki VAT, ograniczenia w odliczeniu VAT, VAT na nieodpłatnych świadczeniach)
 3. Możliwości generowania oszczędności podatkowych przy zakwaterowaniu i innych nieodpłatnych świadczeniach
 4. Zagadnienia PIT i VAT przy nieodpłatnym zakwaterowaniu uchodźców niebędących pracownikami/zleceniobiorcami
14:45 - 15:45 – TYLKO DLA UCZESTNIKÓW ONSITE
10. Stoliki Ekspertów C&C - Sesja Q&A
 1. Legalizacja pracy i pobytu
 2. Eksperci C&C Chakowski & Ciszek: dr Izabela Florczak,r.pr. Łukasz Bańkowski, adw. Piotr Raczak, Michał Nocuń
 3. Podatki i cudzoziemcy
 4. Ekspert C&C Chakowski & Ciszek: dp Wojciech Garczyński
 5. Delegowanie cudzoziemców do UE i UK
 6. Eksperci C&C Chakowski & Ciszek: r.pr. Katarzyna Ziółkowska, dp Grzegorz Ziomkowski
  Ekspert Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy Marta Zięba-Szklarska
 7. Outsourcing cudzoziemców
 8. Eksperci C&C Chakowski & Ciszek: r.pr. Przemysław Ciszek, dr Maciej Chakowski

Prelegenci

dr hab. Krzysztof Walczak, prof. UW

C&C Chakowski & Ciszek
Wydział Zarządzania UW

DR MACIEJ CHAKOWSKI

C&C Chakowski & Ciszek
Wydział Zarządzania UW

r.pr. Przemysław Ciszek

C&C Chakowski & Ciszek
 

Piotr Ryło
 

Urząd Pracy m.st. Warszawy

Marcin Wiatrów

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Rafał Pasik
 

Państwowa Inspekcja Pracy

r.pr. Artur Gregorczyk

Grupa EWL
 

Dr Izabela Florczak

C&C Chakowski & Ciszek
Uniwersytet Łódzki

r.pr. Robert Lisicki
 

Konfederacja Lewiatan
 

Michał Nocuń
 

C&C Chakowski & Ciszek
 

adw. Piotr Raczak
 

C&C Chakowski & Ciszek
 

r.pr. Łukasz Bańkowski

C&C Chakowski & Ciszek
 

r.pr. Katarzyna Ziółkowska

C&C Chakowski & Ciszek
 

dp Wojciech Garczyński

C&C Chakowski & Ciszek
 

dp Grzegorz Ziomkowski

C&C Chakowski & Ciszek
 

MARTA ZIĘBA-SZKLARSKA

Europejski Instytut Mobilności Pracy

książka gratis

Uczestnicy konferencji on-site w cenie biletu otrzymają książkę ekspertów C&C
“Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”

Zapisz się

Uczestnictwo ON-SITE
650,00 zł netto*

 1. Stoliki eksperckie
 2. Przerwy networkingowe
 3. Bezpośredni kontakt z ekspertami
 4. Książka ekspertów C&C “Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”
 5. Poczęstunek
 6. Drukowane i cyfrowe materiały konferencyjne
 7. Lokalizacja wydarzenia on-site:
  FOCUS HOTEL PREMIUM ☆☆☆☆
  ul. Suwak 15 | 02-676 Warszawa
Kup bilet na wydarzenie on-site


Uczestnictwo ON-LINE
350,00 zł netto*

 1. Transmisja on-line na żywo
 2. Dostęp do moderowanego czatu
 3. Cyfrowe materiały konferencyjne
 4. Rabat 50% na książkę ekspertów C&C “Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”
 5. Platforma clickmeeting
Kup bilet na wydarzenie on-line*Powyższe ceny mają charakter cen netto do których zostanie doliczony podatek VAT 23%

Organizator

Patronat

Materiały
dodatkowe