Rewolucyjne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce 2024/2025

Szkolenie on-line w godzinach 10:00-13:30

Szkolenie odbywa się przez platformę ClickMeeting.


Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Kliknij tutaj przed zapisaniem się na szkolenie


Opis szkolenia


Rok 2024 może się okazać rokiem istotnych zmian. Po latach, rządzący dostrzegli, że kwestie imigracji do Polski nie są tematem tymczasowym i muszą zostać uregulowane systemowo i dostosowane do rzeczywistości. W związku z tym, rozpoczęto prace nad ogólną strategiczną polityką migracyjną Polski, a także opublikowano projekt bardzo istotnej reformy przepisów ustawy o cudzoziemcach, która może zrewolucjonizować dysfunkcyjny proces uzyskiwania zezwoleń na pobyt.
Oprócz tego, wciąż wraca temat przepisów o pomocy obywatelom Ukrainy, które muszą być aktualizowane ze względu na upływ czasu i zmieniające się potrzeby, a w dalszej perspektywie wrócić może temat reformy zasad legalizacji pracy cudzoziemców, który zgodnie z aktualną wersją Krajowego Planu Odbudowy, powinien się zakończyć już na jesieni 2024 roku.
Wobec tego, można się spodziewać, że zmiana rządu w ciągu najbliższego roku może przynieść bardzo dużą przebudowę systemu prawa imigracyjnego, do której należy się przygotowywać z wyprzedzeniem.
Nawet jeśli nie wszystkie przepisy się zmieniają, to zmianie ulegają też przyjęte praktyki organów. Czasy, kiedy cudzoziemcy mogli we względnym spokoju latami się posługiwać „kartami pobytu od poprzedniego pracodawcy” powoli się kończą, a problem „weryfikacji” outsourcingu przez urzędy wojewódzkie dalej ewoluuje.
Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce. Szkolenie prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem przykładów z praktyki doradczej Kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

Wykładowca

Michał Nocuń

trener

jest prawnikiem w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Program szkolenia

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. [NOWOŚĆ] Zmiany w „specustawie wojennej” – taryfa ulgowa dla Ukraińców powoli się kończy?
  1. Przedłużenie legalizacji pobytu dla obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r.
  2. Nowe reguły przyznawania PESEL-UKR.
  3. Specjalne zezwolenia na pobyt dla posiadaczy PESEL-UKR – droga do normalnego systemu?
  4. [WAŻNE] Zaostrzenie reguł zatrudniania w procedurze powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy – 7 a nie 14 dni!
  5. Nowe obowiązki dla obywateli Ukrainy, którzy świeżo otrzymali zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
 2. [NOWOŚCI 2024] KPO i pakt migracyjny UE, a sprawa polska – jakie zmiany przyniesie 2024 rok?
  1. Nowy rząd polski, a prawo imigracyjne – czy zmiana władzy oznacza zmianę polityki migracyjnej?
  2. Przecieki z kuluarów – jak nowy rząd zamierza zmienić podejście Polski do migracji – biznes zyska czy straci?
  3. KPO a prawo imigracyjne – projekt nowej ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy
 3. [NOWOŚĆ] Projekt UC15 — nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – zmiany dotyczące Blue Card EU („niebieskich kart”) dla pracowników z wysokimi kwalifikacjami
  1. Przespana rewolucja 4.0 w urzędach wojewódzkich – dlaczego MSWiA zdecydowało się odłączyć kwestię digitalizacji postępowań w sprawie zezwoleń na pobyt od tego projektu ustawy?
  2. Jak mają działać „niebieskie karty” po zmianach?
  3. Czy zmiany dot. „niebieskich kart” są atrakcyjne dla pracodawców i specjalistów?
 4. Pobyt do 30.06.2024 – zmiany w „specustawie” – czemu tak krótko?
 5. Specustawa wojenna i pobyt po 30.06.2024
 6. Blokada outsourcingu we wszczynanych postępowaniach – jak sobie z nią poradzić
 7. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  1. Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  2. Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
  3. Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
  4. Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
  5. Czy adnotacja “dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
  6. Kłopotliwy “stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
 8. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  1. Czy oświadczenia mogą być wykorzystane przy delegowaniu do Polski z zagranicy?
  2. Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
  3. Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
  4. Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
 9. Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy
  1. Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  2. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  3. Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?
 10. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata – m. in. Ameryka Łacińska, Chiny, Indie, Bangladesz, Filipiny.
 11. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
 12. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
  1. Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  2. Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
  3. Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
  4. Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.

Cena

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 599,00 zł (netto) + 23% VAT

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu on-line,
2. Materiały szkoleniowe on-line,
3. Certyfikat on-line.

Jeśli posiadasz kod rabatowy, cena szkolenia zostanie obniżona zgodnie z jego wartością. W tym celu, podczas składania zamówienia, należy wpisać posiadany kod w pole „kod kuponu”.

Jak wziąć udział w szkoleniu?

 1. Kliknij tutaj przed zapisaniem się na szkolenie
 2. Dodaj wybrane szkolenie do koszyka poprzez użycie przycisku ZAPISZ SIĘ
 3. W przypadku zapisywania większej liczby osób dodasz je w następnym kroku już w koszyku
 4. Dane uczestników podasz w odpowiednich polach już po przejściu do kasy
 5. Po uzupełnieniu danych Twoje zgłoszenie zostanie wysłane do nasze akceptacji
 6. Po akceptacji Twojego zgłoszenia zostanie wysłana do Ciebie faktura zaliczkowa 100%, która jest końcowym dokumentem księgowym
 7. Po opłaceniu faktury zostaną przesłane szczegółowe dane do zalogowania się do wydarzenia.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.

Kontakt

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl

Klauzula informacyjna RODO

KLIKNIJ żeby uzyskać pełną informację o Twoich danych osobowych, w tym o celach ich przetwarzania oraz o Twoich prawach

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest C&C Chakowski & Ciszek sp.j. z siedzibą: ul. Woronicza 31/252, 02-640 Warszawa, tel. 22 658 19 63, adres e-mail: cc@cc.info.pl, NIP: 5272467364 (dalej jako „ADO”).
 2. Kontakt z ADO jest możliwy pod adresem elektronicznym cc@cc.info.pl lub na adres siedziby.