Akademia Sygnalisty – rewolucyjna zmiana prawa 2024

Szkolenie on-line w godzinach 10:00-13:30

Szkolenie odbywa się przez platformę ClickMeeting.


Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Kliknij tutaj przed zapisaniem się na szkolenie


Opis szkolenia


Obecnie trwają prace nad opóźnioną tzw. krajową ustawą wdrażającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, która ma być implementowana do polskiego porządku prawnego. Termin na wdrożenie minął bowiem 17 grudnia 2021, a dla mniejszych podmiotów z sektora prywatnego – 17 grudnia 2023 r.
Docelowo po stronie pracodawców pojawią się w związku z tym nowe obowiązki związane z instytucją sygnalisty, a w szczególności wdrożenie tzw. wewnętrznego kanału sygnalizowania wraz z przyjęciem odpowiedniej procedury zakładowej.
Nasze szkolenie jest adresowane jest do pracowników działów: HR, compliance, prawnych oraz ochrony danych osobowych. W jego trakcie w sposób kompleksowy omówiony zostanie nowy obowiązek pracodawcy jakim jest wdrożenie wewnętrznego systemu sygnalizowania – zarówno na gruncie dyrektywy, projektowanej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, przepisów prawa pracy, jak i ochrony danych osobowych.

Wykładowca

dr Anna Kamińska-Pietnoczko

trener

jest szefem działu Prawo Pracy i RODO w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, prawnikiem specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Jest także wykładowcą prawa pracy i ochrony danych osobowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ponadto jest redaktorem prowadzącym Monitor Prawa Pracy C.H. Beck oraz autorką licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy do Kodeksu Pracy.

Program szkolenia

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. Dyrektywa o sygnalistach a przepisy krajowe – w jakim kierunku idzie polski ustawodawca?
 2. Kim jest sygnalista?
 3. Jakie nieprawidłowości zgłasza sygnalista? – rozszerzenie zakresu naruszeń prawa poza przepisy unijne o aspekty prawa krajowego
 4. Kto i kiedy powinien stosować przepisy o sygnalistach?
 5. Systemy sygnalizowania
  1. Rodzaje systemów sygnalizowania
  2. Rola kultury organizacyjnej
 6. Na czym polega ochrona sygnalisty i jakie są warunki aby sygnalista był chroniony?
  1. Zasada dobrej wiary
  2. Zachowanie wymaganego trybu
  3. Zakaz niekorzystnego traktowania
  4. Odwrócenie ciężaru dowodu
  5. Prawo dochodzenia odszkodowania
 7. Nowe obowiązki pracodawcy związane z wdrożeniem wewnętrznego systemu sygnalizowania:
  1. Utworzenie kanału zgłoszeniowego – sposób dokonywania zgłoszeń
  2. Polityka informacyjna
  3. Uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi albo z przedstawicielami pracowników
  4. Przyjęcie procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych
  5. Obowiązek przedstawienia kandydatowi do pracy informacji o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji
  6. Rejestr zgłoszeń
  7. Przepisy karne
 8. Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń – co jest wymagane na gruncie RODO?
  1. Ochrona danych osobowych sygnalistów
  2. Zgłoszenia anonimowe
  3. DPIA – art. 35 RODO
  4. Obowiązek informacyjny
  5. Rejestr czynności przewarzania
  6. Powierzenie obsługi kanału sygnalizowania dla podmiotu trzeciego
  7. Szkolenie pracowników

Cena

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 599,00 zł (netto) + 23% VAT

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu on-line,
2. Materiały szkoleniowe on-line,
3. Certyfikat on-line.

Jeśli posiadasz kod rabatowy, cena szkolenia zostanie obniżona zgodnie z jego wartością. W tym celu, podczas składania zamówienia, należy wpisać posiadany kod w pole „kod kuponu”.

Jak wziąć udział w szkoleniu?

 1. Kliknij tutaj przed zapisaniem się na szkolenie
 2. Dodaj wybrane szkolenie do koszyka poprzez użycie przycisku ZAPISZ SIĘ
 3. W przypadku zapisywania większej liczby osób dodasz je w następnym kroku już w koszyku
 4. Dane uczestników podasz w odpowiednich polach już po przejściu do kasy
 5. Po uzupełnieniu danych Twoje zgłoszenie zostanie wysłane do nasze akceptacji
 6. Po akceptacji Twojego zgłoszenia zostanie wysłana do Ciebie faktura zaliczkowa 100%, która jest końcowym dokumentem księgowym
 7. Po opłaceniu faktury zostaną przesłane szczegółowe dane do zalogowania się do wydarzenia.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.

Kontakt

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl

Klauzula informacyjna RODO

KLIKNIJ żeby uzyskać pełną informację o Twoich danych osobowych, w tym o celach ich przetwarzania oraz o Twoich prawach

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest C&C Chakowski & Ciszek sp.j. z siedzibą: ul. Woronicza 31/252, 02-640 Warszawa, tel. 22 658 19 63, adres e-mail: cc@cc.info.pl, NIP: 5272467364 (dalej jako „ADO”).
 2. Kontakt z ADO jest możliwy pod adresem elektronicznym cc@cc.info.pl lub na adres siedziby.