Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – zmiana prawa 2022

Szkolenie on-line w godzinach 10:00-13:30

Szkolenie odbywa się przez platformę ClickMeeting.


Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

KLIKNIJ TUTAJ przed zapisaniem się


Opis szkolenia


25 października do sejmu trafił długo oczekiwany projekt zmian zasad legalizacji pobytu i pracy. Duże zmiany czekają procedurę oświadczeniową, uzyskiwanie zezwoleń na pobyt czasowy jak również pojawią się nowe możliwości w zakresie modyfikacji warunków pracy cudzoziemców. Pracodawcy otrzymają możliwość „przejmowania” pracowników posiadających zezwolenia na pobyt i pracę w innych firmach. Ponadto wprowadzona zostanie nowa procedura uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy – bez wskazywania pracodawcy. W takim przypadku firma zainteresowana zatrudnieniem danej osoby będzie mogła „dopisać” się do takiego zezwolenia później. Na szkoleniu omówimy zarówno treść nowych przepisów1) jak i konieczne zmiany stosowanych strategii legalizacyjnych w Państwa firmach.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego zarówno osobom, które do tej pory nie zajmowały się kwestią legalności zatrudnienia cudzoziemców, jak i tym które mają już doświadczenia w tym temacie.
Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce. Szkolenie prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem przykładów z praktyki doradczej Kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

Wykładowca

Michał Nocuń

trener

jest prawnikiem w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Program szkolenia

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. [NOWOŚĆ] Projekt z dnia 25 października 2021 r. – planowane zmiany procedur legalizacyjnych – etap sejmowy
  1. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy nawet na 24 miesiące
  2. Zasady zmian liczby godzin i stanowisk pracy na oświadczeniach, zezwoleniach na pracę, zezwoleniach na pobyt
  3. Procedura turbo dla czekających na karty pobytu (zezwolenia na pobyt z nowymi oświadczeniami pracodawców/zleceniodawców)
  4. Zasady zmian zezwoleń na pracę
  5. Priorytetowa ścieżka wizowa
  6. Nowe strategie legalizacyjne w agencjach pracy tymczasowe, firmach outsourcingowych, pozostałych branżach.
 2. Co się stanie jeśli zostanie odwołany stan epidemii? Jak to wpłynie na legalizację pobytu i pracy cudzoziemców? Jakie ryzyka dotykają tu pracodawców?
  1. Jak będzie wyglądała legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców po odwołaniu stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego?
  2. Co się może stać jeżeli cudzoziemiec skorzystał z przedłużenia pobytu w ruchu bezwizowym i nie zajmował się sprawą zezwolenia na pobyt czasowy?
  3. Jakie działania podjąć w przypadku korzystania z tzw. przedłużenia covidowego?
  4. Zatrudnienie na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy po skorzystaniu
   z przedłużenia ważności dokumentu.
 3. Cudzoziemcy w Polsce w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 – czy specjalne ułatwienia dalej działają?
 4. Inne istotne zagadnienia praktyczne dot. pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce
  1. Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
  2. Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
  3. Czy adnotacja “dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
  4. Kłopotliwy “stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
  5. Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.
  6. Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?
 5. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
  1. Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  2. Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
  3. Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
  4. Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.

Cena

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 529,00 zł (netto) + 23% VAT
Cena uczestnictwa zostanie obniżona po podaniu prawidłowego i aktualnego kodu rabatowego (kodu kuponu). Wartość rabatu jest zależna od użytego kodu kuponu lub aktualnej akcji promocyjnej.

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu on-line,
2. Materiały szkoleniowe on-line,
3. Certyfikat on-line.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
Po dodaniu szkolenia do koszyka w polu “Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź “Tak”. Należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia

Jak wziąć udział w szkoleniu?

 1. Zapoznaj się z FAQ przed szkoleniem
 2. Dodaj wybrane szkolenie do koszyka poprzez użycie przycisku ZAPISZ SIĘ
 3. W przypadku zapisywania większej liczby osób dodasz je w następnym kroku już w koszyku
 4. Jeżeli finansujesz szkolenie w min. 70% ze środków publicznych prześlij do nas uzupełnione oświadczenie o zwolnieniu z VAT i zaznacz odpowiednią opcję w koszyku
 5. Dane uczestników podasz w odpowiednich polach już po przejściu do kasy
 6. Po uzupełnieniu danych Twoje zgłoszenie zostanie wysłane do nasze akceptacji
 7. Po akceptacji Twojego zgłoszenia zostanie wysłana do Ciebie faktura zaliczkowa 100%, która jest końcowym dokumentem księgowym
 8. Po opłaceniu faktury zostaną przesłane szczegółowe dane do zalogowania się do wydarzenia.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.

Kontakt

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl