Akademia Pracy Tymczasowej 2024 – praktyka rynku i urzędów

Szkolenie on-line w godzinach 10:00-13:30

Szkolenie odbywa się przez platformę ClickMeeting.


Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Kliknij tutaj przed zapisaniem się na szkolenie


Opis szkolenia


Najnowsza edycja Akademii Pracy Tymczasowej jest poświęcona aktualnym zagadnieniom, praktycznym wyzwaniom i bolączkom branży zatrudnienia zewnętrznego. Zajmiemy się kwestią odmów legalizacji pracy cudzoziemców w ramach outsourcingu i pracą tymczasową jako natychmiastowym rozwiązaniem tego zagadnienia. Zastanowimy się nad modelem coraz częściej pojawiającym się na rynku, czyli wydłużaniem łańcuchów dostawców i łączeniem pracy tymczasowej z outsourcingiem. Omówimy m.in. tematykę „podbierania” agencjom personelu przez klientów i konkurencję, skutki przekroczenia limitów udostępniania pracowników tymczasowych oraz praktykę kontrolną PIP i urzędów wojewódzkich w ramach legalizacji pracy cudzoziemców.
Pogłębimy Państwa wiedzę o różnicach w zakresie prowadzenia działalności w formule APT. Informacje uzyskane podczas spotkania przyczynią się do zbudowania przewagi nad konkurencją w branży, choćby przez rzetelną wiedzę o możliwych modelach biznesowych, unikaniu związanych z nimi ryzyk i wyjścia z problemów legalizacyjnych. Omówimy te zagadnienia również w kontekście aktualnego podejścia do nich organów państwowych.
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z praktycznymi aspektami zatrudniania pracowników tymczasowych, także w świetle regulacji unijnych i możliwości udostępniania ich do zagranicznych klientów, na przykładzie Niemiec oraz Holandii. Wskażemy też szczegółowe obowiązki i uprawnienia poszczególnych podmiotów pracy tymczasowej, zasady i praktykę prawidłowego konstruowania umów dotyczących pracy tymczasowej z klientami i wykonawcami jak i inne kwestie, istotne z punktu widzenia osób pracujących w tej branży.

Wykładowca

r.pr. Katarzyna Ziółkowska

trener

jest Szefem Działu International w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa pracy oraz danych osobowych. Przez 6 lat zarządzała Zespołem Prawa Pracy i Emerytur w międzynarodowej Kancelarii w Warszawie. Pracowała również w Departamencie Prawa Głównego Inspektoratu Pracy. Jej praktyka obejmuje doradztwo z zakresu zatrudniania oraz zwalniania pracowników wszystkich szczebli, optymalizacji zatrudnienia i delegowania. Specjalizuje się także w prawie danych osobowych, w tym w tworzeniu dokumentacji, powierzeniu przetwarzania danych i ich transferu do krajów trzecich. Jest autorem m.in. rozdziału dotyczącego compliance w Polsce w zbiorowej publikacji „Rechtsmanagement im Unternehmen” („Zarządzanie prawem w przedsiębiorstwie”). Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. 

Program szkolenia

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. Zatrudnienie zewnętrzne – formy współpracy z klientami
  1. ustawa o APT jako generator outsourcingu
  2. outsourcing „dobry” i „zły” – różnice i pułapki
  3. sposoby radzenia sobie w praktyce gospodarczej – mix rozwiązań, APT i outsourcing – aktualna praktyka urzędów, PKD spółek i oznaczenie miejsca wykonywania pracy
  4. nowe przepisy co zmieni nowa ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców – kiedy się ich spodziewać dla branży APT?
 2. Praktyczne aspekty działania APT
  1. co oznacza praca tymczasowa w praktyce
  2. APT jako odpowiedź na problemy legalizacyjne firm outsourcingowych
  3. jak łączyć APT z outsourcingiem i w którym momencie przestaje to być bezpieczne
  4. sankcje wykroczeniowe dla agencji i pracodawców użytkowników – analiza ryzyk
  5. uprawnienia organów kontrolujących działania APT i „narzędzia obrony” podmiotu kontrolowanego
 3. Praktyka zatrudniania w ramach APT
  1. zasada 18/36 i 36/36 – case study
  2. skutki naruszenia limitów 18 lub 36 miesięcy
 4. Uzgodnienia pracodawcy użytkownika z APT w praktyce
  1. o czym nie zapomnieć, a czego nie ma w ustawie
  2. obowiązki pracodawcy użytkownika w zakresie przekazywania informacji APT
  3. jak zapisać „zakaz podbierania” załogi agencji przez klienta i inne agencje – praktyczne wskazówki
 5. Podstawy prawne zatrudnienia stosowane przez branżę APT
  1. ograniczenia i ryzyka związane z zatrudnianiem na podstawie umów prawa cywilnego w świetle aktualnego orzecznictwa
  2. minimalne warunki umowy między APT a osobą zatrudnioną (niezależnie od podstawy zatrudnienia)
  3. forma umowy dla cudzoziemców
 6. Równe traktowanie w zatrudnieniu w ramach pracy tymczasowej
  1. jak określać warunki zatrudnienia pracowników tymczasowych
  2. zakres równego traktowania: pracownik tymczasowy a ZFSS użytkownika
  3. zasady wynagradzania PT w świetle przepisów prawa oraz praktyki stosowanej na rynku
  4. przedłużanie umów o pracę pracownic tymczasowych
 7. Administrowanie pracą tymczasową w najnowszym stanie prawnym
  1. zasady ustalania prawa do urlopu, wynagrodzenia urlopowego, ekwiwalentu i kto za to płaci
  2. zasady prowadzenia ewidencji PT
  3. zaświadczenia o zatrudnieniu oraz świadectwa pracy
 8. Klienci agencji poza granicami, czyli rozszerzamy biznes
  1. forma współpracy: APT vs outsourcing oraz kwestia cudzoziemców
  2. zasady ogólne w zakresie właściwych przepisów, kwestie podatkowe i zus
  3. jakie wymogi czekają na polską APT zagranicą na przykładzie Niemiec
  4. cudzoziemcy zatrudnieni przez APT a możliwość ich delegowania
  5. gdzie warto się udać ze swoją załogą, albo w których państwach natrafimy na kłopoty

Cena

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 599,00 zł (netto) + 23% VAT

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu on-line,
2. Materiały szkoleniowe on-line,
3. Certyfikat on-line.

Jeśli posiadasz kod rabatowy, cena szkolenia zostanie obniżona zgodnie z jego wartością. W tym celu, podczas składania zamówienia, należy wpisać posiadany kod w pole „kod kuponu”.

Jak wziąć udział w szkoleniu?

 1. Kliknij tutaj przed zapisaniem się na szkolenie
 2. Dodaj wybrane szkolenie do koszyka poprzez użycie przycisku ZAPISZ SIĘ
 3. W przypadku zapisywania większej liczby osób dodasz je w następnym kroku już w koszyku
 4. Dane uczestników podasz w odpowiednich polach już po przejściu do kasy
 5. Po uzupełnieniu danych Twoje zgłoszenie zostanie wysłane do nasze akceptacji
 6. Po akceptacji Twojego zgłoszenia zostanie wysłana do Ciebie faktura zaliczkowa 100%, która jest końcowym dokumentem księgowym
 7. Po opłaceniu faktury zostaną przesłane szczegółowe dane do zalogowania się do wydarzenia.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.

Kontakt

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl

Klauzula informacyjna RODO

KLIKNIJ żeby uzyskać pełną informację o Twoich danych osobowych, w tym o celach ich przetwarzania oraz o Twoich prawach

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest C&C Chakowski & Ciszek sp.j. z siedzibą: ul. Woronicza 31/252, 02-640 Warszawa, tel. 22 658 19 63, adres e-mail: cc@cc.info.pl, NIP: 5272467364 (dalej jako „ADO”).
 2. Kontakt z ADO jest możliwy pod adresem elektronicznym cc@cc.info.pl lub na adres siedziby.