Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników za granicę

 

Osoby pragnące podjąć pracę w Polsce, ale nie będące jej obywatelami, podlegają specjalnym przepisom prawnym regulującym warunki ich pobytu oraz pracy w naszym kraju. Zarówno potencjalny pracownik, jak i pracodawca, muszą spełnić szereg wymagań umożliwiających im nawiązanie stosunku pracy. Zatrudnianie cudzoziemców wiąże się m.in. z koniecznością otrzymania stosowanych pozwoleń na pobyt oraz pracę w Polsce.

C&C Chakowski & Ciszek świadczy pomoc w zakresie legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce. Usługa może polegać w szczególności na:

  • doradztwie i reprezentacji pracodawców w procedurze legalizacji pobytu i pracy pracowników z zagranicy,
  • pomocy w uzyskaniu zezwoleń na pracę i przy rejestrowaniu oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy,
  • pomocy w uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy i pracę,
  • pomocy w uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
  • pomocy w uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • doradztwie w przedmiocie umów i innej dokumentacji związanej z zatrudnieniem cudzoziemców.

C&C Chakowski & Ciszek świadczy również doradztwo w zakresie delegowania pracowników do pracy za granicą, również we współpracy z prawnikami działającymi w krajach, do których polskie firmy eksportują swoje usługi (np. delegowanie do Niemiec, Belgii, Holandii).