Optymalizacja kosztów zatrudnienia w branży APT/Outsourcing– podatki i ZUS

Szkolenie on-line w godzinach 10:00-13:30

Szkolenie odbywa się przez platformę ClickMeeting.


Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

FAQ przed szkoleniem


Opis szkolenia


Celem szkolenia jest przedstawienie bieżących problemów i szans w zatrudnieniu cudzoziemców z perspektywy doświadczeń kontrolnych oraz monitorowania stanu orzecznictwa sądowego i stanowisk organów skarbowych oraz ZUS. Nacisk jest położony na wyjaśnienie złożonych zagadnień w rozliczeniach z cudzoziemcami w różnych wariantach rezydencji podatkowej. Z uwagi na plany wprowadzenia założeń Nowego Ładu od 2022 r. w trakcie szkolenia będziemy odnosić się do potencjalnych skutków nowych regulacji w zatrudnianiu cudzoziemców.

Poziom szkolenia: zaawansowany

Wykładowca

dp Grzegorz Ziomkowski

trener

jest licencjonowanym doradcą podatkowym w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, gdzie kieruje praktyką podatkową w zakresie podatkowych i ubezpieczeniowych rozliczeń pracowników, a także opodatkowania CIT i VAT przedsiębiorstw. Zajmuje się doradzaniem klientom polskim i międzynarodowym w strukturyzowaniu transakcji i rozliczeniach podatkowo-ubezpieczeniowych pracowników w relacjach transgranicznych, w tym kadry zarządzającej. Doświadczenie zdobywał w jednej z firm Wielkiej Czwórki, a następnie przez kilka lat prowadził dział podatkowy w międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie, gdzie kieruje praktyką podatkową w zakresie podatkowych i ubezpieczeniowych rozliczeń pracowników, a także opodatkowania CIT i VAT przedsiębiorstw. Uczestniczył w licznych audytach podatkowych, projektach outsourcingu pracowników, delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Doradza w języku polskim i angielskim.

Program szkolenia

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. Wybrane założenia Nowego Ładu i ich wpływ na przyszłe rozliczenia cudzoziemców w branży agencji zatrudnienia/outsourcingowej:
  1. wyższa kwota wolna od podatku dla polskich rezydentów podatkowych;
  2. ulgi podatkowe dla klasy średniej – warunki stosowania przy cudzoziemcach;
  3. możliwości zastosowania ulg na innowacyjności;
  4. podatek estoński CIT od 2022 r. również w branżach, które nie dokonują inwestycji w środki trwałe
 2. Nieodpłatne lub częściowo odpłatne zakwaterowanie, dojazdy, catering, itp. na rzecz zleceniobiorców:
  1. omówienie poszczególnych etapów finansowania i rozliczenia takich świadczeń ze wskazaniem skutków podatkowych i ZUS po stronie zleceniodawcy i zleceniobiorcy
  2. aktualne orzecznictwo w zakresie PIT, ZUS i VAT
  3. omówienie problematyki potrąceń częściowych płatności z wynagrodzenia zleceniobiorców
 3. Bezpieczne modele redukcji kosztów zatrudnienia cudzoziemców:
  1. ustanawianie polskiej rezydencji podatkowej dla cudzoziemców wg ostatnich objaśnień Ministerstwa Finansów
  2. zatrudnienie osób uczących się do 26 lat
  3. umowy zlecenia z nierezydentami podatkowymi, które pozwalają na brak opodatkowania PIT w Polsce oraz możliwość braku poboru składki NFZ wg ostatniego orzecznictwa
  4. warunki stosowania art. 5 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jako podstawa braku podlegania ZUS w Polsce wobec cudzoziemców, których pobyt nie ma charakteru stałego
 4. Model spółki z udziałowcami-cudzoziemcami realizującymi powtarzające się świadczenia niepieniężne:
  1. omówienie założeń modelu dostarczania takich świadczeń oraz związanych z nimi oszczędności i ułatwień
  2. wskazanie ryzyk stosowania tego modelu wraz z omówieniem krytycznych stanowisk organów
  3. sposoby opuszczenia modelu
 5. Delegowanie pracowników z Ukrainy do Polski – nowe szanse i problemy
  1. warunki stosowania polsko-ukraińskiej umowy dot. zabezpieczenia społecznego
  2. wyjaśnienie skutków opodatkowania PIT oraz oskładkowani ZUS cudzoziemców wykonujących zadanie w Polsce;
  3. praktyka obiegu dokumentów UA-PL1 w Polsce;
  4. ograniczenia w stosowaniu delegowania: zezwolenia na pracę typu D, limity wynagrodzenia (70% przeciętnego wynagrodzenia

Cena

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 479,00 zł (netto) + 23% VAT
Cena uczestnictwa zostanie obniżona po podaniu prawidłowego i aktualnego kodu rabatowego (kodu kuponu). Wartość rabatu jest zależna od użytego kodu kuponu lub aktualnej akcji promocyjnej.

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu on-line,
2. Materiały szkoleniowe on-line,
3. Certyfikat on-line.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
Po dodaniu szkolenia do koszyka w polu “Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź “Tak”. Należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia

Jak wziąć udział w szkoleniu?

 1. Zapoznaj się z FAQ przed szkoleniem
 2. Dodaj wybrane szkolenie do koszyka poprzez użycie przycisku ZAPISZ SIĘ
 3. W przypadku zapisywania większej liczby osób dodasz je w następnym kroku już w koszyku
 4. Jeżeli finansujesz szkolenie w min. 70% ze środków publicznych prześlij do nas uzupełnione oświadczenie o zwolnieniu z VAT i zaznacz odpowiednią opcję w koszyku
 5. Dane uczestników podasz w odpowiednich polach już po przejściu do kasy
 6. Po uzupełnieniu danych Twoje zgłoszenie zostanie wysłane do nasze akceptacji
 7. Po akceptacji Twojego zgłoszenia zostanie wysłana do Ciebie faktura zaliczkowa 100%, która jest końcowym dokumentem księgowym
 8. Po opłaceniu faktury zostaną przesłane szczegółowe dane do zalogowania się do wydarzenia.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.

Kontakt

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl