Szkolenia

 

C&C Chakowski & Ciszek świadczy usługi szkoleniowe w zakresie szeroko pojętej tematyki prawa pracy, prawa podatkowego, prawa handlowego, a także praktycznych aspektów zarządzania personelem.

Usługi mogą być realizowane w następujących formach:

Spotkania te przeprowadzane są w wyznaczonym przez Państwa miejscu i poświęcone w szczególności zagadnieniom z zakresu tematyki zatrudniania i zarządzania personelem, w tym także najnowszym aktualizacjom prawa pracy. Obejmują takie aspekty jak: czas pracy i jego optymalizacja, prawo pracy, ochrona danych osobowych, rekrutacja pracowników, spory ze związkami zawodowymi, dokumentacja pracownicza, zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, zasady zatrudniania pracowników tymczasowych, zasady funkcjonowania rad pracowników i inne.