Referencje i wybrane publikacje

Wybrane publikacje:

 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – m.in. z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, państw UE, (red.) Przemysław Ciszek, Michał Nocuń, Grzegorz Ziomkowski, ODDK, Warszawa 218/li>
 • Komentarz do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (red.) Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Michał Nocuń, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, Warszawa 2017
 • Wybrane aspekty prawne strajku ostrzegawczego, Maciej Chakowski, Monitor Prawa Pracy, 2013, nr 6
 • Wyłączenie pracodawcy z zakresu obowiązywania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, Maciej Chakowski, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Uniwersytet Jagielloński, 2012
 • Wybrane problemy z wyborem społecznego inspektora pracy, Maciej Chakowski, Monitor Prawa Pracy, 2011, nr 8
 • Wewnętrzna polityka antymobbingowa drogą do rozwiązania problemu mobbingu na poziomie zakładu pracy, Maciej Chakowski, Monitor Prawa Pracy, 2010, nr 12
 • Umowy o zakazie konkurencji kadry menedżerskiej zatrudnionej w ramach stosunku pracy, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek [w:] red. Andrzej Patulski, Krzysztof Walczak, Jedność w różnorodności studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga Pamiątkowa Profesora Muszalskiego, C.H. Beck, Warszawa 2009
 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. Zezwolenie na pracę, opodatkowanie, umowy, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Jarosław Sawicki, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008
 • Układy zbiorowe pracy. Skutki rozwiązania umowy o pracę. Jaki wpływ na umowy o pracę ma rozwiązanie układu?, Przemysław Ciszek, Gazeta Prawna Nr 206 (1315) 20 października 2004
 • Trzeba dochodzić swego, Maciej Chakowski, Rzeczpospolita, 15 lutego 2005.
 • Tajemnica korespondencji pracownika a ochrona tajemnicy handlowej pracodawcy, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Monitor Prawa Pracy, 2007, nr 1.
 • Szwedzkie regulacje antymobbingowe próbą kompleksowego rozwiązania problemu mobbingu w miejscu pracy, Maciej Chakowski, [w:] red. Andrzej Świątkowski, Każdy ma prawo do…. Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 2009, C.H. Beck
 • Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy – doświadczenia wybranych krajów Unii Europejskiej oraz praktyczne wskazówki dla polskich pracodawców, Maciej Chakowski, Krzysztof Walczak, [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. Aleksy Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
 • Projekt zmian w prawie pracy w kontekście programów rządowych „Przede wszystkim przedsiębiorczość” oraz „Pierwsza praca”, Maciej Chakowski, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, 2002, nr 1.
 • Premia uznaniowa, czyli jaka?, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Personel i Zarządzanie, 2005, nr 3.
 • Prawne aspekty pracy tymczasowej w Wielkiej Brytanii i Francji, Maciej Chakowski, Robert Lisicki, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. Andrzej Świątkowski, Kraków 2005
 • Practical aspects of workplace bullying. Legal and practical aspects of workplace bullying in Poland and the United States, Maciej Chakowski, Miscellanea Oeconomicae, Studia i Materiały Wydział Zarządzania i Administracji Akademia Świętokrzyska, rok 9, nr 2/2005, str. 7 – 14.
 • Pracownik niepełnoetatowy, Przemysław Ciszek, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Praca sezonowa. Ubezpieczenia społeczne, Przemysław Ciszek, Gazeta Prawna Nr 122 (1487) 24-26 czerwca 2005
 • Ochrona pracowników. Jak zapobiegać mobbingowi?, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Gazeta Prawna Nr 22 (1387) 1 lutego 2005
 • O spółce, co nie chciała Niemca, Przemysław Ciszek, Forbes, 2005, nr 3.
 • Nowoczesna umowa menedżerska, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Wolters Kluwer 2006
 • Nawiązanie stosunku pracy. Jak sformułować umowę o pracę, Przemysław Ciszek, C.H. Beck, Warszawa 2005
 • Motywowanie. Jaka premia uznaniowa. Jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Gazeta Prawna Nr 52 (1417) 15 marca 2005
 • Mobbing. Aspekty prawno-organizacyjne, Maciej Chakowski, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2011
 • Mobbing. Aspekty prawne, Maciej Chakowski, OW Branta, Bydgoszcz 2005
 • Mobbing po polsku, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Personel i Zarządzanie, 2005, nr 2.
 • Mobbing at work. Serious legal problem of our time, Maciej Chakowski, Bulletin of Labour Law Society, 2003, International Edition.
 • Kontrowersje wokół tzw. urlopu na żądanie a orzecznictwo Sądu Najwyższego, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Monitor Prawa Pracy, 2010, nr 3
 • Komentarz do przepisów kodeksu pracy o układach zbiorowych pracy, Maciej Chakowski, Piotr Wojciechowski, Przemysław Ciszek, Rzeczpospolita, Dobra Firma, 29-11-2010
 • Komentarz do Kodeksu pracy, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek [w:] Komentarz do Kodeksu pracy, red. Krzysztof Walczak, C.H. Beck, Legalis, 2009.
 • Kodeks pracy. Komentarz dla menedżerów HR, Maciej Chakowski [w:], Kodeks pracy. Komentarz dla menedżerów HR, red. Andrzej Patulski, Grzegorz Orłowski, ODDK Gdańsk 2009
 • Klauzule konkurencyjne w kontraktach menedżerskich, Maciej Chakowski, CFO Magazyn Finansistów, 2008, nr 4.
 • Ekspert wyjaśnia. W jakiej walucie wynagrodzenie?, Przemysław Ciszek, Gazeta Prawna Nr 142 (1251) 22 lipca 2004
 • Dyrektywy unijne a polskie przepisy. Prawo pracowników do informacji i konsultacji. Kto może reprezentować załogę, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Gazeta Prawna Nr 99 (1464) 23 maja 2005
 • Dokumentacja rady pracowników. Procedury, instrukcje i wzory, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Bez naruszania dóbr osobistych, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Personel i Zarządzanie, 2005, nr 4.