Zapisz się
Konferencja online
Czw | 27 Paź. | 10:00

O konferencji

Nadchodzące zmiany prawa zatrudnienia istotnie zmienią zasady i koszty pracy w naszym kraju. Wśród planowanych modyfikacji prawa możemy wyróżnić nowe regulacje prawa pracy takie jak m.in. work lifie balance, praca zdalna, spory zbiorowe, związki zawodowe, monitorowanie trzeźwości pracowników i wreszcie sztuczną inteligencję jako super -pracodawcę. W obszarze imigracyjnym istotne znaczenie będzie miała rewolucyjna zmiana prawa o cudzoziemcach w Polsce. W zakresie kosztowym istotne znaczenie będą miały działania fiskalne i ZUS-owskie planowane na rok 2023 i kolejne. Naszym celem jest zaprezentowanie Państwu szerokiego spektrum poglądów i opinii ekspertów, urzędników, przedstawicieli biznesu i związków zawodowych na nadchodzącą istotną modyfikację szeroko pojętego prawa zatrudnienia w naszym kraju.

Udział w konferencji jest bezpłatny.Zapisz się

Program

10:00
dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ - Dziekan WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz - Dziekan Wydziału Zarządzania UW
dr hab. Krzysztof Walczak, prof. UW - Partner C&C Chakowski & Ciszek, Wydział Zarządzania UW
Oficjalne rozpoczęcie konferencji
10:15 - 11:15
PRELEGENCI:
Monika Fedorczuk - Urząd Pracy m.st. Warszawy
dr Ewa Flaszyńska - Departament Rynku Pracy w Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
dr Izabela Florczak - C&C Chakowski & Ciszek, WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Andrzej Korkus - Grupa EWL, YPOer
Swietłana Walczak - Związek Pracodawców Mentor Biznesu
Panel I
Nowe Prawo Cudzoziemskie w Polsce - czy czeka nas rewolucja?
Panel poprowadzi: r.pr. Przemysław Ciszek - C&C Chakowski & Ciszek
11:25 - 12:10
PRELEGENCI:
prof. dr hab. Gertruda Uścińska - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
dr hab. Sebastian Skuza, prof. UW - Ministerstwo Finansów
Violetta Panasiuk-Strzyżewska - AUDIT HR Sp. z o.o.
Tomasz Wojak - Polski Związek Pracodawców Ochrona, Seris Konsalnet Holding S.A.
Marta Zięba-Szklarska - Europejski Instytut Mobilności Pracy
Panel II
Koszty zatrudnienia w czasach rekordowej inflacji - podatki, ZUS, płaca minimalna
Panel poprowadzi: dp Wojciech Garczyński - C&C Chakowski & Ciszek
12:20 - 13:15
PRELEGENCI:
Andrzej Cegła - Państwowa Inspekcja Pracy
Marzena Grzonkowska-Przyklęk
- DCT Gdańsk Sp. z o.o.
dr Anna Kamińska-Pietnoczko
- C&C Chakowski & Ciszek
Monika Smulewicz - Grant Thornton
dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ - AI Work Team, WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Panel III
Przyszłość indywidulanego prawa pracy - praca zdalna, kontrola trzeźwości, work life balance, AI
Panel poprowadzi: dr Maciej Chakowski - C&C Chakowski & Ciszek, Wydział Zarządzania UW
13:25 - 14:10
PRELEGENCI:
r.pr. Robert Lisicki - Konfederacja Lewiatan
dr Beata Rutkowska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Jakub Szmit - NSZZ „Solidarność”
Roman Kaliski - Nestlé Polska S.A.
Panel IV
Prawo Związków Zawodowych - czy zmiana przepisów jest konieczna?
Panel poprowadzi: dr hab. Krzysztof Walczak, prof. UW - C&C Chakowski & Ciszek, Wydział Zarządzania UW

Prelegenci

Andrzej Cegła


Państwowa Inspekcja Pracy

DR MACIEJ CHAKOWSKI

C&C Chakowski & Ciszek
Wydział Zarządzania UW

r.pr. Przemysław Ciszek

C&C Chakowski & Ciszek
 

Monika Fedorczuk
 

Urząd Pracy m.st. Warszawy

dr Ewa Flaszyńska

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Dr Izabela Florczak

C&C Chakowski & Ciszek
Uniwersytet Łódzki

dp Wojciech Garczyński

C&C Chakowski & Ciszek
 

Marzena Grzonkowska-Przyklęk

DCT Gdańsk Sp. z o.o.

Roman Kaliski
 

Nestlé Polska S.A.
 

dr Anna Kamińska-Pietnoczko

C&C Chakowski & Ciszek

Andrzej Korkus
 

Grupa EWL
 

r.pr. Robert Lisicki
 

Konfederacja Lewiatan
 

Violetta Panasiuk-Strzyżewska

AUDIT HR Sp. z o.o.

dr Beata Rutkowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. UW Sebastian Skuza
 

Ministerstwo Finansów

Monika Smulewicz
 

Grant Thornton
 

dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ

C&C Chakowski & Ciszek
Uniwersytet Łódzki

dr Jakub Szmit
 

Uniwersytet Gdański
NSZZ „Solidarność”

PROF. DR HAB. GERTRUDA UŚCIŃSKA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

dr hab. Krzysztof Walczak, prof. UW

C&C Chakowski & Ciszek
Wydział Zarządzania UW

Swietłana Walczak

Mentor Biznesu
 

Tomasz Wojak
 

Polski Związek Pracodawców Ochrona

Marta Zięba-Szklarska

Europejski Instytut Mobilności Pracy

Konferencja online
Czw | 27 Października | 10:00
Zapisz się

Organizatorzy

Materiały
dodatkowe