Webinarium: Zatrudnienie i delegowanie obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii do Niemiec. Nowości 2021

Data/Czas
17/06/2021
11:00 - 14:15

Lokalizacja
Webinarium
Szkolenie
on-line
W Niemczech obowiązują nowe regulacje prawne łagodzące wymogi legalnego zatrudnienia pracowników z państw trzecich, w tym z Ukrainy.
Jak stosowane są w praktyce? Jak przedrzeć się przez gąszcz regulacji, które dają większe możliwości zatrudniania pracowników wykwalifikowanych.
Regulacje niemieckiej ustawy imigracyjnej dotyczącej wykwalifikowanych pracowników wprowadzają szereg nowych rozwiązań. Wystarczy posiadanie niemieckiej umowy o pracę i uznane kwalifikacje, aby móc pracować w Niemczech i to bez konieczności poświadczania znajomości języka. Sam wykonywany zawód nie ma znaczenia, gdyż przepisy nie ograniczają się tylko do wybranych zawodów, w których są największe braki fachowców.
Z kolei posiadając kwalifikacje zawodowe można uzyskać pozwolenie na przyjazd do Niemiec na czas określony w celu poszukiwania pracy. Przepisy przewidują specjalne zasady w przypadku pobytu w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji dla osób uczących się zawodu.
Jak to działa w praktyce i to w cieniu pandemii COVID-19? Czy rzeczywiście przepisy ułatwiają rozwinięcie biznesu polskim pracodawcom w Niemczech? Czy może łatwiejszym rozwiązaniem jest delegowanie lub podróż służbowa? Praktyka stosowania niemieckich przepisów oraz ich wpływ na działalność firm polskich i ukraińskich zostaną szczegółowo przedstawione w ramach spotkania.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

r.pr. Katarzyna Ziółkowska – jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa pracy oraz danych osobowych. Przez 6 lat zarządzała Zespołem Prawa Pracy i Emerytur w międzynarodowej Kancelarii w Warszawie. Pracowała również w Departamencie Prawa Głównego Inspektoratu Pracy. Jej praktyka obejmuje doradztwo z zakresu zatrudniania oraz zwalniania pracowników wszystkich szczebli, optymalizacji zatrudnienia i delegowania. Specjalizuje się także w prawie danych osobowych, w tym w tworzeniu dokumentacji, powierzeniu przetwarzania danych i ich transferu do krajów trzecich. Jest autorem m.in. rozdziału dotyczącego compliance w Polsce w zbiorowej publikacji „Rechtsmanagement im Unternehmen” („Zarządzanie prawem w przedsiębiorstwie”). Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. Legalna praca w Niemczech 2021
  1. dlaczego Niemcy zmienili podejście do pracowników spoza Unii?
  2. kogo tak naprawdę poszukuje się do pracy w Niemczech?
  3. klucz do sukcesu: uznane kwalifikacje pracownika
   • kto to sprawdza w praktyce?
   • warunki pracy w Niemczech

  4. najważniejsza urząd ds. cudzoziemców
   • urzędy w poszczególnych landach
   • jak skorzystać z ich pomocy?

  5. Fachkräfte, czyli pracownicy wykwalifikowani
  6. brak ograniczeń co do specjalizacji
  7. co w przypadku osób bez kwalifikacji?
  8. język niemiecki – wymóg?
  9. przepisy legalizacyjne, a COVID-19
 2. Wymogi zatrudnienia w Niemczech dla fachowca spoza Unii
  1. poświadczenie kwalifikacji zawodowych
   • procedura

  2. brak testu rynku pracy przy udzieleniu pozwolenia na pracę w Niemczech
  3. znajomość języka niemieckiego
   • certyfikaty

  4. ograniczenia czasowe
  5. uwaga na pracowników po 45 r.ż. – specjalne regulacje
  6. prawo wjazdu w celu uznania kwalifikacji zawodowych
  7. zezwolenie na przyjazd w celu poszukiwania pracy
  8. ułatwienia dla młodych
  9. koszty utrzymania w Niemczech
  10. tłumaczenia na jęz. niemiecki – wymogi
 3. Dla kogo nowe przepisy w praktyce?
  1. przedsiębiorcy z Polski, czy z Ukrainy?
  2. koniec wizy Vander Elst?
  3. bezpośrednie zatrudnienie obywateli Ukrainy w Niemczech
   • podstawowe założenia pośrednictwa pracy na Ukrainie
   • zakładanie spółki w Niemczech – konieczność?

  4. Cudzoziemiec jako pracownik tymczasowy w Niemczech?
 4. Włączenie pracodawcy w proces legalizacji
 5. Zmiany w delegowaniu pracowników od lata 2020 w Niemczech
  1. wynagrodzenie pracowników delegowanych
  2. zakres warunków pracy w okresie 12 / 18 miesięcy oddelegowania
  3. delegowanie długoterminowe: niemieckie prawo pracy
  4. koszty zakwaterowania, wyżywienia i podróży delegowanych
  5. czy podróż służbowa zamiast oddelegowania to dobry pomysł?


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 529,00 zł (netto) + 23% VAT
Cena uczestnictwa zostanie obniżona po podaniu prawidłowego i aktualnego kodu rabatowego (kodu kuponu). Wartość rabatu jest zależna od użytego kodu kuponu lub aktualnej akcji promocyjnej.

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu on-line,
2. Materiały szkoleniowe on-line,
3. Certyfikat on-line.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu “Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź “Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana przed szkoleniem na podstawie faktury zaliczkowej 100%, która jest końcowym dokumentem księgowym
Po opłaceniu faktury zostaną przesłane szczegółowe dane do zalogowania się do wydarzenia.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Klauzula informacyjna RODO ↓

KLIKNIJ żeby uzyskać pełną informację o Twoich danych osobowych, w tym o celach ich przetwarzania oraz o Twoich prawach

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest C&C Chakowski & Ciszek sp.j. z siedzibą: ul. Woronicza 31/252, 02-640 Warszawa, tel. 22 658 19 63, adres e-mail: cc@cc.info.pl, NIP: 5272467364 (dalej jako „ADO”).
 2. Kontakt z ADO jest możliwy pod adresem elektronicznym cc@cc.info.pl lub na adres siedziby.


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

529,00 zł (netto)

Tak
Nie

Tak
Nie

Administratorem Twoich danych osobowych jest C&C Chakowski & Ciszek sp.j. z siedzibą: ul. Woronicza 31/252, 02-640 Warszawa, tel. 22 658 19 63, adres e-mail: cc@cc.info.pl, NIP: 5272467364 Zapoznaj się Klauzulą informacyjną RODO

Wyrażam zgodę na warunki uczestnictwa w szkoleniu

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od C&C Chakowski & Ciszek sp.j. informacji handlowych dotyczących oferty szkoleniowej z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. Automatycznych systemów wywołujących. Wiem, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, np. Poprzez wysłanie wiadomości na adres cc@cc.info.pl jako wybieram jako formę kontaktu wybieram: wiadomości elektroniczne (e-mail, sms/mms) na podany wyżej adres e-mail lub telefon połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe ivr) na podany wyżej numer telefonu

Strona www.cc.info.pl
Mailing C&C
SAZ/OKAP
Telemarketing
Z polecenia


Jeżeli nie dostaną Państwo potwierdzenia proszę sprawdzić "SPAM" w poczcie.