Webinarium: Zatrudnianie cudzoziemców – podatki i ubezpieczenia

Data/Czas
16/06/2021
10:00 - 13:30

Lokalizacja
Webinarium
Szkolenie
on-line


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

dp Wojciech Garczyński – jest doradcą podatkowym w C&C Chakowski & Ciszek. Od ponad 12 lat wspiera klientów polskich i międzynarodowych przy strukturyzowaniu transakcji, finansowaniu dłużnym czy wyborze właściwych form prowadzenia działalności. Doradza przy zapewnianiu zgodności z przepisami działalności klientów, włączając w to podatek u źródła i ceny transferowych. Prowadzi przeglądy podatkowe i występuje przed sądami administracyjnymi. Wspiera swoich klientów przy rozliczeniach podatkowo-ubezpieczeniowych pracowników i kadry zarządzającej. Pracował w czołowych kancelariach prawnych w Polsce i Hiszpanii, a następnie w firmach doradczych, w ostatnich latach głównie jako menadżer i dyrektor praktyki podatkowej.
Doradza w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. Zagadnienia wstępne
  1. Kraj opodatkowania – rezydencja podatkowa
  2. Rezydencja podatkowa w ustawie o PIT i umowach międzynarodowych
  3. Rezydencja a oświadczenie zleceniobiorców
  4. Certyfikat rezydencji – przydatny i potrzebny
  5. Osoby do 26 roku życia
 2. Cudzoziemcy pracujący w Polsce
  1. Opodatkowanie w Polsce czy w innym kraju
  2. Zatrudnienie przez polskie podmioty
  3. Oddelegowanie przez zagranicznego pracodawcę
  4. Zleceniobiorcy – ryczałt czy zasady ogólne
  5. Samoopodatkowanie cudzoziemców w Polsce
 3. Cudzoziemcy pracujących za granicą dla polskich podmiotów
  1. Opodatkowanie umowy o pracę
  2. Opodatkowanie umowy zlecenia – kiedy ryczał w Polsce
  3. Certyfikat rezydencji – kiedy konieczny
 4. Obowiązki przedsiębiorcy
  1. Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce
  2. Zatrudnienie cudzoziemca za granicą
  3. Delegowanie polskiego pracownika
  4. Właściwość organów podatkowych dla cudzoziemców
  5. Roczne informacje podsumowujące – IFT-R i PIT-11
  6. Korzystanie z pracy nierezydentów zatrudnionych przez podmioty zagraniczne – informacja ORD-W1
 5. Ubezpieczenia cudzoziemców z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  1. Unijny system ubezpieczeń społecznych
  2. Składki za cudzoziemców pracujących dla polskich przedsiębiorców
  3. Składki za cudzoziemców delegowanych do Polski
  4. Składki za cudzoziemców pracujących w kilku państwach unijnych
  5. Samodzielne opłacanie składek przez delegowanego cudzoziemca w Polsce
  6. Osoby do 26 roku życia
 6. Ubezpieczenia cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  1. Cudzoziemcy zatrudnieni przez polskich pracodawców
  2. podleganie ubezpieczeniom cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce przez zagranicznych pracodawców
  3. delegowanie do Polski obywateli Ukrainy, Gruzji, Białorusi i Mołdawii – umowy międzynarodowe
  4. podleganie ubezpieczeniom cudzoziemców zatrudniony za granicą
  5. Osoby do 26 roku życia
 7. Podatkowe konsekwencje nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
  1. Wyłączenie z kosztów podatkowych wynagrodzeń
  2. Zaliczanie do kosztów podatkowych kar nałożonych w związku z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 429,00 zł (netto) + 23% VAT
Cena uczestnictwa zostanie obniżona po podaniu prawidłowego i aktualnego kodu rabatowego (kodu kuponu). Wartość rabatu jest zależna od użytego kodu kuponu lub aktualnej akcji promocyjnej.

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu on-line,
2. Materiały szkoleniowe on-line,
3. Certyfikat on-line.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu “Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź “Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana przed szkoleniem na podstawie faktury zaliczkowej 100%, która jest końcowym dokumentem księgowym
Po opłaceniu faktury zostaną przesłane szczegółowe dane do zalogowania się do wydarzenia.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Klauzula informacyjna RODO ↓

KLIKNIJ żeby uzyskać pełną informację o Twoich danych osobowych, w tym o celach ich przetwarzania oraz o Twoich prawach

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest C&C Chakowski & Ciszek sp.j. z siedzibą: ul. Woronicza 31/252, 02-640 Warszawa, tel. 22 658 19 63, adres e-mail: cc@cc.info.pl, NIP: 5272467364 (dalej jako „ADO”).
 2. Kontakt z ADO jest możliwy pod adresem elektronicznym cc@cc.info.pl lub na adres siedziby.


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

429,00 zł (netto)

Tak
Nie

Tak
Nie

Administratorem Twoich danych osobowych jest C&C Chakowski & Ciszek sp.j. z siedzibą: ul. Woronicza 31/252, 02-640 Warszawa, tel. 22 658 19 63, adres e-mail: cc@cc.info.pl, NIP: 5272467364 Zapoznaj się Klauzulą informacyjną RODO

Wyrażam zgodę na warunki uczestnictwa w szkoleniu

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od C&C Chakowski & Ciszek sp.j. informacji handlowych dotyczących oferty szkoleniowej z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. Automatycznych systemów wywołujących. Wiem, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, np. Poprzez wysłanie wiadomości na adres cc@cc.info.pl jako wybieram jako formę kontaktu wybieram: wiadomości elektroniczne (e-mail, sms/mms) na podany wyżej adres e-mail lub telefon połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe ivr) na podany wyżej numer telefonu

Strona www.cc.info.pl
Mailing C&C
SAZ/OKAP
Telemarketing
Z polecenia


Jeżeli nie dostaną Państwo potwierdzenia proszę sprawdzić "SPAM" w poczcie.