Webinarium: Umowy outsourcingowe w praktyce kontrolnej PIP, ZUS, US i sądów – praktyczne warsztaty

Data/Czas
24/06/2021
10:30 - 13:45

Lokalizacja
Webinarium
Szkolenie
on-line
Coraz częściej przedsiębiorcy z branży APT są zmuszeni przez konkurencję i nawet samych klientów do wchodzenia w wysoce ryzykowne konstrukcje outsourcingowe. Celem naszego szkolenia jest ukazanie Państwu prawnie bezpiecznych i jednocześnie efektywnych form współpracy outsourcingowej. Po stronie firm świadczących usługi outsourcingowe jak również tych korzystających z rozwiązań tego typu konieczne jest pozyskanie wiedzy praktycznej o działaniach kontrolnych PIP, ZUS, i innych służb w zakresie sprawdzania stosowanych szeroko rozwiązań outsourcingowych. Również konieczne jest poznanie tajników sporządzania i negocjowanie kontraktów outsourcingowych w praktyce gospodarczej ostatnich paru lat.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do właścicieli i pracowników agencji pracy tymczasowej, a także wszystkich innych osób zajmujących się w praktyce tą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

dr Maciej Chakowski jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ekspertem branżowym w Radzie Dialogu Społecznego. Obecnie jest adiunktem i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego. Jest wspólnikiem zarządzającym w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek specjalizującej się w prawnych aspektach zatrudnienia. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m. in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy m. in. współautorem dwóch komentarzy do Kodeksu pracy.


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. Nowelizacja ustawy APT 1.6.2017 motywatorem do wykorzystania rozwiązań outsourcingowych – geneza problemu
  1. motywacja ze strony ustawodawcy
  2. motywacja ze strony konkurencji i klientów
  3. sposoby radzenia sobie z problemem w praktyce gospodarczej
 2. Jakie są korzyści z wprowadzenia rozwiązań outsourcingowych po stronie klienta, a jakie po stronie podmiotu wykonującego usługi?
  1. co z zasadą 18/36 i 36/36?
  2. czy obowiązują zasady równości pracowników outsourcingowych?
  3. co z pracami szczególnie niebezpiecznymi?
 3. Jakie są różnice w praktyce prawnej między „outsourcingiem pracowniczym”, a „outsourcingiem procesu”? – praktyczne uwagi
 4. Jakie są ryzyka stosowania niewłaściwych form outsourcingu po obu stronach kontraktu?
  1. Ryzyka prawo pracy
  2. Ryzyka sankcji administracyjnych
   i. grzywna do 30.000 zł
   ii. grzywna do 100.000 zł

  3. Ryzyka ZUS
  4. Ryzyka podatkowe
  5. Ryzyka gospodarcze – regres klienta
 5. „Outsourcing po polsku” – analiza orzecznictwa polskich sądów – wnioski praktyczne
 6. Sporządzanie i negocjowanie umów outsourcingowych – praktyczne warsztaty
  1. Strony umowy – dylemat nowa spółka czy stara
  2. Czy APT może być firmą outsourcingową – analiza przypadku
  3. Istotne cechy prawidłowej umowy outsourcingowej
  4. wybrane konstrukcje prawne z rzeczywistych kontraktów outsourcingowych – warsztaty i dyskusja
  5. zasady stosowania kontraktów outsourcingowych w praktyce – produkcja, usługi, administracja, budownictwo
  6. modele współpracy APT – Outsourcing – plusy i minusy – szanse i zagrożenia
  7. jak negocjować umowy outsourcingowe z działem prawnym i Zarządem spółki klienta?
 7. Formy zatrudniania w branży outsourcingowej – umowy o dzieło, zlecenia, świadczenie usług, BB, umowy o pracę – praktyka kontroli PIP i ZUS
 8. „Oszukane outsourcingi” czyli dalszy ciąg afer holenderskich w nowej odsłonie – ryzyka dla klientów firm outsourcingowych
 9. Podsumowanie


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 429,00 zł (netto) + 23% VAT
Cena uczestnictwa zostanie obniżona po podaniu prawidłowego i aktualnego kodu rabatowego (kodu kuponu). Wartość rabatu jest zależna od użytego kodu kuponu lub aktualnej akcji promocyjnej.

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu on-line,
2. Materiały szkoleniowe on-line,
3. Certyfikat on-line.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu “Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź “Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana przed szkoleniem na podstawie faktury zaliczkowej 100%, która jest końcowym dokumentem księgowym
Po opłaceniu faktury zostaną przesłane szczegółowe dane do zalogowania się do wydarzenia.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Klauzula informacyjna RODO ↓

KLIKNIJ żeby uzyskać pełną informację o Twoich danych osobowych, w tym o celach ich przetwarzania oraz o Twoich prawach

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest C&C Chakowski & Ciszek sp.j. z siedzibą: ul. Woronicza 31/252, 02-640 Warszawa, tel. 22 658 19 63, adres e-mail: cc@cc.info.pl, NIP: 5272467364 (dalej jako „ADO”).
 2. Kontakt z ADO jest możliwy pod adresem elektronicznym cc@cc.info.pl lub na adres siedziby.


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

429,00 zł (netto)

Tak
Nie

Tak
Nie

Administratorem Twoich danych osobowych jest C&C Chakowski & Ciszek sp.j. z siedzibą: ul. Woronicza 31/252, 02-640 Warszawa, tel. 22 658 19 63, adres e-mail: cc@cc.info.pl, NIP: 5272467364 Zapoznaj się Klauzulą informacyjną RODO

Wyrażam zgodę na warunki uczestnictwa w szkoleniu

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od C&C Chakowski & Ciszek sp.j. informacji handlowych dotyczących oferty szkoleniowej z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. Automatycznych systemów wywołujących. Wiem, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, np. Poprzez wysłanie wiadomości na adres cc@cc.info.pl jako wybieram jako formę kontaktu wybieram: wiadomości elektroniczne (e-mail, sms/mms) na podany wyżej adres e-mail lub telefon połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe ivr) na podany wyżej numer telefonu

Strona www.cc.info.pl
Mailing C&C
SAZ/OKAP
Telemarketing
Z polecenia


Jeżeli nie dostaną Państwo potwierdzenia proszę sprawdzić "SPAM" w poczcie.