Webinarium: Jak założyć polską APT w Niemczech? Praktyczny warsztat delegowania pracowników tymczasowych do Niemiec

Data/Czas
22/06/2021
10:00 - 13:15

Lokalizacja
Webinarium
Szkolenie
on-line
Rynek naszego zachodniego sąsiada ma ogromne zapotrzebowanie na ręce do pracy. Nie widać efektów innych form otwierania rynku, jak przepisy o legalizacji pracy wykfalifikowanych cudzoziemców. Dlatego warto przyjrzeć się wymaganiom, jakie stawia zagranicznym agencjom pracy tymczasowej prawo niemieckie, aby móc rozpocząć delegowanie tam swoich pracowników.
Podjęcie tego kroku w Niemczech i prowadzenie tam biznesu, jak i w innych krajach, nie obejdzie się bez licznych formalności. Działalność jako agencja pracy tymczasowej w Niemczech wiąże się ze sporą biurokracją, można też natknąć się na przepisy zupełnie odmienne od tych dotyczących pracy tymczasowej świadczonej w Polsce.
Mając na uwadze, że branża APT jest zdecydowanie często kontrolowana, warto wiedzieć, na które aspekty zwrócić uwagę. Niemieckie przepisy zawierają bowiem wiele pułapek i wzywań dla APT działającej w Polsce.
Zapraszamy Państwa na spotkanie, w ramach którego omówimy wymogi prawne dla APT z Polski, która chciałaby zacząć delegować swoich pracowników tymczasowych do Niemiec począwszy od uzyskania zezwolenia, poprzez praktykę kontroli i największe odmienności wobec polskich regulacji. Tych z Państwa, którzy już prowadzą w Niemczech tego typu działalność, zachęcamy do weryfikacji, czy działają Państwo w zgodzie z wszystkimi lokalnymi regulacjami, tak aby nie dać się zaskoczyć w ramach kontroli.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

r.pr. Katarzyna Ziółkowska – jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa pracy oraz danych osobowych. Przez 6 lat zarządzała Zespołem Prawa Pracy i Emerytur w międzynarodowej Kancelarii w Warszawie. Pracowała również w Departamencie Prawa Głównego Inspektoratu Pracy. Jej praktyka obejmuje doradztwo z zakresu zatrudniania oraz zwalniania pracowników wszystkich szczebli, optymalizacji zatrudnienia i delegowania. Specjalizuje się także w prawie danych osobowych, w tym w tworzeniu dokumentacji, powierzeniu przetwarzania danych i ich transferu do krajów trzecich. Jest autorem m.in. rozdziału dotyczącego compliance w Polsce w zbiorowej publikacji „Rechtsmanagement im Unternehmen” („Zarządzanie prawem w przedsiębiorstwie”). Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. Rozpoczęcie działalności jako APT w Niemczech
  1. możliwe do zastosowania modele
  2. plusy i minusy wybranego modelu
  3. który biznes nie wpadnie w wymogi APT?
  4. czy podróż służbowa zamiast oddelegowania to dobry pomysł?
 2. Zezwolenie Federalnej Agencji Pracy dla zagranicznych APT
  1. na takich zasadach, jak dla niemieckich APT
  2. szczegóły procedury
  3. wymaganie dokumenty
  4. oryginały, kopie i tłumaczenia
  5. gdzie złożyć wniosek i czy miejsce prowadzenia biznesu ma znaczenie?
  6. okres ważności polskich dokumentów
  7. gwarancja posiadania środków – praktyczne wskazówki
  8. zaświadczenia o niekaralności: dla kogo?
  9. ile to kosztuje i ile trwa
 3. Mamy zezwolenie, i co dalej??
  1. co trzeba uzyskać od użytkownika?
  2. okres obowiązywania zezwolenia
  3. limity zatrudnienia w formule tymczasowej w Niemczech: lokalne 18 miesięcy
  4. kontrole: jak nie stracić głowy i biznesu
  5. czego się spodziewać?
  6. praktyczne wskazówki, jak prowadzić biznes, by niemieckie urzędy były zadowolone
 4. Kamień milowy – wybór prawa właściwego dla umowy z pracownikiem tymczasowym (PT)
  1. stosowanie niemieckich przepisów: co trzeba, co wolno, co warto?
  2. układy zbiorowe: cena za ich stosowanie
  3. dyrektywa 96/71/WE zmieniona od 30.07.2020
  4. minimum lokalnych warunków pracy i płacy w okresie 12 / 18 miesięcy oddelegowania
  5. delegowanie długoterminowe: niemieckie prawo pracy
 5. Stawki minimalne wynagrodzenia: różne wysokości i kto to sprawdza
  1. wyzwania zasady equal pay
  2. z czym wiąże się 9 miesięcy dla APT w Niemczech
  3. jak opodatkować pracownika tymczasowego w Niemczech
 6. Niezbędne regulacje umowne
  1. kruczki w umowie o pracę z PT
  2. co ustalić w umowie z klientem
  3. pilnowanie kwalifikacji PT
  4. koszty mieszkania, wyżywienia, podróży – co można ugrać?
 7. Największe niespodzianki prawa niemieckiego
  1. zakazane branże: budowlanka i inne
  2. cudzoziemiec jako pracownik tymczasowy: rzadkie wyjątki dla takiej opcji
  3. tymczasowość pracy w ujęciu niemieckim oznacza … stałe zatrudnienie
  4. przestój?
  5. limity nadgodzin
  6. wynagrodzenie chorobowe


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 529,00 zł (netto) + 23% VAT
Cena uczestnictwa zostanie obniżona po podaniu prawidłowego i aktualnego kodu rabatowego (kodu kuponu). Wartość rabatu jest zależna od użytego kodu kuponu lub aktualnej akcji promocyjnej.

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu on-line,
2. Materiały szkoleniowe on-line,
3. Certyfikat on-line.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu “Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź “Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana przed szkoleniem na podstawie faktury zaliczkowej 100%, która jest końcowym dokumentem księgowym
Po opłaceniu faktury zostaną przesłane szczegółowe dane do zalogowania się do wydarzenia.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Klauzula informacyjna RODO ↓

KLIKNIJ żeby uzyskać pełną informację o Twoich danych osobowych, w tym o celach ich przetwarzania oraz o Twoich prawach

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest C&C Chakowski & Ciszek sp.j. z siedzibą: ul. Woronicza 31/252, 02-640 Warszawa, tel. 22 658 19 63, adres e-mail: cc@cc.info.pl, NIP: 5272467364 (dalej jako „ADO”).
 2. Kontakt z ADO jest możliwy pod adresem elektronicznym cc@cc.info.pl lub na adres siedziby.


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

529,00 zł (netto)

Tak
Nie

Tak
Nie

Administratorem Twoich danych osobowych jest C&C Chakowski & Ciszek sp.j. z siedzibą: ul. Woronicza 31/252, 02-640 Warszawa, tel. 22 658 19 63, adres e-mail: cc@cc.info.pl, NIP: 5272467364 Zapoznaj się Klauzulą informacyjną RODO

Wyrażam zgodę na warunki uczestnictwa w szkoleniu

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od C&C Chakowski & Ciszek sp.j. informacji handlowych dotyczących oferty szkoleniowej z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. Automatycznych systemów wywołujących. Wiem, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, np. Poprzez wysłanie wiadomości na adres cc@cc.info.pl jako wybieram jako formę kontaktu wybieram: wiadomości elektroniczne (e-mail, sms/mms) na podany wyżej adres e-mail lub telefon połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe ivr) na podany wyżej numer telefonu

Strona www.cc.info.pl
Mailing C&C
SAZ/OKAP
Telemarketing
Z polecenia


Jeżeli nie dostaną Państwo potwierdzenia proszę sprawdzić "SPAM" w poczcie.