References and selected publications

Publications:

 1. Wybrane aspekty prawne strajku ostrzegawczego, Maciej Chakowski, Monitor Prawa Pracy, 2013, nr 6
 2. Wyłączenie pracodawcy z zakresu obowiązywania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, Maciej Chakowski, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Uniwersytet Jagielloński, 2012
 3. Wybrane problemy z wyborem społecznego inspektora pracy, Maciej Chakowski, Monitor Prawa Pracy, 2011, nr 8
 4. Wewnętrzna polityka antymobbingowa drogą do rozwiązania problemu mobbingu na poziomie zakładu pracy, Maciej Chakowski, Monitor Prawa Pracy, 2010, nr 12
 5. Umowy o zakazie konkurencji kadry menedżerskiej zatrudnionej w ramach stosunku pracy, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek [w:] red. Andrzej Patulski, Krzysztof Walczak, Jedność w różnorodności studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga Pamiątkowa Profesora Muszalskiego, C.H. Beck, Warszawa 2009
 6. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. Zezwolenie na pracę, opodatkowanie, umowy, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Jarosław Sawicki, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008
 7. Układy zbiorowe pracy. Skutki rozwiązania umowy o pracę. Jaki wpływ na umowy o pracę ma rozwiązanie układu?, Przemysław Ciszek, Gazeta Prawna Nr 206 (1315) 20 października 2004
 8. Trzeba dochodzić swego, Maciej Chakowski, Rzeczpospolita, 15 lutego 2005.
 9. Tajemnica korespondencji pracownika a ochrona tajemnicy handlowej pracodawcy, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Monitor Prawa Pracy, 2007, nr 1.
 10. Szwedzkie regulacje antymobbingowe próbą kompleksowego rozwiązania problemu mobbingu w miejscu pracy, Maciej Chakowski, [w:] red. Andrzej Świątkowski, Każdy ma prawo do…. Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 2009, C.H. Beck
 11. Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy – doświadczenia wybranych krajów Unii Europejskiej oraz praktyczne wskazówki dla polskich pracodawców, Maciej Chakowski, Krzysztof Walczak, [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. Aleksy Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
 12. Projekt zmian w prawie pracy w kontekście programów rządowych „Przede wszystkim przedsiębiorczość” oraz „Pierwsza praca”, Maciej Chakowski, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, 2002, nr 1.
 13. Premia uznaniowa, czyli jaka?, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Personel i Zarządzanie, 2005, nr 3.
 14. Prawne aspekty pracy tymczasowej w Wielkiej Brytanii i Francji, Maciej Chakowski, Robert Lisicki, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. Andrzej Świątkowski, Kraków 2005
 15. Practical aspects of workplace bullying. Legal and practical aspects of workplace bullying in Poland and the United States, Maciej Chakowski, Miscellanea Oeconomicae, Studia i Materiały Wydział Zarządzania i Administracji Akademia Świętokrzyska, rok 9, nr 2/2005, str. 7 – 14.
 16. Pracownik niepełnoetatowy, Przemysław Ciszek, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 17. Praca sezonowa. Ubezpieczenia społeczne, Przemysław Ciszek, Gazeta Prawna Nr 122 (1487) 24-26 czerwca 2005
 18. Ochrona pracowników. Jak zapobiegać mobbingowi?, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Gazeta Prawna Nr 22 (1387) 1 lutego 2005
 19. O spółce, co nie chciała Niemca, Przemysław Ciszek, Forbes, 2005, nr 3.
 20. Nowoczesna umowa menedżerska, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Wolters Kluwer 2006
 21. Nawiązanie stosunku pracy. Jak sformułować umowę o pracę, Przemysław Ciszek, C.H. Beck, Warszawa 2005
 22. Motywowanie. Jaka premia uznaniowa. Jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Gazeta Prawna Nr 52 (1417) 15 marca 2005
 23. Mobbing. Aspekty prawno-organizacyjne, Maciej Chakowski, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2011
 24. Mobbing. Aspekty prawne, Maciej Chakowski, OW Branta, Bydgoszcz 2005
 25. Mobbing po polsku, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Personel i Zarządzanie, 2005, nr 2.
 26. Mobbing at work. Serious legal problem of our time, Maciej Chakowski, Bulletin of Labour Law Society, 2003, International Edition.
 27. Kontrowersje wokół tzw. urlopu na żądanie a orzecznictwo Sądu Najwyższego, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Monitor Prawa Pracy, 2010, nr 3
 28. Komentarz do przepisów kodeksu pracy o układach zbiorowych pracy, Maciej Chakowski, Piotr Wojciechowski, Przemysław Ciszek, Rzeczpospolita, Dobra Firma, 29-11-2010
 29. Komentarz do Kodeksu pracy, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek [w:] Komentarz do Kodeksu pracy, red. Krzysztof Walczak, C.H. Beck, Legalis, 2009.
 30. Kodeks pracy. Komentarz dla menedżerów HR, Maciej Chakowski [w:], Kodeks pracy. Komentarz dla menedżerów HR, red. Andrzej Patulski, Grzegorz Orłowski, ODDK Gdańsk 2009
 31. Klauzule konkurencyjne w kontraktach menedżerskich, Maciej Chakowski, CFO Magazyn Finansistów, 2008, nr 4.
 32. Ekspert wyjaśnia. W jakiej walucie wynagrodzenie?, Przemysław Ciszek, Gazeta Prawna Nr 142 (1251) 22 lipca 2004
 33. Dyrektywy unijne a polskie przepisy. Prawo pracowników do informacji i konsultacji. Kto może reprezentować załogę, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Gazeta Prawna Nr 99 (1464) 23 maja 2005
 34. Dokumentacja rady pracowników. Procedury, instrukcje i wzory, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 35. Bez naruszania dóbr osobistych, Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Personel i Zarządzanie, 2005, nr 4.