Relacje pracodawca – związki zawodowe

 

C&C Chakowski & Ciszek zapewnia kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie problematyki dotyczącej relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi, radami pracowników lub innymi reprezentacjami pracowniczymi. Pomagamy tworzyć kompleksowe strategie konstruktywnej współpracy z wszelkimi przedstawicielstwami pracowniczymi w zakładzie pracy.

Doradzamy m.in. w zakresie:

  • Tworzenia strategii postępowania w sytuacji konfliktu pracodawcy ze związkiem zawodowym
  • Prowadzenia sporów zbiorowych pracodawcy ze związkiem zawodowym
  • Tworzenia i negocjowania porozumień kończących spór zbiorowy
  • Kompleksowego zarządzania procedurą zwolnień grupowych
  • Prowadzenia bieżącej korespondencji ze związkiem zawodowym, radą pracowników albo innym przedstawicielstwem pracowniczym
  • Tworzenia i negocjowania ze związkami zawodowymi układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowania i ZFŚS
  • Tworzenia i negocjowania porozumień o zasadach bieżącej współpracy między pracodawcą i związkiem zawodowym – Kodeks Dobrych Praktyk
  • Przygotowania dokumentacji związanej z wyborem i działaniem w zakładzie rady pracowników
  • Relacji pracodawcy ze Społeczną Inspekcją Pracy