Praca tymczasowa i outsourcing

 

C&C Chakowski & Ciszek zapewnia kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie problematyki zatrudniania pracowników tymczasowych. Doradzamy zarówno pracodawcom użytkownikom jak również agencjom pracy tymczasowej w zakresie szeroko pojętej problematyki „wypożyczania” pracowników i optymalizacji kosztów zatrudnienia w firmie.

Doradzamy m.in. w zakresie:

  • Elastycznych form zatrudnienia i optymalizacji kosztów zatrudnienia
  • Tworzenia umów o wypożyczenie pracowników zawieranych między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem
  • Tworzenia umów o pracę i umów cywilnoprawnych zawieranych między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym
  • Problematyki podatkowej i ubezpieczeniowej związanej z zatrudnianiem pracowników tymczasowych
  • Bieżących problemów prawnych związanych z ograniczeniami w zatrudnianiu pracowników tymczasowych i prowadzeniu ich dokumentacji pracowniczej
  • Wsparcia dla agencji pracy tymczasowej i pracodawców użytkowników w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy