Optymalizacja wynagrodzeń

Oferujemy Państwu usługę optymalizacji szeroko pojętych regulacji płacowych, w tym m.in.:

  • Projektowanie regulaminów (wynagradzania, nagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i zarządzeń płacowych
  • Minimalizowanie ryzyka zakwestionowania uznaniowości składników wynagrodzenia (premia, a nagrody)
  • Optymalizowanie składników wynagrodzeń pod kątem wliczania do podstaw zasiłków i wynagrodzeń chorobowych i urlopowych
  • Negocjowanie regulacji płacowych zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy
  • Audyt poprawności stosowania przepisów płacowych firmy