Optymalizacja Czasu Pracy

 

Proponujemy Państwu wykonanie kompleksowej usługi nakierowanej na szeroko pojętą optymalizację procesów związanych z planowaniem, zarządzaniem i rozliczaniem czasu pracy w poszczególnych obszarach funkcjonalnych firmy.

Usługa optymalizacji dotyczyć może każdego etapu szeroko pojętego zarządzania czasem pracy, poczynając od propozycji modyfikacji wewnętrznych przepisów prawa pracy (optymalne systemy i rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe, nowoczesne i elastyczne regulacje dotyczące harmonogramów), czy też usprawnień w zakresie planowania czasu pracy (tworzenia harmonogramów czasu pracy), kończąc natomiast na wszechstronnym wyszkoleniu osób odpowiedzialnych za czas pracy.

Celem usługi jest uzyskanie przez Państwa firmę

  • lepszej organizacji czasu pracy,
  • długofalowych oszczędności w obszarze czasu pracy, z jednoczesnym zachowaniem obecnej struktury i rozmiarów zatrudnienia.

Dodatkowym efektem zrealizowanej usługi będzie ograniczenie ryzyka związanego z bezzasadnymi roszczeniami pracowniczymi oraz odpowiedzialnością wykroczeniową lub karną kadry menedżerskiej firmy.

Usługa optymalizacji może przynieść spodziewane oszczędności również w przypadku, gdy dotyczyć będzie jedynie praktyki stosowania obecnych i niezmiennych z różnych powodów przepisów prawa wewnątrzzakładowego.

W takim przypadku nacisk kładziony będzie przede wszystkim na świadome zarządzanie pracownikami zmianowymi (transfer nadgodzin 100% w 50%), co w efekcie może przełożyć się na oszczędności nawet do 25% kosztów pracy dodatkowej.

Usługa może zostać rozbudowana o zaproponowanie i wyposażenie Państwa w dedykowane rozwiązania informatyczne, wspomagające planowanie i zarządzanie czasem pracy pracowników, realizowane przez naszego Partnera IT:

LOGO