Ochrona danych osobowych – RODO 2018

C&C Chakowski & Ciszek zapewnia kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie problematyki ochrony danych osobowych kandydatów i pracowników. Naszym celem jest nie tylko zabezpieczyć Państwa interes prawny w zakresie ochrony danych osobowych ale również usprawnić związane z nią procesy. Doradzamy m.in. w zakresie:

  • Przeprowadzania kompleksowych audytów dokumentacji danych osobowych w firmie – Audyt Zgodności
  • Tworzenia Polityk Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, upoważnień do przetwarzania danych osobowych, umów o przekazanie danych osobowych do podmiotu trzeciego
  • Zgłaszania zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO)
  • Prowadzenia bieżącej korespondencji z biurem Generalnego Inspektora Danych Osobowych i Państwową Inspekcją Pracy w zakresie problematyki danych osobowych
  • Bieżącego wsparcia merytorycznego w trakcie kontroli GIODO