Umowy o pracę i inne kontrakty pracownicze

 

Oferta C&C Chakowski & Ciszek obejmuje doradztwo w zakresie konstruowania, zawierania i rozwiązywania wszelkich umów i dokumentacji z zakresu szeroko pojętej polityki zatrudniania.

Usługa może polegać na kompleksowym doradztwie m.in. w zakresie:

  • umów o pracę i umów cywilnoprawnych (w tym nowe wzory umów cywilnoprawnych po zmianach prawa 2017),
  • kontraktów menedżerskich,
  • umów o zakazie konkurencji,
  • umów z telepracownikami,
  • porozumień w kwestiach urlopowych,
  • listów intencyjnych,
  • aneksów, porozumień zmieniających,
  • umów i dokumentacji powierzenia mienia,
  • praw autorskich do wyników pracy,
  • porozumień rozwiązujących.