Zatrudnianie cudzoziemców

Blog portalu C&C Chakowski & Ciszek

Prawo procesowe, Zatrudnianie cudzoziemców

Outsourcing outsourcingowi nierówny

W ostatnim czasie w praktyce naszej kancelarii daje się zaobserwować wzmożone działanie urzędów wojewódzkich odmawiających wydania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w związku z tzw. outsourcingiem. Podobne stanowisko zajmują starostowie w odniesieniu do oświadczeń ujawnianych w ewidencji oświadczeń o zamiarze powierzenia zatrudnienia cudzoziemcom, a nawet w zakresie powiadomień z tzw. specustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Więcej
Zatrudnianie cudzoziemców

Zrozumieć polskie prawo zatrudniania cudzoziemców

Tytuł tego wpisu może sugerować, że znalazłam cudowne remedium na łatwe rozeznawanie się w przepisach cudzoziemskich. Niestety nie, ale podzielę się kilkoma poradami, które zdecydowanie ułatwią prawidłowe stosowanie przepisów.

Więcej
Zatrudnianie cudzoziemców

Cudzoziemcy w startupach. Obszar IT

System pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce nie jest prosty, a jego funkcjonowanie w praktyce bywa często przeszkodą we współpracy z obcokrajowcami. Niemniej jednak aktualnie funkcjonują różnego rodzaju ułatwienia, które pozwalają (po pierwsze) na łatwiejszą współpracę ze specjalistami zza granicy – w tym w obszarze IT, oraz (po drugie) łatwiejszą legalizację pobytu w Polsce przez samych cudzoziemców.

Więcej
Podatki i ZUS, Zatrudnianie cudzoziemców

Jak zatrudniać cudzoziemców w branży IT.

Forma współpracy ma istotny wpływ zarówno na opodatkowanie, ozusowanie jak i zakres obowiązków danej firmy. Sprawa komplikuje się, gdy chcemy dołączyć do naszego zespołu cudzoziemca. Warto zatem przyjrzeć się dostępnym w tej sytuacji formom zatrudnienia i ich konsekwencjom.
Działalność cudzoziemców – specjalistów z branży IT w startupach w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT) i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (dalej: ZUS), trzeba analizować co najmniej na czterech poziomach.

Więcej
Zatrudnianie cudzoziemców

Sztuczna inteligencja będzie zarządzać cudzoziemcami?

Im większe prawdopodobieństwo wysokiej skali zjawisk migracyjnych, tym bardziej trzeba zabezpieczyć wszystkie obszary, na które ma ona wpływ. Zgodnie z danymi statystycznymi publikowanymi przez The International Organization for Migration (IOM) – w 2020 roku w skali globalnej aktywne zawodowo były 164 miliony pracowników-migrantów, co stanowi 2% populacji. IOM szacuje, że światowa populacja wszystkich migrantów to 272 miliony osób. 20 lat wcześniej, w roku 2000, wskaźnik ten wynosił 150 milionów.

Więcej
Top
Szkolenia

Sprawdź

Naszą szeroką ofertę szkoleń
Zobacz ofertę