Prawo Pracy

Blog portalu C&C Chakowski & Ciszek

Prawo Pracy

Jaką umowę mogę podpisać z pracownikiem tymczasowym?

Dobór właściwej i zgodnej z prawem umowy między pracownikiem tymczasowym, a agencją pracy tymczasowej może być w praktyce dużym wyzwaniem. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych nie jest w tym zakresie jednoznaczna.
Praca pracowników tymczasowych może być wykonywana zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umowy prawa cywilnego – tyle teorii, a jak z praktyką?

Więcej
Prawo Pracy

“Lojalka” dla pracownika

W praktyce bardzo często pojawia się pytanie czy pracodawca może zmusić pracownika do podpisania umowy o zakazie konkurencji pod groźbą rozwiązania stosunku pracy. Ponadto pojawiają się wątpliwości czy pracodawca może zakazywać pracownikowi podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Rozwiązania tych problemów należy szukać w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz w planach ustawodawcy co do doprecyzowania stanu prawnego.

Więcej
Prawo Pracy

Prawa zwierząt w prawie pracy

Rozwój uważności ludzi na potrzeby zwierząt sprawia, że przestaje się je traktować przedmiotowo, na rzecz podejścia podmiotowego. Takie podejścia obserwowane są od lat, co uznać należy za pożądany kierunek zmian.
W tym zakresie ciekawym wątkiem są prawa zwierząt w prawie pracy i prawie socjalnym. Bowiem jak zastanowimy się nad tym, w ilu dziedzinach związanych z szeroko pojętym prawem pracy może dochodzić do negatywnych w skutkach dla zwierząt zjawisk, zauważamy istotność tego zagadnienia. Poniżej przedstawione zostaną wybrane płaszczyzny ochrony zwierząt w prawie pracy oraz przykłady sytuacji, które, jako oceniane negatywnie, powinny być eliminowane.

Więcej
Prawo Pracy

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – przeciwdziałanie mobbingowi w pracy

Mobbing dotyka zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Poniższy tekst skupia się na spojrzeniu na to zjawisko od strony pracodawcy i konkretnych kroków, jakie powinien podjąć, aby mu zapobiegać w swojej Firmie oraz jakie działania powinien wdrożyć, jeśli do mobbingu już dojdzie.

Więcej
Top
Szkolenia

Sprawdź

Naszą szeroką ofertę szkoleń
Zobacz ofertę