Artykuły

Blog portalu C&C Chakowski & Ciszek

Prawo Pracy

Praca zdalna – wybrane zagadnienia

W poniższym artykule przedstawimy wybrane zagadnienia z tematyki pracy zdalnej obejmujące pojęcia takie jak: pracownik mobilny, praca zdalna, praca hybrydowa, podróż służbowa, miejsce wykonywania pracy.

Więcej
Prawo Pracy

Nierewolucyjne i spóźnione, czyli nowe przepisy dotyczące umów na okres próbny i czas określony

Najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 26 kwietnia wprowadziła dość liczne zmiany dotyczące umów o pracę na okres próbny i czas określony. Nowe przepisy mają swoje źródło w Dyrektywie Parlamentu i Rady UE 2019/1152. Prace nad przedmiotową dyrektywą zaczęły się już w 2017 roku i skończyły w 2019.

Więcej
Prawo Pracy

Elastyczna organizacja pracy w dobie work – life balance

Od 26 kwietnia 2023 roku obowiązują nowe przepisy Kodeksu pracy, które wprowadzają prawo pracowników do wnioskowania o elastyczną organizację pracy. Mają one na celu ułatwienie łączenia obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi do ukończenia 8. roku życia.

Więcej
Zatrudnianie cudzoziemców

Gdy cudzoziemiec zmienia pracę – obowiązki nowego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi

Zmiana miejsca zatrudnienia przez cudzoziemca jest tak samo prawdopodobna, jak zmiana miejsca zatrudnienia przez pracownika rodzimego. Przy zatrudnianiu cudzoziemca, posiadającego dokumenty legalizujące pracę wydane na inny podmiot, należy dopełnić szeregu formalności, aby proces zatrudnienia przebiegł zgodnie z prawem.

Więcej
International, Zatrudnianie cudzoziemców

“Blokada outsourcingu”– sposób na rozwiązanie problemu

W konsekwencji wdrożenia instrukcji resortu pracy przez urzędy wojewódzkie i PUP firmy zatrudniające cudzoziemców, przy pomocy których realizują usługi u klientów, stanęły na krawędzi – odmawia się im zezwoleń na pracę lub wszczyna procedurę składania wyjaśnień.

Więcej
Podatki i ZUS

Spółka cudzoziemska – czyli temat chodliwy niczym świeże bułeczki (albo kłopotliwy jak gorący kartofel)

Dawno na naszym blogu nie poruszaliśmy zagadnień dotyczących podatków czy składek na ubezpieczenia. Rok 2023 nie uraczył nas kolejnym Polskim Ładem. Jedynie wdrożono do końca Polski Ład 2.0 z początkiem 2023 r. Jednocześnie, szykowana jest rewolucja w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Więcej

Prawo Pracy, Zatrudnianie cudzoziemców

Praca tymczasowa to nie outsourcing procesu. Problemy z zatrudnianiem cudzoziemców

W ostatnim czasie z ogromnym nasileniem obserwujemy praktykę urzędów wojewódzkich, które dążą do wyeliminowania z obrotu gospodarczego, w którym zatrudniani są cudzoziemcy, usług outsourcingu. Z uwagi na, jak się wydaje, niezrozumienie tematyki, powyższe dotyczy zarówno outsourcingu procesowego, jak i – zmierzającego do obchodzenia przepisów o pracy tymczasowej – outsourcingu pracowniczego. Z pism, które wysyłane są zarówno do pracodawców (w postępowaniach o udzielenie zezwolenia na pobyt pracę), jak i do cudzoziemców (w postępowaniach o udzielnie zezwoleń na pobyt i pracę) wyraźnie przebija dążenie do przekształcania więzi outsourcingu w pracę tymczasową. Warto zatem przypomnieć, jakie są regulacje pracy tymczasowej i podstawowe warunki jej wykonywania, aby nie dać się zwieźć sugestiom urzędów wojewódzkich.

Więcej
Prawo procesowe, Zatrudnianie cudzoziemców

Outsourcing outsourcingowi nierówny

W ostatnim czasie w praktyce naszej kancelarii daje się zaobserwować wzmożone działanie urzędów wojewódzkich odmawiających wydania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w związku z tzw. outsourcingiem. Podobne stanowisko zajmują starostowie w odniesieniu do oświadczeń ujawnianych w ewidencji oświadczeń o zamiarze powierzenia zatrudnienia cudzoziemcom, a nawet w zakresie powiadomień z tzw. specustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Więcej
International

Podróż służbowa a delegowanie. Sposoby wysyłania pracownika za granicę

Kilkudniowy wyjazd pracownika, czy zleceniobiorcy, za granicę może przyprawić dział HR o ból głowy. Jak taki wyjazd zakwalifikować? Czy uznanie wyjazdu za podróż służbową jest bezpieczne? Kiedy na pewno mamy do czynienia z delegowaniem pracownika na unijnych zasadach? Czym się różnią obowiązki pracodawcy w obu przypadkach? Czy fakt, że pracownik ma znaleźć się w zagranicznej centrali polskiej spółki, albo innego podmiotu powiązanego, zmienia coś w tych rozważaniach?

Więcej
Prawo Pracy

Nieuzasadnione korzystanie z pieniędzy pracodawcy

Swobodny dostęp do firmowych pieniędzy to duże pole do manewru dla pracownika. Co w sytuacji, kiedy wykorzystuje je niezgodnie z przeznaczeniem? Jak powinien zareagować pracodawca?

Więcej
Top
Szkolenia

Sprawdź

Naszą szeroką ofertę szkoleń
Zobacz ofertę