Konferencja Nowy Ład – Szanse i zagrożenia dla polskich pracodawców

Przedmiotem Konferencji są wyzwania jakie stoją przed pracodawcami w kontekście zmian technologicznych, problemów demograficznych oraz ogólnoświatowej walki o talenty, a także ocena w jakim zakresie Program Nowy Ład może pomóc w ich sprostaniu. W dyskusji na ten temat wezmą udział przedstawiciele administracji państwowej, świata nauki oraz biznesu.

Szczegóły oraz możliwość zapisów znajdą Państwo na stronie internetowej newdeal.com.pl