Corporate

Jednostki gospodarcze wpisane do rejestru przedsiębiorców mogą rozpocząć 2024 rok od zapłaty kary grzywny – konsekwencje braku składania dokumentów sprawozdawczych

Marcin Ziomkowski

Marcin Ziomkowski

Autor

Koniec grudnia oraz początek stycznia każdego roku to dla wielu osób, oraz podmiotów czas podsumowań, wyznaczania planów lub zamierzeń na kolejny rok, typowanie postanowień na najbliższy czas. To odpowiedni czas na przeanalizowanie spraw, z którymi zmierzyliśmy się w ostatnich miesiącach. To też moment na sięgnięcie głębiej myślami wstecz (rok 2023) i zastanowienie się, czy jakieś sprawy nie umknęły nam z pola naszych zainteresowań lub obowiązków lub o nich najzwyczajniej nie zapomnieliśmy w natłoku innych spraw.

Początek każdego roku to czas dla podmiotów gospodarczych oraz firm księgowych zajmujących się ich obsługą rozliczeniową do zamknięcia poprzedniego roku obrotowego (w tym przypadku roku 2023) i przystąpienie do sporządzania dokumentów sprawozdawczych, w szczególności sprawozdań finansowych, na które składają się bilanse, rachunki zysków i strat oraz informacje dodatkowe.
Niestety, z naszych wewnętrznych analiz oraz informacji, które do nas docierają w ostatnich dniach i tygodniach od Klientów naszej Kancelarii wynika, że wiele podmiotów, które były lub są zobowiązane do składania dokumentów sprawozdawczych za poprzednie lata – tego obowiązku nie wykonały. Impulsem zwracającym uwagę na ten fakt jest najczęściej otrzymanie przez taki podmiot zawiadomienia z właściwego sądu rejestrowego o postanowieniu w przedmiocie przymuszenia tego podmiotu do złożenia rocznego sprawozdania finansowego i pozostałych dokumentów (jako sprawa zainicjowana z urzędu).

Poniżej artykułu zamieszczony jest link do pobrania przykładu takiego wezwania z sądu.

Mając na uwadze powyższe, w tym miejscu pragnę Państwu przypomnieć artykuł opublikowany w 2023 na blogu naszej Kancelarii pt. „Obowiązki sprawozdawcze spółek kapitałowych w 2023 roku oraz sankcje za brak składania dokumentów sprawozdawczych” (KLIKNIJ). Artykuł ten nie utracił swojej ważności pod względem informacji w nim zawartych. Co prawda tytuł tego artykułu i treść nawiązuję do roku 2023, jednak w 2024 roku podmioty zobowiązane do składania dokumentów sprawozdawczych za 2023 (lub za wcześniejsze lata) będą musiały się zmierzyć z takimi samymi obowiązkami sprawozdawczymi jak w 2023 r.

Tytułem pewnego podsumowania, pragnę Państwu przypomnieć, że ostateczne terminy sprawozdawcze za 2023 rok w roku 2024 upływają (gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu):

 • 31 marca 2024 roku – sporządzenie sprawozdania finansowego,
 • 30 czerwca 2024 roku – zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
 • 15 lipca 2024 roku – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym.

Uwaga:

Obowiązek złożenia sprawozdania we właściwym rejestrze sądowym dotyczy jednostek gospodarczych wpisanych w tym rejestrze (np.: spółek z o.o., akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, jawnych, partnerskich, spółdzielni oraz SP ZOZ). W rejestrze sądowym należy złożyć przede wszystkim następujące dokumenty:

 • roczne sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie z badania (jeśli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu),
 • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
 • sprawozdanie z działalności (jeśli jednostka na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości była zobowiązana je sporządzać).

Ponadto jednostka wraz z ww. dokumentami składa we właściwym rejestrze sądowym odmowę podpisu sprawozdania oraz oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości lub odmowę złożenia takiego oświadczenia, jeżeli zostały sporządzone. Złożenie dokumentów, o których mowa wyżej, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Zamieszczone w repozytorium dokumentów finansowych sprawozdanie finansowe lub sprawozdanie z badania jest przesyłane za pośrednictwem ww. systemu do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Jeżeli sprawozdanie finansowe za 2023 r. nie zostanie zatwierdzone do 30 czerwca 2024 r., to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Wynika to z treści art. 69 ust. 2 ww. ustawy.

LINK DO POBRANIA PRZYKŁADU WEZWANIA (KLIKNIJ)

Najbliższe szkolenia organizowane przez C&C Chakowski & Ciszek:
DELEGOWANIE CUDZOZIEMCÓW Z POLSKI DO PAŃSTW UE ORAZ DO WIELKIEJ BRYTANII (KLIKNIJ)
NOWOŚĆ!!! ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW 2024 – PRODUKCJA, LOGISTYKA, OUTSOURCING, PRACA TYMCZASOWA (KLIKNIJ)

Ten artykuł był interesujący?

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach pojawiających się na naszym blogu, zapraszamy do subskrypcji newslettera C&C Chakowski & Ciszek. W każdą środę otrzymacie Państwo nowe, przydatne treści.

ZAPISZ SIĘ!


  Pomóż nam lepiej dostosować treść naszych maili do Ciebie

  Jaką reprezentujesz branżę?

  Jaka tematyka Cię interesuje?  Top
  Szkolenia

  Sprawdź

  Naszą szeroką ofertę szkoleń
  Zobacz ofertę