Prawo imigracyjne, Zatrudnianie cudzoziemców

Ważność zezwolenia pobytowego

dr Izabela Florczak

dr Izabela Florczak

Autor

Cudzoziemcy mogą legalizować swój pobyt w Polsce z bardzo różnych powodów (w tym praca, pobyt z rodziną, kształcenie). Wśród najczęściej wydawanych decyzji należy odnotować zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą. W roku 2022 wydano łącznie 303 567 zezwoleń pobytowych.
Z punktu widzenia podmiotu zatrudniającego cudzoziemca często kłopotliwe jest określenie, czy decyzja zezwalające na pobyt i pracę, którą legitymuje się cudzoziemiec, na pewno jest ważna.

Okres ważności decyzji

Zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach decyzje dotyczące pobytu są wydawane na okres związany z realizacją celu pobytu, jednakże nie dłużej niż na 3 lata . Oznacza to, że decyzja nie zostanie wydana na okres dłuższy, niż wynika z powodu, dla którego jest wydawana. Okres ważności decyzji jest w niej każdorazowo wyraźnie wskazany.

Utrata pracy a ważność decyzji

Jeśli cudzoziemiec otrzymał zezwolenie na pobyt w związku z pracą, utrata pracy powoduje automatycznie utratę podstawy pobytu. Pobyt przestaje bowiem mieć swój cel. W razie utraty pracy cudzoziemiec ma – zgodnie z art. 121 ustawy o cudzoziemcach – 15 dni roboczych na powiadomienie o tym fakcie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia (bądź Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, jeśli to on udzielił zezwolenia).

Cudzoziemiec może wykonać obowiązek powiadomienia poprzez złożenie wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Istotne jest wówczas, aby wniosek o zmianę zezwolenia został złożony w terminie wynikającym z art. 121 ustawy o cudzoziemcach.

Cofnięcie decyzji

Bardzo często pokutuje w świadomości pracodawców i cudzoziemców pogląd, zgodnie z którym w razie utraty pracy cudzoziemiec automatycznie traci prawo do pobytu w Polsce. Należy jednak mieć na uwadze treść art. 101 ustawy o cudzoziemcach. Zgodnie z nim decyzję zezwalającą na pobyt cofa się, między innymi, gdy ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Cofnięcie nie jest zatem automatyczne – musi do niego dojść poprzez ingerencję organu. Zatem dopóki decyzja zezwalającą na pobyt nie zostanie cofnięta, dopóty cudzoziemiec przebywa w Polsce legalnie, choćby stracił pracę na rzecz podmiotu wskazanego w treści decyzji.

Istotne jest również, że fakt cofnięcia decyzji nie jest w żaden sposób odzwierciedlany w jej treści (tak jak na przykład w przypadku cofnięcia wizy). Cofnięcie decyzji następuje osobnym pismem. Jeśli jednak cudzoziemiec zatai fakt, że decyzja pobytowa którą posiada została cofnięta, podmiot zatrudniający nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji, o ile nie ma wiedzy o takiej okoliczności.

Zapraszamy na najbliższe szkolenia organizowane przez C&C Chakowski & Ciszek:
DELEGOWANIE CUDZOZIECÓW Z POLSKI DO PAŃSTW UE ORAZ DO WIELKIEJ BRYTANII (KLIKNIJ)
NOWOŚĆ!!! ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW 2024 – PRODUKCJA, LOGISTYKA, OUTSOURCING, PRACA TYMCZASOWA (KLIKNIJ)

Ten artykuł był interesujący?

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach pojawiających się na naszym blogu, zapraszamy do subskrypcji newslettera C&C Chakowski & Ciszek. W każdą środę otrzymacie Państwo nowe, przydatne treści.

ZAPISZ SIĘ!


  Pomóż nam lepiej dostosować treść naszych maili do Ciebie

  Jaką reprezentujesz branżę?

  Jaka tematyka Cię interesuje?  Top
  Szkolenia

  Sprawdź

  Naszą szeroką ofertę szkoleń
  Zobacz ofertę