Czas Pracy

Błędy przy tworzeniu harmonogramów – Niezachowanie odpoczynku dobowego

mgr inż. Paweł Wróbel

mgr inż. Paweł Wróbel

Autor

Harmonogram czasu pracy powinien wskazywać rozkład godzin pracy w każdej dobie pracowniczej. Powinna wynikać z niego zarówno liczba godzin pracy, jak i ich rozkład (np. 6:00-14:00, 14:00-22:00). Należy wskazać, że liczba godzin pracy powinna być kontrolowana w skali dób pracowniczych, a nie dób kalendarzowych.

Doba pracownicza rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem pracy harmonogramowej w danym dniu i trwa nieprzerwanie 24 godziny. Co do zasady nie jest dopuszczalne planowanie nowej dniówki pracowniczej ponownie w trwającej dobie pracowniczej.

Przykład:

W powyższym przykładzie:

 • poniedziałkowa doba pracownicza rozpoczyna się o godz. 7:00 w poniedziałek i kończy się o godz. 7:00 we wtorek,
 • wtorkowa doba pracownicza rozpoczyna się o godz. 8:00 we wtorek i kończy w środę o godz. 8:00,
 • środowa doba pracownicza rozpoczyna się o godz. 8:00 w środę i kończy się o godz. 8:00 w czwartek,
 • czwartkowa doba pracownicza rozpoczyna się o godz. 9:00 w czwartek i kończy się o godz. 9:00 w piątek,
 • zaplanowanie pracy w piątek od godz. 8.00 będzie co do zasady błędem (jest to rozpoczęcie pracy w niezakończonej dobie pracowniczej).

Planowanie pracy w tej samej dobie pracowniczej, jak w powyższym przykładzie, byłoby możliwe jedynie po wdrożeniu instytucji tzw. ruchomego czasu pracy (art. 150 § 3 Kodeksu pracy).

Skoro już znamy definicję doby pracowniczej, możemy zając się poprawnym obliczaniem odpoczynku dobowego. Zgodnie art. 133 § 1 Kodeksu pracy każdy z pracowników musi mieć co do zasady zapewniony nieprzerwany minimum 11 godzinny odpoczynek dobowy w ciągu każdej doby pracowniczej.

Zatem czy na poniższym przykładzie doszło do naruszenia odpoczynku dobowego?

Pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym harmonogramem o godz. 6:00. Następnie jego praca łącznie z godzinami nadliczbowymi trwa aż do godz. 20:00 (w przypadku pracy w systemie podstawowym będzie to praca zgodnie z harmonogramem od godz. 6:00 do godz. 14:00 i 6 godzin nadliczbowych, natomiast w przypadku pracy w systemie równoważnym będzie to praca zgodnie z harmonogramem od godz. 6:00 do godz. 18:00 i 2 godziny nadliczbowe). Od godz. 20:00 do godz. 7:00 trwa odpoczynek, po czym pracownik przychodzi ponownie do pracy na godz. 7:00

Aby odpowiedzieć na zadane pytanie, przyjrzyjmy się ile czasu trwa odpoczynek. Wynosi on 11 nieprzerwanych godzin pomiędzy 20:00 i 7:00. Jednak zgodnie z przytoczoną wcześniej definicją doby pracowniczej, wśród której powinniśmy szukać odpoczynku dobowego, odpoczynek wynosi jedynie 10 godzin! i trwa on od godz. 20:00 do 6:00 (końca doby pracowniczej).

11 godzin odpoczynku od zakończenia pracy do jej ponownego rozpoczęcie nie oznacza odpoczynku dobowego zgodnie z przepisami. Tak więc w omawianym przykładzie nie został zapewniony odpoczynek dobowy!

UWAGA! Niezachowanie odpoczynku dobowego nie powinno nastąpić poprzez brak personelu, nagłą zmianę planów pracy i inne powody typowo organizacyjne!

Dopuszczalne wyjątki:
Odstępstwa od minimum 11 godzinnego odpoczynku dobowego mogą zachodzić dla:

 • pracowników zarządzających,
 • przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

W takich przypadkach pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku. Zgodnie art. 132 § 3 pracownikowi przysługuje, w okresie rozliczeniowym, równoważny okres odpoczynku.

Mimo iż zgodnie z przepisami na równoważenie odpoczynku mamy czas do końca okresu rozliczeniowego, to zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (pismo znak: DPR-III-079-575/TW/07,) równoważny okres odpoczynku powinien być udzielany niezwłocznie po danej dobie która narusza odpoczynek dobowy, w wymiarze, który dopełni okres odpoczynku po zakończeniu pracy do 11 godzin.

W praktyce oznacza to obniżenie wymiaru czasu pracy w danej dobie o liczbę godzin, która obniżyła 11 godzinny odpoczynek (w naszym przykładzie będzie to 1 godzina = 11 -10). Co zostało zaprezentowane na grafie poniżej (wariant w podstawowym systemie czasu).

Niniejszy artykuł stanowi jedynie zarys problemu doby pracowniczej oraz niezachowywania odpoczynku dobowego. Tematyka ta będzie poruszana w kolejnych edycjach Akademii Czasu Pracy.

Część I serii Akademia Czasu Pracy: “Błędy przy tworzeniu Harmonogramów – co czwarta niedziela wolna”

Zapraszamy na najbliższe szkolenia organizowane przez C&C Chakowski & Ciszek:

OPTYMALIZACJA CZASU PRACY 2023 (KLIKNIJ)
CZAS PRACY CUDZOZIEMCÓW (KLIKNIJ)

Ten artykuł był interesujący?

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach pojawiających się na naszym blogu, zapraszamy do subskrypcji newslettera C&C Chakowski & Ciszek. W każdą środę otrzymacie Państwo nowe, przydatne treści.

ZAPISZ SIĘ!


  Pomóż nam lepiej dostosować treść naszych maili do Ciebie

  Jaką reprezentujesz branżę?

  Jaka tematyka Cię interesuje?  Top
  Szkolenia

  Sprawdź

  Naszą szeroką ofertę szkoleń
  Zobacz ofertę