Podatki i ZUS

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę a umowy zlecenie a wykonywanie pracy za granicą (także przez cudzoziemca)

dp Wojciech Garczyński

dp Wojciech Garczyński

Autor

Jeżeli pracownik czy zleceniobiorca pracują w Polsce na rzecz polskiego podmiotu i są rezydentem podatkowym sprawa jest stosunkowa prosta – opodatkowani są na zasadach ogólnych, czyli przede wszystkim stosujemy skalę 12%/32%, jeżeli złożony został PIT-2 – odpowiednie odliczenie wynikające z kwoty wolnej, koszty uzyskania przychodu właściwe dla danego źródła przychodów i danych okoliczności.
Oczywiście, sama kwestia rezydencji podatkowej może być kłopotliwa (Zobacz wpis), tak samo stosowanie różnych modeli oszczędnościowych, 50% kosztów uzyskania, czy ulg. Ale przy braku wdrażania jakichkolwiek pozapodstawowych rozwiązań – sprawa jest stosunkowo prosta

Co jednak, jeżeli pracownik czy zleceniobiorca pracują za granicą? Jak opodatkowani będą i jak wyglądają obowiązki polskiego płatnika PIT w takim przypadku – zarówno w sytuacji, gdy za granicą pracuje polski rezydent podatkowy (dalej: rezydent), jak i wtedy, gdy tą polską rezydencję podatkową stracił albo nigdy jej nie miał (dalej: nierezydent)? A co w sytuacji, gdy zazwyczaj pracuje za granicą, ale czasami przyjeżdża do Polski – jakie skutki będą w takim przypadku?
Dużo? Dużo. To po kolei. I możliwie skrótowo.

Jeżeli pracownik czy zleceniobiorca (zbiorczo dalej także jako podatnik) pracują za granicą, to skutki podatkowe w każdej z powyższych sytuacji zależeć będą zarówno od rezydencji, jak i od dostępności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, tzn. czy z państwem, z którego pracuje podatnik Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podatnik-rezydent pracujący za granicą

Podatnik-rezydent, który pracuje za granicą na rzecz polskiego podmiotu na gruncie polskiej ustawy o PIT pozostaje opodatkowany od całości swoich dochodów w Polsce.
Płatnik PIT nadal pobiera zaliczki od wynagrodzenia wypłacanego dla tego podatnika.
Jeżeli mamy dostępną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej także jako umowa u unikaniu) i – z ostrożności – certyfikat rezydencji wydany przez polskie organy podatkowe, to umowa rozgranicza, które państwo w danym okresie opodatkowuje przychód.

Polski podatnik-rezydent będzie opodatkowany w Polsce jedynie przez okres wskazany w tej umowie o unikaniu. Będzie to do 183 dni w danym roku podatkowym albo 12-miesięcznym okresie w przypadku pracowników i zleceniobiorców wykonujących pracę najemną. Wynagrodzenie będzie jednak opodatkowane od pierwszego dnia pobytu, jeżeli wypłacane będzie przez zakład stały płatnika w państwie, z którego pracuje podatnik. Będzie tak także w przypadku, gdy w państwie tym będzie można zidentyfikować pracodawcę ekonomicznego.

Zleceniobiorcy wykonujący usługi samodzielnie mogą argumentować, że korzystają z wyłączenia z podatku w państwie z którego pracują – z ograniczeniami wynikającymi z odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ograniczenia te mogą być czasowe – wówczas okres korzystania z wyłączenia ograniczony jest do 183 dni w ciągu roku podatkowego czy nawet mniej. Ograniczenia mogą też dotyczyć stałej placówki – jeżeli zleceniobiorca posiada stałą placówkę w państwie, z którego wykonuje usługi – wyłączenie nie będzie miało zastosowania. Szczególnie w kontekście modeli takich jak workation czy tymczasowej przeprowadzki w celu pracy do innego państwa – organy lokalne mogą chcieć ustalić istnienie takiej placówki.

Po upływie okresu wynikającego z umowy albo w przypadku innego zdarzenia wskazanego w umowie, prawo do opodatkowania przychodu podatnika przejmie państwo, z którego podatnik pracuje.

Jednakże wskazać należy, że istnieje ryzyko, że organy omawianego państwa uznają, że przy upływie okresu wynikającego z umowy o unikaniu podatnik będzie zobowiązany do rozliczenia podatku za cały pobyt w tym państwie – a nie tylko za czas po upływie tego okresu z umowy o unikaniu.
Jak widać – liczenie tego okresu będzie kluczowe. Na gruncie polskiego prawa przyjmuje się, że nawet jeżeli w danym dniu nawet w bardzo ograniczonym zakresie podatnik przebywał w Polsce, to ten dzień należy wliczać przy obliczaniu takiego okresu. Trzeba zweryfikować, czy takie samo podejście obowiązuje w państwie, z którego podatnik wykonuje pracę.

Organy podatkowe z państwa, z którego podatnik pracuje mogą też rościć sobie prawo do opodatkowania wynagrodzenia podatnika-rezydenta także w braku odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania czy przy braku certyfikatu rezydencji – od początku pobytu.

W każdym przypadku, gdy pojawia się kwestia opodatkowania podatnika w państwie, z którego wykonuje pracę płatnik PIT powinien sprawdzić, jak kształtują się obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w tym państwie. W Polsce, pracownik czy zleceniobiorca, który jest nierezydentem i ma zagranicznego pracodawcę czy zleceniodawcę samodzielnie rozlicza PIT i wypełnia obowiązki sprawozdawcze, o ile pracodawca czy zleceniodawca nie mają zakładu w Polsce. Ta zasada obowiązuje w Polsce na podstawie polskich przepisów. A to oznacza, że w innym państwie może być albo tak samo, albo podobnie albo zupełnie inaczej. Płatnik musi to przy każdym państwie sprawdzać osobno, aby nie narazić siebie i podatnika na sankcje.

Podatnik-nierezydent pracujący wyłącznie za granicą

W przypadku podatnika-nierezydenta, który pracuje wyłącznie za granicą powtórzyć należy przede wszystkim postulat do płatnika PIT o sprawdzenie, jakie ma obowiązki w państwie pracy podatnika. Płatniku – nie zaniedbuj tego proszę!
Ponadto – należy zadbać o certyfikat rezydencji dla podatnika, jeżeli tylko dostępna jest odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Jeżeli podatnik nie będzie miał certyfikatu albo nie będzie dostępna umowa o unikaniu, wówczas zgodnie z ustawą o PIT wynagrodzenie wypłacane przez polskiego płatnika będzie opodatkowane w Polsce:

 • Dla pracownika – na zasadach ogólnych,
 • Dla zleceniobiorcy – przy zastosowaniu stawki 20%, a podstawą opodatkowania będzie przychód.

Jeżeli będzie certyfikat i odpowiednia umowa o unikaniu – wówczas wynagrodzenie będzie opodatkowane wyłącznie w państwie, w którym wykonywana jest praca. Innymi słowy płatnik nie będzie miał obowiązku pobrania i rozliczenia podatku w Polsce, ale może mieć obowiązek rozliczenia w tym innym państwie.

Podatnik-nierezydent pracujący głównie za granicą, ale przyjeżdżający do Polski

Jak wskazałem wyżej – przy zatrudnianiu podatnika-nierezydenta pracującego za granicą – konieczne jest ustalenie dostępności umowy o unikaniu i, o ile jest dostępna, pozyskanie certyfikatu rezydencji.
Będzie tak również w sytuacji, gdy podatnik-nierezydent, który głównie pracuje za granicą, przyjeżdża do Polski – nawet na krótkie okresy.
Ponieważ to polski podmiot jest zatrudniającym – każdy dzień pracy w Polsce będzie opodatkowany. Nie będzie mieć tutaj zastosowania zasada, że prawo do opodatkowania Polska nabywa dopiero po upływie 183 dni pobytu podatnika-nierezydenta.

Wyjaśnienie dodatkowe
Przyjąłem pewne uproszczenie – założyłem na potrzeby tego wpisu, że podatnik będzie rezydentem w Polsce albo w państwie, z którego wykonuje pracę. W praktyce może zdarzyć się może także sytuacja trójstronna – ale to już temat na oddzielny wpis.

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie dla branży outsourcing i APT: Konferencję OUTSOURCING PROCESOWY I PRACA TYMCZASOWA – TRENDY 2024 organizowaną przez C&C Chakowski & Ciszek oraz Centrum Outsourcingu Procesowego przy Wydziale Zarządzania UW:

OUTSOURCING PROCESOWY I PRACA TYMCZASOWA – TRENDY 2024, 21.09.2023, Warszawa (KLIKNIJ)

Ten artykuł był interesujący?

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach pojawiających się na naszym blogu, zapraszamy do subskrypcji newslettera C&C Chakowski & Ciszek. W każdą środę otrzymacie Państwo nowe, przydatne treści.

ZAPISZ SIĘ!


  Pomóż nam lepiej dostosować treść naszych maili do Ciebie

  Jaką reprezentujesz branżę?

  Jaka tematyka Cię interesuje?  Top
  Szkolenia

  Sprawdź

  Naszą szeroką ofertę szkoleń
  Zobacz ofertę