Podatki i ZUS

Zatrudnianie menedżerów (cudzoziemców) – jak ma je ugryźć płatnik PIT i ZUS?

dp Wojciech Garczyński

dp Wojciech Garczyński

Autor

Jeżeli zadamy pytanie, jak rozliczani w danej firmie są menedżerowie, a szczególnie menedżerowie-cudzoziemcy na potrzeby PIT i ZUS, możemy uzyskać różne odpowiedzi – najdziwniejsze będzie to, że każda może być prawidłowa.

Jeżeli zatrudnianie menedżerów, to przede wszystkim kontrakt menedżerski, który jest umową cywilnoprawną nienazwaną. Oznacza to, że w ramach kodeksu cywilnego, a jak zaraz zobaczymy – nie tylko, stosuje się do niej przepisy o umowie zleceniu. Jednocześnie menedżerowie mogą wykonywać czynności menedżerskie a także czynności członków zarządu nie tylko na podstawie kontraktu menedżerskiego, ale także umowy o pracę czy na podstawie powołania (ta ostatnia forma zarezerwowana jest dla członków zarządu). Skutki w ZUS i PIT mogą być znacząco różne, tym bardziej, jeżeli menedżer czy członek zarządu jest cudzoziemcem.

Kontrakt menedżerski

Ponieważ kontrakt menedżerski to umowa cywilnoprawna to pierwsze skojarzenie powinno być takie, że w PIT i ZUS może być traktowany jak umowa zlecenia. Okazuje się, że tak, ale jedynie częściowo. Jak i umowa zlecenia, kontrakt menedżerski może być zawarty w ramach, jak i poza ramami prowadzonej przez menedżera działalności gospodarczej.

Jeżeli zawierany jest w ramach działalności gospodarczej, to rola płatnika sprowadza się do płacenia wynagrodzenia w ramach kontraktu menedżerskiego – a sam przedsiębiorca musi rozliczyć PIT i ZUS. Samo to jest cokolwiek skomplikowane, bo – uwaga! – przychody z kontraktu menedżerskiego i przychody z pozostałych usług w ramach działalności gospodarczej rozliczane będą na różnych zasadach.

Ale w tym wpisie skupimy się głównie na obowiązkach płatnika, czyli na kontrakcie menedżerskim zawartym poza ramami działalności gospodarczej.

W ZUS kontrakt menedżerski traktowany jest jak zlecenie – podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (poza chorobowym) i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Natomiast w ramach PIT do kontraktu menedżerskiego stosuje się dość szczególny zestaw przepisów, co najbardziej jaskrawo widać przy zatrudnianiu na tym kontrakcie cudzoziemców.

Przychody z kontraktu menedżerskiego są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, ale w ramach art. 13 pkt 9, a nie jak zlecenie – w ramach art. 13 pkt 8 ustawy o PIT. Ma to kilka konsekwencji.

Po pierwsze – przychód polskiego rezydenta podatkowego będzie opodatkowany według skali 12%/32% od dochodu z dostępnym odliczeniem wynikającym z kwoty wolnej (od 2023 r.), natomiast przychód nierezydenta podatkowego – stawką 20% od przychodu. Tutaj – jak przy umowie zlecenia. Co ciekawe – także w ramach działalności gospodarczej.

Jednak przy umowie zlecenia (z polskim rezydentem podatkowym) dostępne są podstawowe ryczałtowe koszty uzyskania przychodu – w wysokości 20%. Natomiast przy kontrakcie menedżerskim stosuje się koszty uzyskania przychodu jak przy umowie o pracę. To także będzie miało zastosowanie do rozliczenia w ramach działalności gospodarczej. Czemu o tym wspominam? Ujednolicenie opodatkowania przychodu z kontraktu menedżerskiego wprowadzono po tym, jak menedżerowie próbowali unikać wysokiego opodatkowania właśnie przechodząc na działalność gospodarczą. Zatem drodzy menedżerowie oraz drogie działy kadr i płac – tutaj przejście na działalność nie zmieni opodatkowania, a jeszcze skomplikuje przedsiębiorcy rozliczenie ZUS

Ponadto przy umowie zlecenia dyskutuje się możliwość stosowania wobec nierezydentów z certyfikatami rezydencji możliwość stosowania w Polsce wyłączenia z PIT na mocy odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dostęp do tego zwolnienia wywodzi się z samodzielności wykonywania umowy zlecenia w porównaniu z umową o pracę.

Wydaje się, że dostęp do tego wyłączenia nie będzie dostępny przy kontrakcie menedżerskim. Wyłączenie przeznaczone jest dla stanowisk samodzielnych, pozostających przynajmniej w pewnym zakresie poza główną strukturą hierarchiczną danej organizacji, a menedżer z istoty swej pracy zawsze będzie włączony właśnie w tę strukturę.

Skoro mowa o kwestiach międzynarodowych, to warto wspomnieć o tym, że menedżer-nierezydent, który będzie wykonywał kontrakt częściowo w Polsce, a częściowo w kraju zamieszkania, w pewnych okolicznościach będzie mógł być opodatkowany w Polsce wyłącznie z wynagrodzenia za pracę w Polsce. Będzie tak, o ile będzie dostępna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, a menedżer przedstawi certyfikat rezydencji. Dodatkowo, menedżer nie może być członkiem zarządu.

Dla członków zarządu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują odrębny sposób opodatkowania. Wynagrodzenie członka zarządu opodatkowane może być wyłącznie w państwie siedziby spółki, w której zarządzie działa menedżer albo wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej menedżera – każdorazowo konieczna jest weryfikacja przepisów danej umowy o unikaniu.

I jeszcze jedna ważna uwaga – po lekturze powyższych uwag może pojawić się refleksja, że skoro kontrakt menedżerski jest mniej korzystny niż umowa zlecenia (choćby przez pryzmat kosztów uzyskania przychodów), to może lepiej zawrzeć umowę zlecenia. I tutaj pytanie, czy takiej pokusie należy się oprzeć. W mojej ocenie – tak – umowa zlecenia z menedżerem obejmująca obowiązki dotyczące zarządzania i podobne to nic innego jak kontrakt menedżerski nazwany inaczej. A jak wiadomo – o charakterze umowy decyduje nie jej nazwa tylko rzeczywista treść umowy, w tym zakres obowiązków. Nie stoi to przy tym na przeszkodzie zawarcia z menedżerem umowy zlecenia dotyczącej innych obowiązków niż dotyczące zarządzania.

Umowa o pracę

Menedżer czy członek zarządu może być zatrudniony na umowę o pracę. Wtedy sytuacja jest pozornie prosta – przychód będzie rozliczany analogicznie jak w odniesieniu do pracownika.

Jednak sytuacja ponownie komplikuje się w odniesieniu do nierezydentów podatkowych. Jak i przy kontrakcie menedżerskim – jeżeli menedżer nie jest członkiem zarządu – to do prawidłowego rozliczenia podatkowego przy pracy w Polsce i poza Polską należy zweryfikować umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i certyfikat rezydencji.

Podobnie, jak przy kontrakcie menedżerskim rzecz będzie się miała wobec pracowników-członków zarządu. Jeżeli są nierezydentami – stosuje się wobec nich szczególne przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Powołanie

Wreszcie sytuacja menedżerów-członków zarządu, którzy wykonują obowiązki członka zarządu na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników – czyli na podstawie powołania, bez dodatkowej umowy.

W ramach ZUS od początku 2022 r. tacy członkowie zarządu podlegają już obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, jednak nadal nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Przychody z powołania, podobnie jak przychody z kontraktu menedżerskiego, są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, ale w ramach art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, a nie jak zlecenie – w ramach art. 13 pkt 8 ustawy o PIT czy kontrakty – art. 13 ust. 9 ustawy o PIT.

Na gruncie PIT wynagrodzenie polskiego rezydenta podatkowego z powołania opodatkowane jest wedle skali 12%/32%, a przy obliczaniu zaliczek płatnik od 2023 r. stosuje odliczenia wynikające z kwoty wolnej. Dostępne są koszty uzyskania przychodu jak przy umowie o pracę. Nierezydent to już stawka 20% od przychodu.

Ponadto, do wynagrodzenia członka zarządu wypłacanego na podstawie powołania mają zastosowanie uwagi dotyczące sytuacji międzynarodowej – szczególnie istotne jest określenie rezydencji podatkowej dla cudzoziemców.

Duże zwolnienia w PIT

Na koniec jeszcze jedna kwestia. Otóż w ustawie o PIT funkcjonują obecnie 4 duże zwolnienia z PIT – każde przewiduje zwolnienie z PIT przychodu do 85.528 zł w skali roku. Są to ulga dla młodych, ulga na powrót (przyjazd), ulga na 4 dzieci i ulga dla seniorów.
Każda z nich dotyczy przychodów osiąganych z umowy o pracę. Jednocześnie ulgi te nie będą dostępne przy kontrakcie menedżerskim czy przy powołaniu.

Zapraszamy na najbliższe szkolenia organizowane przez C&C Chakowski & Ciszek:

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW – PODATKI I UBEZPIECZENIA (KLIKNIJ)
AKADEMIA OUTSOURCINGU PROCESOWEGO (KLIKNIJ)

Ten artykuł był interesujący?

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach pojawiających się na naszym blogu, zapraszamy do subskrypcji newslettera C&C Chakowski & Ciszek. W każdą środę otrzymacie Państwo nowe, przydatne treści.

ZAPISZ SIĘ!


  Pomóż nam lepiej dostosować treść naszych maili do Ciebie

  Jaką reprezentujesz branżę?

  Jaka tematyka Cię interesuje?  Top
  Szkolenia

  Sprawdź

  Naszą szeroką ofertę szkoleń
  Zobacz ofertę