International, Zatrudnianie cudzoziemców

“Blokada outsourcingu”– sposób na rozwiązanie problemu

r.pr. Katarzyna Ziółkowska

r.pr. Katarzyna Ziółkowska

Autor

W konsekwencji wdrożenia instrukcji resortu pracy przez urzędy wojewódzkie i PUP firmy zatrudniające cudzoziemców, przy pomocy których realizują usługi u klientów, stanęły na krawędzi – odmawia się im zezwoleń na pracę lub wszczyna procedurę składania wyjaśnień.

Pisaliśmy o tym niepokojącym zjawisku na naszym blogu wielokrotnie, teraz wskazujemy na jeden ze sposobów szybkiego wyjścia z tej trudniej sytuacji.
Nierzadko firmy z branży tzw. „zatrudnienia zewnętrznego” działają w ramach grupy kapitałowej, prowadząc biznes równolegle w kilku formach – jako agencje zatrudnienia (APT) oraz świadcząc usługi w ramach outsourcingu (dodajmy: procesowego). Dzięki temu są w stanie szybko dostosować się do wymagań danego klienta, który jest zainteresowany współpracą na preferowanych przez siebie zasadach.

W takiej sytuacji łatwo można wdrożyć rozwiązanie polegające na zatrudnieniu pracowników tymczasowych (lub zleceniobiorców tymczasowych) przez PODMIOT X, będący zarejestrowaną w KRAZ agencją pracy tymczasowej, i udostępnienia ich do podmiotu outsourcującego z grupy kapitałowej – PODMIOTU Y. Właśnie ten PODMIOT Y łączy z kolei z ostatecznym odbiorcą usługi umowa outsourcingu. W tym schemacie PODMIOT Y występuje więc w podwójnej roli: pracodawcy użytkownika i dostawcy usługi do klienta.

Z perspektywy prawa pracy i prawa cywilnego jest to model dopuszczalny i stosowany już od dawna na rynku. Warunkiem powodzenia jest tu jednak zachowanie podstawowych zasad dotyczących zatrudniania personelu tymczasowego oraz zasad rządzących się współpracą opartą o outsourcing.

Główną zaletą jest sprawne i szybkie zachowanie ciągłości współpracy z klientami – pracownicy, których praca ma zostać zalegalizowana są pracownikami tymczasowymi. Zatem – zgodnie z aktualnym podejściem urzędów wojewódzkich i PUP – jest to forma współpracy pozwalająca uniknąć uciążliwych i przedłużających się dyskusji z urzędnikami. Legalizacja przebiega bez przeszkód. Dodatkowo nie ma potrzeby zmiany zasad współpracy z klientem – finalnie bowiem współpracuje on z tym samym podmiotem będącym dostawcą usługi (PODMIOT Y) i na tych samych, co dotąd, zasadach. Zatem od strony klienta wszystko zostaje po staremu.
Należy pamiętać, że w tym rozwiązaniu mamy do czynienia z pracownikami tymczasowymi. To oznacza, że ich zatrudnienie podlega wszystkim ograniczeniom wynikającym z Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Zatem to PODMIOT X jako zleceniodawca / pracodawca dla pracowników tymczasowych odpowiadać będzie za rekrutację załogi, wystawianie zaświadczeń, będzie ustalać warunki zatrudnienia z PODMIOTEM Y. Warunki zatrudnienia będą z kolei odbiciem ustaleń pomiędzy PODMIOTEM Y i klientem. PODMIOT X jako użytkownik będzie prowadził ewidencję pracowników tymczasowych itd. Co istotne, realizacja usługi na rzecz klienta przez danego pracownika tymczasowego nie będzie mogła przekroczyć łącznie 18 miesięcy w okresie 36 miesięcy, wykluczone będą prace niebezpieczne realizowane przez pracowników tymczasowych i inne prace zabronione pracownikom tymczasowym w art. 8 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
Ponadto w tym schemacie należy pamiętać – jak zawsze przy współpracy opartej o outsourcing – że kluczowe będzie zapewnienie nadzoru nad personelem wykonującym usługi u klienta. W opisywanej konstelacji będzie to PODMIOT Y realizujący usługę u klienta przy pomocy skierowanego do PODMIOTU Y personelu tymczasowego. Koordynator/-rzy muszą zatem zostać wyznaczeni przez PODMIOT Y.

W ramach procedury legalizacji pracy jako miejsce wykonywania pracy wskazać należy zakład klienta (innymi słowy to miejsce, gdzie faktycznie pracownik wykonuje swoje zadania). Natomiast tam, gdzie oznaczyć trzeba pracodawcę użytkownika, podać należy dane PODMIOTU Y, łącznie z jego siedzibą, odmienną od miejsca wykonywania pracy.

Szczególną uwagę należy zwrócić też na odpowiedzialność za kwestie BHP, które będą spoczywać na PODMIOCIE Y, jako użytkowniku, oraz na kliencie, gdzie praca jest faktycznie wykonywana. Wymaga to zatem od PODMIOTU Y i klienta zawarcia szczegółowej umowy w trybie art. 208 KP. Ta umowa określać ma zasady zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w przypadku pracy wykonywanej przez osoby zatrudnione przez różne podmioty w jednym zakładzie pracy.

Wypadek przy pracy u klienta będzie wypadkiem pracownika tymczasowego, dlatego PODMIOT Y musi dodatkowo w umowie zapewnić sobie, że zostanie o nim natychmiast poinformowany, będzie uczestniczyć w ustalaniu przyczyn wypadku, itp. W postępowaniu powypadkowym obowiązkowy będzie też udział PODMIOTU X, który jest faktycznym pracodawcą dla pracowników tymczasowych.

Podsumowując: Opisany sposób współpracy jest prosty do zastosowania i, co najważniejsze, znacząco ułatwia sprawną legalizację pracy cudzoziemców. Może być zatem rozwiązaniem na szybkie wyjście z galimatiasu zafundowanego przez urzędników.
Wymaga jednak uważności wynikającej z konieczności realizacji usług outsourcingu procesowego w sposób prawidłowy. To oznacza m.in. że przedmiotem usług outsourcingu mają być usługi świadczone na rzecz klienta, a nie dostarczanie personelu. Niezbędne jest precyzyjne wyodrębnienie procesu będącego przedmiotem usług świadczonych przez PODMIOT Y oraz zachowanie nadzoru nad pracą załogi przez koordynatorów wyznaczonych przez ten właśnie podmiot. Również rozliczenie PODMIOTU Y z klientem za wykonaną usługę (efekt pracy) nie może następować w oparciu o tzw. roboczogodziny pojedynczych osób.

Inne sposoby na wyjście z „blokady outsourcingu” omawiamy na naszych szkoleniach, na które zapraszamy:
AKADEMIA OUTSOURCINGU PROCESOWEGO (KLIKNIJ)
AKADEMIA PRACY TYMCZASOWEJ (KLIKNIJ)

Ten artykuł był interesujący?

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach pojawiających się na naszym blogu, zapraszamy do subskrypcji newslettera C&C Chakowski & Ciszek. W każdą środę otrzymacie Państwo nowe, przydatne treści.

ZAPISZ SIĘ!


  Pomóż nam lepiej dostosować treść naszych maili do Ciebie

  Jaką reprezentujesz branżę?

  Jaka tematyka Cię interesuje?  Top
  Szkolenia

  Sprawdź

  Naszą szeroką ofertę szkoleń
  Zobacz ofertę