Zatrudnianie cudzoziemców

Zrozumieć polskie prawo zatrudniania cudzoziemców

dr Izabela Florczak

dr Izabela Florczak

Autor

Tytuł tego wpisu może sugerować, że znalazłam cudowne remedium na łatwe rozeznawanie się w przepisach cudzoziemskich. Niestety nie, ale podzielę się kilkoma poradami, które zdecydowanie ułatwią prawidłowe stosowanie przepisów.

Zatrudnianie cudzoziemców to konglomerat stosowania kilku reżimów prawnych. Wzajemnie się one przenikają, uzupełniają (czasem wykluczają…). Należy jednak pamiętać: ustawa to nie wszystko! Analizując przepisy ustawy, dobrze sięgnąć do jej uzasadnienia. Często wynika z niego, co ustawodawca chciał osiągnąć wprowadzając określoną regulację. Często, ale niestety nie zawsze. Uzasadnienia do projektów ustaw znajdziemy na stronach Sejmu.

Jeśli ustawa cudzoziemska się zmienia, warto zapoznać się z tą ustawą, która zmianę wprowadziła. Dla przykładu: jeśli zmienia się ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), trzeba zapoznać się z całą treścią ustawy zmieniającej. Ostatnio ustawą zmieniającą była ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185 z późn. zm.).

Dlaczego warto zapoznać się z ustawą zmieniającą? Ustawa zmieniająca ma zawsze dwa istotne elementy:

 • przepisy przejściowe
 • informacje o wejście ustawy w życie

Przykładem przepisu przejściowego jest art. 25 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 38 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, złożony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, wojewoda, do którego został złożony, pozostawia bez rozpoznania.

Przepisy przejściowe regulują sposób postępowania z okolicznościami, które wydarzyły się przed wejściem w życie nowelizacji lub trwają w czasie, gdy to następuje. Powyższy przykład wskazuje, że jeśli cudzoziemiec złożył wniosek pobytowy uregulowany w art. 38 ustawy z 12.03.2022, zanim przepis ten został uchylony (mocą nowelizacji z 13.01.2023.) – wniosek taki pozostawiany jest bez rozpoznania.

Przepisów przejściowych nie znajdziemy w ustawie głównej – czyli w opisanym przypadku w ustawie z 12.03.2022.

Jak wspomniałam, ważne są też przepisy które wskazują,od jakiego dnia dana zmiana wchodzi w życie. Ustawa z 13.01.2023. reguluje, że przepis, który uchyla tzw. covidowe przedłużenia pobytu wchodzi w życie z dniem 24.08.2023. Tego również nie dowiemy się z lektury ustawy głównej (którą w tym przykładzie jest ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Przepisy cudzoziemskie to także LICZNE rozporządzenia, które w ostatnim czasie zmieniały się bardzo często. Na szczęście, nie ma z nimi tak wielu niedogodności, jak ze zmieniającymi się ustawami. Ważne, aby korzystać z najnowszego rozporządzenia, które reguluje daną materię.

Prawo cudzoziemskie to bardzo dynamicznie zmieniająca się dziedzina, a bycie na bieżąco z przepisami, to podstawa działań zgodnych z prawem.

Zapraszamy na szkolenia z tematyki cudzoziemskiej organizowane przez C&C:

NOWA SPECUSTAWA O OBYWATELACH UA W PL – 2023 (KLIKNIJ) program aktualizowany zgodnie z zachodzącymi zmianami

CZAS PRACY CUDZOZIEMCÓW 2023 (KLIKNIJ)

Powyższe szkolenia realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte (KLIKNIJ)

Ten artykuł był interesujący?

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach pojawiających się na naszym blogu, zapraszamy do subskrypcji newslettera C&C Chakowski & Ciszek. W każdą środę otrzymacie Państwo nowe, przydatne treści.

ZAPISZ SIĘ!


  Pomóż nam lepiej dostosować treść naszych maili do Ciebie

  Jaką reprezentujesz branżę?

  Jaka tematyka Cię interesuje?  Top
  Szkolenia

  Sprawdź

  Naszą szeroką ofertę szkoleń
  Zobacz ofertę