Zatrudnianie cudzoziemców

Cudzoziemcy w startupach. Obszar IT

dr Izabela Florczak

dr Izabela Florczak

Autor

System pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce nie jest prosty, a jego funkcjonowanie w praktyce bywa często przeszkodą we współpracy z obcokrajowcami. Niemniej jednak aktualnie funkcjonują różnego rodzaju ułatwienia, które pozwalają (po pierwsze) na łatwiejszą współpracę ze specjalistami zza granicy – w tym w obszarze IT, oraz (po drugie) łatwiejszą legalizację pobytu w Polsce przez samych cudzoziemców.

Należy mieć przy tym na względzie, że aktywność zawodowa cudzoziemców w Polsce oparta jest o dwa kompatybilne komponenty: legalny pobyt i legalną pracę. Aby móc zgodnie z prawem zatrudniać cudzoziemca (i aby on pracował legalnie) niezbędne jest, aby zgodny z prawem był zarówno pobyt, jak i zatrudnienie.
Poniżej opisano podstawowe informacje dotyczące wybranych tytułów umożliwiających specjalistom, w tym z IT, legalną pracę w Polsce oraz współpracę z polskimi podmiotami.

Niebieska Karta UE

Tzw. Niebieska Karta UE, czyli zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jest jednym ze sposobów, w jaki pracodawcy (w tym start-upy) mogą zatrudniać cudzoziemców. Zgodnie z definicją wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oznacza wykonywanie pracy przez cudzoziemca posiadającego kompetencje potwierdzone wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, który, niezależnie od zachodzącego między stronami stosunku prawnego, wykonuje pracę na rzecz lub pod kierownictwem innej osoby za wynagrodzeniem. Zawodem takim może być oczywiście zawód wykonywany w ramach sektora IT.

Aby uzyskać tego rodzaju zezwolenie cudzoziemiec musi mieć nie tylko potwierdzone kwalifikacje, ale również legitymować się potwierdzeniem przynajmniej rocznego zatrudnienia. Cudzoziemcowi musi być ponadto zapewnione wynagrodzenie nie niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zwarcie umowy.

Tzw. unijna Niebieska Karta daje cudzoziemcom większą elastyczność na rynku pracy – np. w zakresie możliwości zmiany pracodawcy.

Poland. Business Harbour

Program Poland. Business Harbour (PBH) składa się z trzech niezależnych komponentów, i ukierunkowany jest na zachęcanie do relokacji do Polski wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Jego pierwszy komponent dotyczy możliwości zatrudnienia w Polsce specjalistów IT. Możliwość ta dotyczy obywateli wybranych krajów (Białorusi, Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu). Obywatele tych państw zatrudniani mogą być w firmach, które zgłosiły się do programu.

Osoby te składają do konsula wniosek o wizę, a ten wydaje wizę z adnotacją PBH. Posiadacze wizy Poland. Business Harbour mogą pracować w Polsce bez uzyskania zezwolenia na zatrudnienie w trakcie ważności wizy. Oznacza to, że wiza uprawnia zarówno do pobytu jak i pracy, jest wydawana dla specjalistów z branży IT lub ich rodzin (małżonków i niepełnoletnich dzieci).

Drugi z komponentów programu PBH dedykowany jest zagranicznym start-upom, które chciałyby nawiązać współpracę z polskimi odbiorcami. Osoby zaangażowane w proces współpracy również otrzymują wizę z adnotacją PBH. Współpraca zagranicznego start-upu z polskim przedsiębiorcą rozpoczyna się od ich „skojarzenia”. Jej kolejnym krokiem jest akceleracja, czyli pilotażowe wdrożenie rozwiązania startupu u polskiego odbiorcy, a następnie postakceleracja – zmaksymalizowanie rezultatów projektu.

Ostatnim z komponentów jest program dedykowany osobom fizycznym, a specjalną wizę PBH może otrzymać każdy, kto jest rekomendowany przez jedną z firm partnerskich programu, których lista zamieszczona jest na gov.pl/pbh.

Na kanale YouTube dostępny jest webinar autorstwa dr Izabeli Florczak: CUDZOZIEMCY W BRANŻY IT – LEGALIZACJA PRACY I POBYTU, do którego obejrzenia zachęcamy.
(KLIKNIJ)


Zapraszamy na szkolenia z tematyki cudzoziemskiej organizowane przez C&C:
BEZBŁĘDNA LEGALIZACJA CUDZOZIEMCÓW W IT I INNYCH BRANŻACH HI-TECH (KLIKNIJ)
CZAS PRACY CUDZOZIEMCÓW 2023 (KLIKNIJ)

Powyższe szkolenia realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte (KLIKNIJ)

Ten artykuł był interesujący?

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach pojawiających się na naszym blogu, zapraszamy do subskrypcji newslettera C&C Chakowski & Ciszek. W każdą środę otrzymacie Państwo nowe, przydatne treści.

ZAPISZ SIĘ!


  Pomóż nam lepiej dostosować treść naszych maili do Ciebie

  Jaką reprezentujesz branżę?

  Jaka tematyka Cię interesuje?  Top
  Szkolenia

  Sprawdź

  Naszą szeroką ofertę szkoleń
  Zobacz ofertę