Zatrudnianie cudzoziemców

Sztuczna inteligencja będzie zarządzać cudzoziemcami?

dr Izabela Florczak

dr Izabela Florczak

Autor

Im większe prawdopodobieństwo wysokiej skali zjawisk migracyjnych, tym bardziej trzeba zabezpieczyć wszystkie obszary, na które ma ona wpływ. Zgodnie z danymi statystycznymi publikowanymi przez The International Organization for Migration (IOM) – w 2020 roku w skali globalnej aktywne zawodowo były 164 miliony pracowników-migrantów, co stanowi 2% populacji. IOM szacuje, że światowa populacja wszystkich migrantów to 272 miliony osób. 20 lat wcześniej, w roku 2000, wskaźnik ten wynosił 150 milionów.

Zjawiska związane z migracjami zarobkowymi rozpowszechniają się i stanowią zagrożenie dla naruszania ogólnie przyjmowanych w społeczeństwie wartości – trzeba zatem wyznaczać kierunki działań aby tym niekorzystnym zjawiskom zapobiegać. Kierunki te często związane są w wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.
Stosowanie zaawansowanych technologii w obszarach migracyjnych nie jest kwestią nową. Już w 2017 roku zostało przyjęte Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiające system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określające warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011. W założeniu EES będzie zautomatyzowanym systemem informatycznym służącym do rejestrowania wjazdów i wyjazdów podróżnych z krajów spoza UE na granicach zewnętrznych.
Następnie, w 2018 roku przyjęte zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 z dnia 12 września 2018 r. ustanawiające europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226. System informacji ETIAS zbiera dane o podróży oraz zezwoleniach na podróż. Będzie miał zastosowanie do obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego, którzy za pomocą aplikacji internetowej będą musieli przez rozpoczęciem podróży uzyskać na nią zezwolenie. Docelowo ma być przy tym możliwe, przy wykorzystaniu systemu centralnego ETIAS, przeprowadzanie kontroli z wykorzystaniem danych zawartych w systemie informacyjnym Schengen (SIS), wizowym systemie informacyjnym (VIS), systemie wjazdu/wyjazdu (EES), Eurodac i bazie danych z rejestrów karnych dotyczących obywateli państw trzecich (system ECRIS-TCN), a także danych pochodzących od Europolu i Interpolu.
W procesach migracyjnych sztuczna inteligencja jest obecna od końca lat 90. ubiegłego stulecia w postaci systemów związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych dotyczących przepływu osób. W odniesieniu do procesów związanych z migracjami zarobkowymi narzędzia te również są już wykorzystywane. Jednym z wyłaniających się obszarów zastosowania sztucznej inteligencji w procesach związanych z migracją w kontekście rynku pracy jest korzystanie z narzędzi, które umożliwiają dopasowywanie umiejętności zawodowych migrantów z lokalizacjami o podobnych potrzebach, aby określić dla nich najlepsze perspektywy uzyskania zatrudnienia. Można tutaj wskazać na przykład szwajcarski i amerykański. Szwajcarski program algorytmów Swiss Immigration Policy Lab (IPL) oraz amerykański program Annie MOORE (Matching and Outcome Optimization for Refugee Empowerment), oceniają kompetencje migrantów (uchodźców) i umożliwiają urzędnikom umieszczenie ich w tych częściach kraju, które najlepiej pasują do ich profilu. Twórcy tych algorytmu podkreślają, że zwiększa on szanse uchodźców na znalezienie zatrudnienia.
Dodatkowo trzeba wskazać, że już teraz sami migranci bardzo często korzystają ze zautomatyzowanych narzędzi tłumaczących mowę, zwłaszcza w początkowej fazie migracji. Stosowanie takich rozwiązań ułatwia i przyspiesza integrację nie tylko w odniesieniu do środowiska pracy, ale także całego społeczeństwa, co korzystnie wpływa na chęć osiedlenia się.
Narzędzia sztucznej inteligencji mogą być wykorzystywane również do oceny współczynnika kulturowej zgodności migrantów pochodzących z różnych stron świata, ze społeczeństwem państwa docelowego. Algorytm może decydować, czy cudzoziemiec będzie kulturowo „pasował” do kultury kraju goszczącego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że różnice kulturowe mogą powodować zakłócenia komunikacyjne na poziomie realizacji więzi zatrudnienia, które trudno jest wyeliminować.
Nie możemy przy tym tracić z pola widzenia, że intensyfikacja praktyk nadzoru nad migrantami ma znaczący wpływ na ochronę ich prawa do prywatności. Dotyczy to w szczególności tych migrantów, którzy poza ogólnym systemem nadzoru (wjazd, pobyt, wyjazd), podlegają jeszcze pod system nadzoru związany z zatrudnieniem.

Tekst stanowi część szerszego opracowania: I. Florczak, Sztuczna inteligencja jako narzędzie do kierowania polityką zatrudniania cudzoziemców?, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, 2022, vol. 29, s.159-16

Zapraszamy na najbliższe szkolenie dr Izabeli Florczak z tematyki zatrudniania cudzoziemców:
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – rewolucyjne zmiany 2022 (KLIKNIJ)
Powyższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte (KLIKNIJ)

Ten artykuł był interesujący?

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach pojawiających się na naszym blogu, zapraszamy do subskrypcji newslettera C&C Chakowski & Ciszek. W każdą środę otrzymacie Państwo nowe, przydatne treści.

ZAPISZ SIĘ!


  Pomóż nam lepiej dostosować treść naszych maili do Ciebie

  Jaką reprezentujesz branżę?

  Jaka tematyka Cię interesuje?  Top
  Szkolenia

  Sprawdź

  Naszą szeroką ofertę szkoleń
  Zobacz ofertę