Wykład mec. Przemysława Ciszka – „Przykłady optymalizacji wybranych aspektów czasu pracy w firmach produkcyjnych i usługowych (case study).”

PRZYKŁADY OPTYMALIZACJI WYBRANYCH ASPEKTÓW CZASU PRACY W FIRMACH PRODUKCYJNYCH I USŁUGOWYCH (CASE STUDY).

Ocena potrzeb kadrowych, a optymalizacja czasu pracy:

  • zbyt niskie zatrudnienie, a stałe godziny nadliczbowe,
  • „szklany sufit” przy ograniczaniu kosztów godzin nadliczbowych.

Ocena ryzyka kadry menedżerskiej związanego z przyjętymi systemami i rozkładami czasu pracy (wybrane problemy):

  • wpływ przyjętego schematu zmian na koszt zatrudnienia w godzinach ponadwymiarowych,
  • schemat pracy zmianowej, a obowiązek zaplanowania co czwartej niedzieli wolnej od pracy,
  • system czasu pracy a ryzyko odpowiedzialności wykroczeniowej przy niedoborze pracowników (planowanie godzin nadliczbowych).

Ocena ryzyka związana z metodyką harmonogramowania czasu pracy:

  • problem dni wolnych od pracy w firmie produkcyjnej,
  • praca zmianowa, a dopuszczalność powierzania pracy ponadwymiarowej w firmie usługowej.

 

Więcej informacji o wydarzeniu