Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po 12 lutego 2018 – nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy, Bangladeszu, Indii, Nepalu i Filipin. Aktualna praktyka PUP-ów i UW-ów.

Data/Czas
04/06/2018
10:00 - 15:30

Lokalizacja
Q Hotel Wrocław Plus
ul. Zaolziańska 2
53-334 Wrocław

PatronatCelem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających dostosować praktykę firm zatrudniających lub zamierzających zatrudnić obywateli Ukrainy, Bangladeszu, Indii, Nepalu i innych do nadchodzących zmian przepisów. Na szkoleniu zostaną omówione korzyści i zagrożenia dla firm zatrudniających obcokrajowców (praca tymczasowa/leasing pracowniczy, outsourcing).

Zmiany te mają związek z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r., która określa szczególne warunki udzielenia zezwolenia w celu pracy sezonowej, ale co istotne nowe przepisy będą dotyczyć przede wszystkim tzw. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy w Polsce.

Szczególne zmiany dotyczą legalizacji pracy i pobytu obywateli Ukrainy. Oświadczenia będą płatne, a procedura ich wydawania zostanie znacząco zmieniona. Możliwa będzie w wielu przypadkach praca na tzw. stemplu. Firmy zatrudniające pracowników (umowy o pracę) mogą więc liczyć na szereg udogodnień, jednak procedury legalizowania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych zostaną zaostrzone.

Trzeba jednak pamiętać, że przepisy narzucają bardzo konkretne wymogi dotyczące kontrahentów pośredniczących w zatrudnianiu cudzoziemców z zagranicy. Współpraca z niektórymi z nich (tymi, którzy nie spełniają przesłanek ustawowych) – może narazić Państwa firmę na konsekwencje prawne. Na szkoleniu zostaną oczywiście omówione sposoby legalnego korzystania z takich usług.

Powyższe będzie dotyczyło zarówno pracodawców z branży APT oraz firm korzystających z oferowanych przez nich usług (outsourcing, praca tymczasowa), jak i firmy zatrudniające pracowników z zagranicy bezpośrednio.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

Mec. Przemysław Ciszek – jest radcą prawnym. Jest wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest wspólnikiem w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje staż w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce pracy tymczasowej, zatrudniania cudzoziemców i delegowania pracowników do UE. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. Nowelizacja nowelizacji! – kolejne zmiany procedur zatrudniania cudzoziemców – Nowe przepisy dotyczące zezwoleń na pobyt i pracę – luty 2018
  1. Zezwolenie na pobyt i pracę w celu wykonywania pracy wewnątrz przedsiębiorstwa
  2. Zezwolenie na pobyt i pracę w celu korzystania z mobilności
  3. Zmiana wymogów formalnych (załączniki) zezwoleń na pobyt i pracę
 2. NOWOŚĆ Planowane zmiany obowiązków Agencji Zatrudnienia w zakresie kierowania cudzoziemców do klientów
 3. NOWOŚĆ Kiedy zmienią się zasady wydawania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom (m.in. z Ukrainy)?
 4. NOWOŚĆ W jaki sposób będą funkcjonować nowe oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy?
 5. NOWOŚĆ W jakich przypadkach konieczne będzie uzyskanie nowego oświadczenia (zmiany użytkowników, rodzaju pracy itp)?
 6. NOWOŚĆ Nowe opłaty za wydanie oświadczenia
 7. NOWOŚĆ Nowe formularze.
 8. NOWOŚĆ Koniec z niejednoznacznymi przepisami dotyczącymi pracy na podstawie stempla w paszporcie.
 9. NOWOŚĆ Ułatwienia dla zatrudniających na umowę o pracę.
 10. NOWOŚĆ Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców przez agencje pracy tymczasowej.
 11. NOWOŚĆ Kryteria szczegółowe w poszczególnych województwach (brak testu rynku pracy).
 12. NOWOŚĆ Zmiany zasad wydawania pozostałych zezwoleń na pracę (A, B, C, D, E).
 13. Nowe wzory wniosków o wydanie zezwolenia na pracę.
 14. Meldunek obcokrajowca po zmianach przepisów.
 15. Test rynku pracy 2018 r. – w jakich przypadkach zatrudniający nie będzie miał obowiązku pytać urzędu pracy o odpowiedniego kandydata.
 16. W jaki sposób zaplanować legalizację pobytu i pracy w celu zmniejszenia ilości koniecznych formalności?
 17. Nowa ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r.
 18. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 2018.
 19. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
 20. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach.
 21. Cudzoziemiec jako pracownik tymczasowy.
 22. Jakie obowiązki ma polski pracodawca w zakresie zatrudnienia obywatela innego Państwa UE?
 23. W jaki sposób uzyskać zezwolenie na pracę dla obywateli pozostałych państw (Chiny, Indie, Korea)?
 24. Jakie koszty ponosi pracodawca zatrudniający obcokrajowca w Polsce?
 25. Kiedy pracodawca może podpisać z pracownikiem z zagranicy umowę o pracę, a kiedy umowę zlecenia lub o dzieło?
 26. W jaki sposób należy zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce i jakie są koszty z tym związane?
 27. Jakie są zasady uzyskiwania wiz jednolitych (Schengen), a jakie wiz krajowych?
 28. Jakie są konsekwencje zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na pracę?
 29. Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na stanowiskach kierowniczych?
 30. Jakie obowiązki w zakresie legalizacji zatrudnienia swoich pracowników mają firmy zagraniczne świadczące usługi w Polsce?
 31. Czy wymagane są pozwolenia na pracę dla pracowników przyjeżdżających do Polski na szkolenie?
 32. Kiedy mimo świadczenia pracy w Polsce nie jest wymagane pozwolenie na pracę?


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 599 zł (netto) + 23% VAT

Koszt uczestnictwa 1 osoby z podmiotu zrzeszonego w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia SAZ albo Ogólnopolskim Konwencie Agencji Pracy OKAP wynosi 490 zł (netto) + 23% VAT

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu,
2. Materiały szkoleniowe,
3. Poczęstunek,
4. Certyfikat.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu „Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź „Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana po szkoleniu na podstawie faktury z odroczonym 7 dniowym terminem płatności.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

Rodzaj biletu Cena Ilość miejsc
Cena normalna 599,00 zł (netto)
Cena zniżkowa
Tylko dla członków SAZ lub OKAP
490,00 zł (netto)

Tak
Nie

Tak
Nie

Tak
Nie

Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie powyższych danych przez C&C Chakowski & Ciszek sp.j. w celach związanych z organizacją szkoleń, z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem do ich aktualizowania lub usunięcia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Wyrażamy zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej oferty szkoleniowej C&C Chakowski & Ciszek sp.j. zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) z możliwością odwołania jej w każdym czasie.

Strona www.cc.info.pl
Mailing C&C
SAZ/OKAP
Telemarketing
Z polecenia


Akceptuje warunki uczestnictwa *


Jeżeli nie dostaną Państwo potwierdzenia proszę sprawdzić "SPAM" w poczcie.