APT a nowa emerytura 2019: Pracownicze Plany Kapitałowe

Data/Czas
28/11/2018
10:00 - 15:00

Lokalizacja
Kancelaria C&C Chakowski i Ciszek
ul. Woronicza 31, lok. 252, klatka H
02-640 Warszawa

PatronatJuż od 1 stycznia 2019r. zaczną obowiązywać przepisy Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, co dla niektórych pracodawców, w tym agencji zatrudnienia, oznacza odprowadzenie pierwszych składek do PPK już w drugiej połowie 2019 roku. Dla innych podmiotów obowiązek ten może być odsunięty w czasie, mimo to jest on nieunikniony.
Według projektu Ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające – przy czym nie są to wyłącznie pracodawcy – oraz osoby zatrudnione. Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rewolucyjnych rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Założenia dotyczące PPK zostaną szczegółowo omówione.
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

Katarzyna Ziółkowska – radca prawny, od ponad 15 lat specjalizuje się w prawie pracy i danych osobowych. Posiada doświadczenie również w zakresie międzynarodowych pracowniczych planów emerytalnych. Jest cenioną specjalistką i szkoleniowcem, w tym z zakresu prawa pracy i RODO. Była wieloletnim szefem zespołu Employment & Pensions w międzynarodowej kancelarii.


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. Charakterystyka obecnego systemu emerytalnego
 2. Cel wprowadzania reformy emerytalnej (PPK):
  1. rola PPK
  2. inne formy oszczędzenia na emeryturę
  3. PPK a PPE: najważniejsze różnice i podobieństwa
 3. APT tworzy PPK
  1. zasady i procedura utworzenia PPK
  2. kiedy i dla kogo obowiązek utworzenia
  3. niezbędne umowy
  4. składki do PPK i inne wpłaty w ramach PPK
  5. wybór usługodawcy PPK i jego brak
  6. obowiązki informacyjne i administracyjne APT
  7. opodatkowanie i zwolnienia dla pracownika i pracodawcy – kwestie ogólne
  8. rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK
 4. Zasady uczestnictwa pracowników w PPK
  1. obligatoryjne członkostwo
  2. wystąpienie z PPK
  3. los PPK w przypadku zmiany pracodawcy
  4. śmierć, rozwód pracownika a PPK:
  5. dysponowanie środkami z PPK
 5. Zasady dotyczące środków zebranych w ramach PPK
  1. rodzaje wpłat
  2. zachęty do inwestowania od państwa
  3. zasady inwestowania
  4. koszty zarządzania PPK – ustawowe limity
  5. nadzór nad funkcjonowaniem PPK
  6. sankcje


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 599 zł (netto) + 23% VAT

Koszt uczestnictwa 1 osoby z podmiotu zrzeszonego w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia SAZ albo Ogólnopolskim Konwencie Agencji Pracy OKAP wynosi 490 zł (netto) + 23% VAT

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu,
2. Materiały szkoleniowe,
3. Poczęstunek,
4. Certyfikat.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu „Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź „Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana po szkoleniu na podstawie faktury z odroczonym 7 dniowym terminem płatności.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.