Rewolucja w dokumentacji pracowniczej i RODO 2019

Data/Czas
24/01/2019
10:00 - 13:00

Lokalizacja
Kancelaria C&C Chakowski i Ciszek
ul. Woronicza 31, lok. 252, klatka H
02-640 Warszawa

Patronat<

Każda organizacja, która przetwarza dane osobowe powinna znać nowe obowiązki, które zostały wprowadzone przez unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Zmiany te zaczną obowiązywać od maja 2018 r. i do tego momentu trzeba dostosować firmę do nowej i skomplikowanej rzeczywistości prawnej. Na dzień 25 maja 2018 r. zarówno w małych, jak i dużych firmach wszystkie zmiany organizacyjne w zakresie nowych wymogów dotyczących ochrony danych osobowych muszą być już wdrożone. Dotyczy to w szczególności kwestii związanych z rekrutacją i zatrudnianiem pracowników. Przykładowo zmianie ulegają zasady i przesłanki przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników i klientów. Pojawiają się nowe prawa dla podmiotu danych i związane z tym obowiązki administratorów danych. Zmieniły się również zasady rejestrowania danych. Świadomość tych zmian, a co za tym idzie podjęcie odpowiednich działań celem dostosowania organizacji do wymogów RODO jest bardzo istotne, ponieważ sankcje finansowe mogą sięgać nawet do 20 milionów EURO.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy w swojej bieżącej działalności gospodarczej przetwarzają jakiekolwiek dane osobowe, w tym dane osobowe pracowników. W jego trakcie zostaną zaprezentowane najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych oraz jak one wpływają na nowe obowiązki przedsiębiorców. W szczególności pozwoli to na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji i zatrudnienia.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów kadr (HR) oraz kadry menadżerskiej, czyli osób, które kształtują politykę personalną przedsiębiorstwa. Szkolenie jest także adresowane dla pracowników innych działów, jeżeli bezpośrednio przetwarzają oni dane osobowe (marketingu, obsługi klienta, etc.) oraz dla osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w firmie.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

Katarzyna Ziółkowska – radca prawny, od ponad 15 lat specjalizuje się w prawie pracy i danych osobowych. Posiada doświadczenie również w zakresie międzynarodowych pracowniczych planów emerytalnych. Jest cenioną specjalistką i szkoleniowcem, w tym z zakresu prawa pracy i RODO. Była wieloletnim szefem zespołu Employment & Pensions w międzynarodowej kancelarii.


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  1. Definiujemy dokumentację pracowniczą
  2. Tworzymy nową teczkę osobową: które dokumenty, w której części akt osobowych?
  3. Do czego przeznaczona jest nowa część D akt osobowych
  1. Zasady przechowywania i porządkowania dokumentacji pracowniczej
   1. Nowe sposoby na prowadzenie akt
   2. Ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem
   3. Dokumentowanie monitoringu, uprawnień związanych z rodzicielstwem
   4. Warunki przechowywania, udostępniania i kopiowania dokumentacji
   1. Jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?
    1. Czy dokumentacja elektroniczna ma taką ważność jak papierowa?
    2. Podpisujemy dokumentację – podpis elektroniczny
    3. Obowiązkowe informowanie załogi: aktualnej i byłej
    4. Czy można jednocześnie prowadzić akta osobowe w formie elektronicznej i papierowej?
    5. Kiedy uznaje się, że akta elektroniczne są zabezpieczone?
    1. Skrócony okres przechowywania dokumentacji
     1. Okres przechowywania – 10 zamiast 50 lat: dla kogo? Szczegółowe omówienie różnych grup zatrudnionych
     2. Kiedy, komu i co wydajemy po 10 latach?
     3. Kiedy niszczymy dokumentację?
     4. Pracodawca i ZUS wobec nowego okresu przechowywania
     1. Odrębności w zakresie dokumentacji:
      1. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych
      2. Badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
      3. Zatrudnianie cudzoziemców i szczególne obowiązki przechowywania dokumentacji
      1. Dział HR po wejściu w życie RODO
       1. Uporządkowanie wiedzy w zakresie podstaw przetwarzania danych pracowniczych.
       2. Czy w ogóle i na co potrzebujemy zgody kandydata do pracy? Pracownika?
       3. Dane osobowe w projekcie Kodeksu Pracy i kwestionariuszach
       4. O czym musimy informować pracowników i współpracowników?
       5. Czy skutecznie wdrożyliśmy RODO i przeanalizowaliśmy ryzyko?
       6. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych: kto komu powinien udzielać?
       7. Udostępnianie akt: kiedy jest dopuszczalne, a kiedy nie?
       1. Odpowiedzialność za naruszenia
        1. Jakie grożą kary za naruszenie nowych przepisów?
        2. Na kogo może zostać nałożona kara w przypadku nieprawidłowości?
        3. Jakie dokumenty zawsze kontroluje PIP? – praktyczne wskazówki


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 599 zł (netto) + 23% VAT

Koszt uczestnictwa 1 osoby z podmiotu zrzeszonego w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia SAZ albo Ogólnopolskim Konwencie Agencji Pracy OKAP wynosi 490 zł (netto) + 23% VAT

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu,
2. Materiały szkoleniowe,
3. Poczęstunek,
4. Certyfikat.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu „Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź „Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana po szkoleniu na podstawie faktury z odroczonym 7 dniowym terminem płatności.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.