Delegowanie obywateli Polski, Ukrainy, Bangladeszu, Indii, Nepalu i Filipin z Polski do Niemiec i innych krajów UE 2018 – podatki i ubezpieczenia

Data/Czas
07/12/2018
10:00 - 15:00

Lokalizacja
Kancelaria C&C Chakowski i Ciszek
ul. Woronicza 31, lok. 252, klatka H
02-640 Warszawa

Patronat

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

Grzegorz Ziomkowski – licencjonowany doradca podatkowy, od ponad 13 lat zajmuje się doradzaniem klientom polskim i międzynarodowym w strukturyzowaniu transakcji i rozliczeniach podatkowo-ubezpieczeniowych pracowników w relacjach transgranicznych, w tym kadry zarządzającej. Doświadczenie zdobywał w jednej z firm Wielkiej Czwórki, a następnie przez kilka lat prowadził dział podatkowy w międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie, od 2017 r. związany z C&C Chakowski & Ciszek, gdzie kieruje praktyką podatkową w zakresie podatkowych i ubezpieczeniowych rozliczeń pracowników, a także opodatkowania CIT i VAT przedsiębiorstw.
Uczestniczył w licznych audytach podatkowych, projektach outsourcingu pracowników, delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. Regulacje prawne dot. delegowania pracowników
  1. Ramy prawne delegowania pracowników zagranicę: w ramach usług, do partnerów z grupy kapitałowej, w ramach wykonywania tymczasowego zatrudnienia.
  2. Różnice między delegowaniem a podróżą służbową i co wybierać.
  3. Omówienie dopuszczalnych form prawnych delegowania pracowników zagranicę wg dyrektyw europejskich
 2. Opodatkowanie PIT pracowników delegowanych zagranicę
  1. Jakie regulacje podatkowe analizujemy, gdy delegujemy pracowników krajów UE oraz pozostałych państw i co z nich wynika.
  2. Delegowany pracownik: polski rezydent podatkowy, a może już niemiecki/brytyjski rezydent podatkowy i jak to wpływa na rozliczenia PIT (omówienia zasad ustalania rezydencji podatkowej, w tym ośrodka interesów życiowych).
  3. Zasada podstawowa: gdzie praca najemna wykonywana, tam płacone podatki dochodowe – omówienie różnych wariantów wykonywania i rozliczania pracy spotykane w praktyce gospodarczej
  4. Omówienie modeli opodatkowania PIT polskich pracowników na przykładzie Niemiec (rodzaje i stawki podatków osobistych, deklaracje, terminy).
  5. Kiedy stosujemy metodę unikania podwójnego opodatkowania w UPO: włączenia z progresją, zaliczenia proporcjonalnego, ulgi abolicyjnej; ale zmiany po ratyfikacji Wielostronnej Konwencji MLI na zaliczenie proporcjonalne.
  6. Wyjątek nr 1: gdzie rezydencja podatkowa, tam płacone podatki dochodowe (w Polsce) – omówienie reguły 183 dni pobytu (zasady liczenia) oraz „ekonomicznego” pracodawcy.
  7. Omówienie głównych zagadnień dot. opodatkowania w Polsce pracowników delegowanych zagranicę: pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania zagranicą, dodatków branżowych – wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 roku na sytuację delegowanych pracowników.
  8. Obowiązki polskich pracodawców względem polskich urzędów skarbowych w związku z oddelegowaniem – składane deklaracje i informacje podatkowe.
  9. Wyjątek nr 2 (w UPO z Niemcami): międzynarodowy najem siły roboczej i zastosowanie w praktyce pracowników delegowanych.
  10. Obowiązki płatnika w Polsce i zagranicą związane z delegowaniem pracowników.
  11. Polityka wyrównania podatkowego.
 3. Ubezpieczenia społeczne związane z delegowaniem pracowników zagranicę
  1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez pracowników delegowanych – podstawy prawne.
  2. Ograniczenia w delegowaniu polskich pracowników w ramach świadczenia usług do innych państw członkowskich – reguła 24 miesięcy podlegania ustawodawstwu państwa wysyłającego.
  3. Projektowe zmiany do podstawowych dyrektyw dot. delegowania pracowników
  4. Delegowanie pracownika za granicę a wykonywanie pracy przez pracownika w dwóch państwach.
  5. Ochrona zdrowia pracownika wykonującego pracę za granicą.


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 599 zł (netto) + 23% VAT

Koszt uczestnictwa 1 osoby z podmiotu zrzeszonego w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia SAZ albo Ogólnopolskim Konwencie Agencji Pracy OKAP wynosi 490 zł (netto) + 23% VAT

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu,
2. Materiały szkoleniowe,
3. Poczęstunek,
4. Certyfikat.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu „Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź „Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana po szkoleniu na podstawie faktury z odroczonym 7 dniowym terminem płatności.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

Rodzaj biletu Cena Ilość miejsc
Cena normalna 599,00 zł (netto)
Cena zniżkowa
Tylko dla członków SAZ lub OKAP
490,00 zł (netto)

Tak
Nie

Tak
Nie

Tak
Nie

Wyrażam zgodę na warunki uczestnictwa w szkoleniu

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych dotyczących oferty szkoleniowej C&C Chakowski & Ciszek sp.j. drogą elektroniczną (e-mail) przez C&C Chakowski & Ciszek sp.j. z siedzibą przy al. Niepodległości 54/14, 02-626 Warszawa, zgodnie z przepisami ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie.

Strona www.cc.info.pl
Mailing C&C
SAZ/OKAP
Telemarketing
Z polecenia


Jeżeli nie dostaną Państwo potwierdzenia proszę sprawdzić "SPAM" w poczcie.