Delegowanie obywateli Polski, Ukrainy, Bangladeszu, Indii, Nepalu i Filipin z Polski do Niemiec i innych krajów UE 2018 – podatki i ubezpieczenia

Data/Czas
14/06/2018
10:00 - 15:00

Lokalizacja
Kancelaria C&C Chakowski i Ciszek
ul. Woronicza 31, lok. 252, klatka H
02-640 Warszawa

Patronat

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

Grzegorz Ziomkowski – licencjonowany doradca podatkowy, od ponad 13 lat zajmuje się doradzaniem klientom polskim i międzynarodowym w strukturyzowaniu transakcji i rozliczeniach podatkowo-ubezpieczeniowych pracowników w relacjach transgranicznych, w tym kadry zarządzającej. Doświadczenie zdobywał w jednej z firm Wielkiej Czwórki, a następnie przez kilka lat prowadził dział podatkowy w międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie, od 2017 r. związany z C&C Chakowski & Ciszek, gdzie kieruje praktyką podatkową w zakresie podatkowych i ubezpieczeniowych rozliczeń pracowników, a także opodatkowania CIT i VAT przedsiębiorstw.
Uczestniczył w licznych audytach podatkowych, projektach outsourcingu pracowników, delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. Regulacje prawne dot. delegowania pracowników
  1. Ramy prawne delegowania pracowników zagranicę: w ramach usług, do partnerów z grupy kapitałowej, w ramach wykonywania tymczasowego zatrudnienia.
  2. Różnice między delegowaniem a podróżą służbową i co wybierać.
  3. Omówienie dopuszczalnych form prawnych delegowania pracowników zagranicę wg dyrektyw europejskich
 2. Opodatkowanie PIT pracowników delegowanych zagranicę
  1. Jakie regulacje podatkowe analizujemy, gdy delegujemy pracowników krajów UE oraz pozostałych państw i co z nich wynika.
  2. Delegowany pracownik: polski rezydent podatkowy, a może już niemiecki/brytyjski rezydent podatkowy i jak to wpływa na rozliczenia PIT (omówienia zasad ustalania rezydencji podatkowej, w tym ośrodka interesów życiowych).
  3. Zasada podstawowa: gdzie praca najemna wykonywana, tam płacone podatki dochodowe – omówienie różnych wariantów wykonywania i rozliczania pracy spotykane w praktyce gospodarczej
  4. Omówienie modeli opodatkowania PIT polskich pracowników na przykładzie Niemiec (rodzaje i stawki podatków osobistych, deklaracje, terminy).
  5. Kiedy stosujemy metodę unikania podwójnego opodatkowania w UPO: włączenia z progresją, zaliczenia proporcjonalnego, ulgi abolicyjnej; ale zmiany po ratyfikacji Wielostronnej Konwencji MLI na zaliczenie proporcjonalne.
  6. Wyjątek nr 1: gdzie rezydencja podatkowa, tam płacone podatki dochodowe (w Polsce) – omówienie reguły 183 dni pobytu (zasady liczenia) oraz „ekonomicznego” pracodawcy.
  7. Omówienie głównych zagadnień dot. opodatkowania w Polsce pracowników delegowanych zagranicę: pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania zagranicą, dodatków branżowych – wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 roku na sytuację delegowanych pracowników.
  8. Obowiązki polskich pracodawców względem polskich urzędów skarbowych w związku z oddelegowaniem – składane deklaracje i informacje podatkowe.
  9. Wyjątek nr 2 (w UPO z Niemcami): międzynarodowy najem siły roboczej i zastosowanie w praktyce pracowników delegowanych.
  10. Obowiązki płatnika w Polsce i zagranicą związane z delegowaniem pracowników.
  11. Polityka wyrównania podatkowego.
 3. Ubezpieczenia społeczne związane z delegowaniem pracowników zagranicę
  1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez pracowników delegowanych – podstawy prawne.
  2. Ograniczenia w delegowaniu polskich pracowników w ramach świadczenia usług do innych państw członkowskich – reguła 24 miesięcy podlegania ustawodawstwu państwa wysyłającego.
  3. Projektowe zmiany do podstawowych dyrektyw dot. delegowania pracowników
  4. Delegowanie pracownika za granicę a wykonywanie pracy przez pracownika w dwóch państwach.
  5. Ochrona zdrowia pracownika wykonującego pracę za granicą.


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 599 zł (netto) + 23% VAT

Koszt uczestnictwa 1 osoby z podmiotu zrzeszonego w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia SAZ albo Ogólnopolskim Konwencie Agencji Pracy OKAP wynosi 490 zł (netto) + 23% VAT

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu,
2. Materiały szkoleniowe,
3. Poczęstunek,
4. Certyfikat.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu „Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź „Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana po szkoleniu na podstawie faktury z odroczonym 7 dniowym terminem płatności.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.