APT a nowa emerytura 2019: Pracownicze Plany Kapitałowe

Data/Czas
14/03/2019
10:00 - 15:00

Lokalizacja
Kancelaria C&C Chakowski i Ciszek
ul. Woronicza 31, lok. 252, klatka H
02-640 Warszawa

PatronatJuż od 1 stycznia 2019r. zaczną obowiązywać przepisy Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, co dla niektórych pracodawców, w tym agencji zatrudnienia, oznacza odprowadzenie pierwszych składek do PPK już w drugiej połowie 2019 roku. Dla innych podmiotów obowiązek ten może być odsunięty w czasie, mimo to jest on nieunikniony.
Według projektu Ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające – przy czym nie są to wyłącznie pracodawcy – oraz osoby zatrudnione. Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rewolucyjnych rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Założenia dotyczące PPK zostaną szczegółowo omówione.
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Wykładowca ↓

Katarzyna Ziółkowska – radca prawny, od ponad 15 lat specjalizuje się w prawie pracy i danych osobowych. Posiada doświadczenie również w zakresie międzynarodowych pracowniczych planów emerytalnych. Jest cenioną specjalistką i szkoleniowcem, w tym z zakresu prawa pracy i RODO. Była wieloletnim szefem zespołu Employment & Pensions w międzynarodowej kancelarii.


Program szkolenia ↓

Poniższe szkolenie realizujemy również w formule zamkniętej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia zamknięte

 1. Charakterystyka obecnego systemu emerytalnego
 2. Cel wprowadzania reformy emerytalnej (PPK):
  1. rola PPK
  2. inne formy oszczędzenia na emeryturę
  3. PPK a PPE: najważniejsze różnice i podobieństwa
 3. APT tworzy PPK
  1. zasady i procedura utworzenia PPK
  2. kiedy i dla kogo obowiązek utworzenia
  3. niezbędne umowy
  4. składki do PPK i inne wpłaty w ramach PPK
  5. wybór usługodawcy PPK i jego brak
  6. obowiązki informacyjne i administracyjne APT
  7. opodatkowanie i zwolnienia dla pracownika i pracodawcy – kwestie ogólne
  8. rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK
 4. Zasady uczestnictwa pracowników w PPK
  1. obligatoryjne członkostwo
  2. wystąpienie z PPK
  3. los PPK w przypadku zmiany pracodawcy
  4. śmierć, rozwód pracownika a PPK:
  5. dysponowanie środkami z PPK
 5. Zasady dotyczące środków zebranych w ramach PPK
  1. rodzaje wpłat
  2. zachęty do inwestowania od państwa
  3. zasady inwestowania
  4. koszty zarządzania PPK – ustawowe limity
  5. nadzór nad funkcjonowaniem PPK
  6. sankcje


Cena ↓

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 599 zł (netto) + 23% VAT

Koszt uczestnictwa 1 osoby z podmiotu zrzeszonego w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia SAZ albo Ogólnopolskim Konwencie Agencji Pracy OKAP wynosi 490 zł (netto) + 23% VAT

W ramach ceny zapewniamy:
1. Udział w szkoleniu,
2. Materiały szkoleniowe,
3. Poczęstunek,
4. Certyfikat.

UWAGA! W przypadku finansowania kosztu szkolenia ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny netto nie zostanie doliczony podatek VAT.
W Karcie Zgłoszeniowej w polu „Czy firma finansuje koszt szkolenia ze środków publicznych” należy zaznaczyć odpowiedź „Tak”. W dniu szkolenia należy dostarczyć organizatorowi wypełnione i podpisane Oświadczenie VAT.
Pobierz wzór oświadczenia


Warunki uczestnictwa ↓

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie poniższej Karty Zgłoszeniowej.

Płatność za szkolenie powinna być dokonana po szkoleniu na podstawie faktury z odroczonym 7 dniowym terminem płatności.

Rezygnacja może nastąpić w formie mailowej najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

C&C Chakowski & Ciszek zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn obiektywnych.


Kontakt ↓

C&C Chakowski & Ciszek

tel.: +48 728 275 168
E-mail: p.wrobel@cc.info.pl


Karta Zgłoszeniowa↓

Karta Zgłoszeniowa

Rodzaj biletu Cena Ilość miejsc
Cena normalna 599,00 zł (netto)
Cena zniżkowa
Tylko dla członków SAZ lub OKAP
490,00 zł (netto)

Tak
Nie

Tak
Nie

Tak
Nie

Wyrażam zgodę na warunki uczestnictwa w szkoleniu

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych dotyczących oferty szkoleniowej C&C Chakowski & Ciszek sp.j. drogą elektroniczną (e-mail) przez C&C Chakowski & Ciszek sp.j. z siedzibą przy ul. Woronicza 31 lok. 252, 02-640 Warszawa, zgodnie z przepisami ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie.

Strona www.cc.info.pl
Mailing C&C
SAZ/OKAP
Telemarketing
Z polecenia


Jeżeli nie dostaną Państwo potwierdzenia proszę sprawdzić "SPAM" w poczcie.